Periodisks informatīvs paziņojums, ko izmanto tikai informācijai

Publicēts
28/02/2024
Nosūtīts publicēšanai ESOV
27/02/2024

Paziņojuma identifikators
981c51cc-54c0-4760-8afc-5e3f07f1f3c6
Procedūras juridiskais pamats
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma virssliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Periodisks informatīvs paziņojums, ko izmanto tikai informācijai
Veidlapas tips
Plānošana
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda
Datums, kad tiks publicēts nākamais paziņojums
12/03/2024

Organizācijas nosaukums
VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga""
Organizācijas identifikators
40003028055
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV007
Organizācijas pilsēta
Mārupes novads
Organizācijas pasta indekss
LV-1053
Organizācijas iela
Lidosta Rīga 10/1
Organizācijas interneta adrese
https://www.riga-airport.com
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3170
Pircēja juridiskais tips
Kapitālsabiedrība (valsts un kontrolētās)
Līgumslēdzēja darbība
Ar lidostu pārvaldi saistīta darbība
Organizācijas kontaktpunkts
Iepirkumu nodaļa, Julija Āboltiņa, j.aboltina@riga-airport.com, +37120005786
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma nosaukums
Neatliekamās un ambulatorās medicīniskās palīdzības pakalpojumu sniegšana VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””
Iepirkuma apraksts
Neatliekamās un ambulatorās medicīniskās palīdzības pakalpojumu sniegšana VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
85100000-0
CPV papildkods
79625000-1
Vai uz iepirkumu attiecas GPA?
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu

Iepirkuma daļas nosaukums
Neatliekamās un ambulatorās medicīniskās palīdzības pakalpojumu sniegšana VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””
Paredzamā vērtība
Paredzamā vērtība
Nav
Termiņu aprēķins
Datums, kad tiks publicēts nākamais paziņojums
12/03/2024
Citas prasības
Vai līdzdalība ir paredzēta aizsargātām darbnīcām un ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir personu ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošu personu sociālā un profesionālā integrācija
Līdzdalība ir paredzēta aizsargātām darbnīcām un ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir personu ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošu personu sociālā un profesionālā integrācija
Nav
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Lidosta Rīga 10/1, Mārupes novads, LV-1053, LV007, Latvija

Piekļuve dokumentiem
Adrese, kurā iesniedzami piedāvājumi
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/118144
Pārskatīšanas iestāde
Organizācijas loma
Pārskatīšanas organizācija
Organizācijas nosaukums
Iepirkumu uzraudzības birojs
Organizācijas identifikators
90001263305
Organizācijas daļas nosaukums
Nav
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas interneta adrese
https://www.iub.gov.lv
Organizācijas iela
Smilšu iela 1
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1919
Organizācijas kontaktpunkts
Juridiskais departaments, pasts@iub.gov.lv, +37122416641