Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Publicēts
27/02/2024
Nosūtīts publicēšanai ESOV
26/02/2024

Paziņojuma identifikators
9c744b00-e058-4bb9-9b1e-b2c2f4a4dedd
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma virssliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
d057210f-19aa-4ac2-b88c-6ca9388f2e39
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
SIA Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas institūts
Organizācijas identifikators
40003579713
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1007
Organizācijas iela
Dzirciema iela 20
Organizācijas interneta adrese
https://www.stomatologijasinstituts.lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1673
Pircēja juridiskais tips
Kapitālsabiedrība (valsts un kontrolētās)
Iestādes darbība
Veselība
Organizācijas kontaktpunkts
Administrācija, agnese.rusina@stomatologijasinstituts.lv, +37126102105
Iestādes loma
Centralizēto iepirkumu struktūra, kas piešķir publiskā iepirkuma līgumus vai slēdz pamatnolīgumus par citiem pircējiem paredzētiem būvdarbiem, piegādēm vai pakalpojumiem

Iepirkuma identifikācijas numurs
RSU SI 2023/6
Dinamiskā iepirkumu sistēma
Nav
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot tikai šajā paziņojumā uzskaitītie pircēji
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot arī šajā paziņojumā neuzskaitītie pircēji
Procedūras tips
Atklāts konkurss

Iepirkuma nosaukums
“Elektroniskās zobārstniecības kartes ieviešana Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas institūtā”
Iepirkuma apraksts
Elektroniskās zobārstniecības kartes ieviešana Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas institūtā
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
73220000-0
Vai uz iepirkumu attiecas GPA?
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu

Iepirkuma daļas nosaukums
Elektroniskās zobārstniecības kartes ieviešana Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas institūtā
Paņēmieni
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Iespējas un atkārtojumi
Vai paredzētas iespējas?
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Kritērijs C Cena par sistēmas ieviešanu EUR bez PVN Precīzs punktu skaits 15
Cena Kritērijs U Cena par sistēmas uzturēšanas pakalpojumu gadā tehniskajā specifikācijā norādītajam lietotāju skaitam Precīzs punktu skaits 50
Cena Kritērijs L Cena par 1 papildus lietotāja licences iegādi gadā Precīzs punktu skaits 10
Cena Kritērijs K Cena par konsultācijas/izstrādes stundu Precīzs punktu skaits 10
Cena Kritērijs I II posma ieviešanas laiks Precīzs punktu skaits 15
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Dzirciema iela 20, Rīga, LV-1007, LV006, Latvija

ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Rezultāts
Uzvarētājs tika izraudzīts
Lēmuma datums
22/01/2024
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 2
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 2
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 2
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 0
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 0
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 2
Darbības termiņš
10/06/2029
Piedāvājuma vērtība - viszemākā
228600 EUR
Piedāvājuma vērtība - visaugstākā
397000 EUR
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
  • Neattiecas
Līgumi
Vispārīgā vienošanās
Vispārīgā vienošanās netiek slēgta
Vispārīgā vienošanās bez konkursa atsākšanas
Vispārīgā vienošanās ar konkursa atsākšanu
Vispārīgā vienošanās ar daļēju konkursa atsākšanu
Pircēju saraksts
Nosaukums Reģistrācijas numurs
SIA Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas institūts 40003579713
Līguma nosaukums
Līgums par elektroniskās zobārstniecības kartes ieviešanu Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas institūtā
Līguma identifikators
1-18/8-2024
Līguma noslēgšanas datums
23/02/2024
Beigu datums
10/06/2029
Saite uz līgumu, URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/98220
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40203262859 SIA "DoctoWell"
Apakšuzņēmēju piesaiste
Norādiet piedāvājuma vērtību, ieskaitot iespējas un atkārtojumus
410000 EUR

Paziņojuma vērtība
410000.00 EUR

Pārskatīšanas termiņa apraksts

Iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt līdz iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienai šādos termiņos:

  1. 10 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai pa faksu vai nodota personiski;
  2. 15 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai pa pastu
Pārskatīšanas iestāde
Organizācijas loma
Pārskatīšanas organizācija
Organizācijas nosaukums
Iepirkumu uzraudzības birojs
Organizācijas identifikators
90001263305
Organizācijas daļas nosaukums
Nav
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas interneta adrese
https://www.iub.gov.lv
Organizācijas iela
Smilšu iela 1
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1919
Organizācijas kontaktpunkts
Juridiskais departaments, pasts@iub.gov.lv, +37122416641