Informatīvs paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Publicēts
02/04/2024

Paziņojuma identifikators
99e59efd-5775-4f92-8daa-409bbc1f3804
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkums
Paziņojuma tips
Informatīvs paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
ae796576-9f81-4ecc-8e43-4b338c698461
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"
Organizācijas identifikators
90009235333
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1076
Organizācijas iela
Lejupes iela 3
Organizācijas interneta adrese
https://bior.lv/lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/399
Pircēja juridiskais tips
Citas atvasinātas publiskas personas (t.sk. augstskolas un citi subjekti)
Iestādes darbība
Vides aizsardzība
Organizācijas kontaktpunkts
Lejupes iela 3, Rīga, Latvija, bior@bior.lv, +37167620526
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
BIOR 2024/9
Procedūras tips
Publisko iepirkumu likuma 9.panta iepirkums

Iepirkuma nosaukums
Darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumi
Iepirkuma apraksts
Darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumi
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
79417000-0

Iepirkuma daļas nosaukums
Darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumi
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena cena Tiks izvēlēts saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar zemāko cenu par darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumu 36 (trīsdesmit sešiem) mēnešiem, kas atbilst nolikuma un tā pielikumu prasībām. Tā kā sagatavotā tehniskā specifikācija ir detalizēta un citiem kritērijiem nav būtiskas nozīmes piedāvājumu izvēlē, Pasūtītājs, lai izvēlētos saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, piedāvājumu salīdzināšanai un izvērtēšanai izmanto tikai cenu. Fiksēts skaitlis (kopā) 100
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Lejupes iela 3, Rīga, LV-1076, LV006, Latvija

Papildinformāciju par līguma izpildes vietu
Objektu adreses norādītas iepirkuma nolikuma 2. pielikumā Tehniskā specifikācija
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Rezultāts
Uzvarētājs tika izraudzīts
Lēmuma datums
04/03/2024
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 4
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 4
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 4
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 0
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 0
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 4
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
  • Neattiecas
Līgumi
Līguma nosaukums
Valsts iepirkuma līgums Nr. BIOR 2024/9
Līguma identifikators
Nr. BIOR 2024/9
Līguma noslēgšanas datums
26/03/2024
Saite uz līgumu, URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/116641
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40103694211 SIA "SAFETY FIRST"
Piedāvājuma vērtība
18000 EUR

Paziņojuma vērtība
18000.00 EUR