Paziņojums par plānoto līgumu

Publicēts
18/04/2024

Paziņojuma identifikators
9a6ade4b-08a4-4977-8fda-f5a7f8e57468
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkums
Paziņojuma tips
Paziņojums par plānoto līgumu
Veidlapas tips
Konkurss
Procedūras identifikators
5d21e02d-324a-41b1-982b-4bb1453086aa
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
Kaunatas apvienības pārvalde
Organizācijas identifikators
40900027411
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV005
Organizācijas pilsēta
Rēzeknes novads
Organizācijas pasta indekss
LV-4622
Organizācijas iela
Rāznas iela 38, Kaunata, Kaunatas pagasts
Organizācijas interneta adrese
https://www.rezeknesnovads.lv/
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/17172
Pircēja juridiskais tips
Pašvaldība
Iestādes darbība
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Organizācijas kontaktpunkts
Kaunatas apvienības pārvalde, larisa.vinogradova@rezeknesnovads.lv, +37164637598
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
KAP 2024/7
Procedūras tips
Publisko iepirkumu likuma 9.panta iepirkums
Informācija par iesniegšanu

Iesniegšana ir elektroniska

Iesniegšana EIS
Iesniegšana citā elektroniskā sistēmā

Iepirkuma nosaukums
Būvniecības darbi Rēzeknes novada Mākoņkalna un Čornajas pagastu teritorijā
Iepirkuma apraksts
Būvniecības darbi Rēzeknes novada Mākoņkalna un Čornajas pagastu teritorijā
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
45113000-2
Daļas
Iepirkums ir sadalīts daļās
Izslēgšanas noteikumi
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4. un 11. punktu

Iepirkuma daļas nosaukums
Volkenbergas (Mākoņkalna) pilsdrupu konservācijas darbu 3.kārta
Paredzamā vērtība
Paredzamā vērtība
15000 EUR
Termiņu aprēķins
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
07/05/2024 11:00
Piedāvājumu atvēršanas laiks
07/05/2024 15:00
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums Piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka, ņemot vērā tikai viszemāko līgumcenu euro, neieskaitot PVN. Piedāvājumu salīdzināšanai un izvērtēšanai tiek izmantota pretendenta finanšu piedāvājumā norādītā kopējā līgumcena euro bez PVN. Fiksēts skaitlis (kopā) 0
Informācija par līgumu
Raksturojiet līguma izpildes vietu
Latvijā
Papildinformāciju par līguma izpildes vietu
Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis “Volkenbergas (Mākoņkalna) pilsdrupas” (valsts aizsardzības Nr.5832) Rēzeknes novada Mākoņkalna pagastā starp Lipuškiem un Vēveriem.
Līguma darbības termiņš
Periods
Ilgums mēnešos
Līguma darbības termiņa ilgums
6 mēneši
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Piedāvājuma nodrošinājums
Vai ir nepieciešams piedāvājuma nodrošinājums
Iepirkuma daļas nosaukums
Laivu nolaišanas platformas ierīkošana, kanāla, grāvju un gultnes tīrīšana īpašumā “Saulainais krasts” Čornajas pagastā, Rēzeknes novadā
Paredzamā vērtība
Paredzamā vērtība
27500 EUR
Termiņu aprēķins
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
07/05/2024 11:00
Piedāvājumu atvēršanas laiks
07/05/2024 15:00
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums Piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka, ņemot vērā tikai viszemāko līgumcenu euro, neieskaitot PVN. Piedāvājumu salīdzināšanai un izvērtēšanai tiek izmantota pretendenta finanšu piedāvājumā norādītā kopējā līgumcena euro bez PVN. Fiksēts skaitlis (kopā) 0
Informācija par līgumu
Raksturojiet līguma izpildes vietu
Latvijā
Papildinformāciju par līguma izpildes vietu
Īpašums “Saulainais krasts” Rēzeknes novada Čornajas pagastā.
Līguma darbības termiņš
Periods
Ilgums mēnešos
Līguma darbības termiņa ilgums
6 mēneši
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Piedāvājuma nodrošinājums
Vai ir nepieciešams piedāvājuma nodrošinājums

Piekļuve dokumentiem
Vai kādiem iepirkuma dokumentiem ir ierobežota piekļuve?
Adrese, kurā iesniedzami piedāvājumi
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/121867
Iesniegšanas valoda
latviešu valoda