Paziņojums par izmaiņām līguma darbības laikā

Publicēts
23/02/2024
Nosūtīts publicēšanai ESOV
22/02/2024

Paziņojuma identifikators
a07547cb-8643-43fc-9773-6b594a8df7d2
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma virssliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Paziņojums par izmaiņām līguma darbības laikā
Veidlapas tips
Līguma grozījumi
Procedūras identifikators
8dd91b7e-a887-43ba-a45d-67aa77013811
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
RB Rail AS
Organizācijas identifikators
40103845025
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV00
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1050
Organizācijas iela
Satekles iela 2B
Organizācijas interneta adrese
http://railbaltica.org/
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3001
Pircēja juridiskais tips
Kapitālsabiedrība (valsts un kontrolētās)
Iestādes darbība
Ekonomikas lietas
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
RBR 2019/15

Iepirkuma nosaukums
Būvprojekta risinājumu izvērtēšana un būvekspertīzes veikšana Rail Baltica būvprojektiem Lietuvā/Detailed Technical Design Review and Design Expertise Services for Rail Baltica in Lithuania
Iepirkuma apraksts
Būvprojekta risinājumu izvērtēšana un būvekspertīzes veikšana Rail Baltica būvprojektiem Lietuvā/Detailed Technical Design Review and Design Expertise Services for Rail Baltica in Lithuania

Līguma nosaukums
Būvprojekta risinājumu izvērtēšana un būvekspertīzes veikšana Rail Baltica būvprojektiem Lietuvā/Detailed Technical Design Review and Design Expertise Services for Rail Baltica in Lithuania
Līguma identifikators
1.19/LTLT-2
Līguma noslēgšanas datums
10/06/2020
Līguma darbības termiņš
09/06/2025
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Itāija RM-1005043 3TI PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA INTEGRATA S.p.A.
Piedāvājuma vērtība, ieskaitot iespējas un atkārtojumus
686808.45 EUR

Grozījumu iemesls
Nepieciešamība pēc sākotnējā darbuzņēmēja veiktiem papildu būvdarbiem, pakalpojumiem vai piegādēm
Aprakstiet grozījumu iemeslu
Pēc AsBo institūcijas norādījumiem nepieciešams pārrēķināt projektēto dzelzceļa tiltu risinājumu nestspējas slodzes (papildus pakalpojumi, kas nepieciešami noslēgtā līguma izpildei))
Veikto grozījumu iemesls
Pēc AsBo institūcijas norādījumiem būvprojketa ekspertīzes veicējam nepieciešams pārrēķināt projektēto dzelzceļa tiltu risinājumu nestspējas slodzes atbilstoši standartam EN 1991-2, 6.5.3 (9)P.

Līguma summa papildus darbu veikšanai pēc grozījumiem palielināta par EUR 72000 bez PVN.