Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Publicēts
15/04/2024

Paziņojuma identifikators
a0a71bdd-9c24-4371-8682-406dfca8f853
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma zemsliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
a5c7f02a-eed6-416d-a9d7-30ee9222fd77
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Iepriekšējā plānošana
25/01/2024
Četru sabiedrisko sauso tualešu videi draudzīga sanitārā apkalpošana
Plānošana

Organizācijas nosaukums
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departaments
Organizācijas identifikators
90011524360
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1010
Organizācijas iela
Brīvības iela 49/53
Organizācijas interneta adrese
http://mvd.riga.lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/23970
Pircēja juridiskais tips
Pašvaldības iestāde
Iestādes darbība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Organizācijas kontaktpunkts
909.kab., dmv@riga.lv, +37167037396
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
DMV 2024/12
Dinamiskā iepirkumu sistēma
Nav
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot tikai šajā paziņojumā uzskaitītie pircēji
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot arī šajā paziņojumā neuzskaitītie pircēji
Procedūras tips
Atklāts konkurss
Iepriekšējā plānošana
25/01/2024
Četru sabiedrisko sauso tualešu videi draudzīga sanitārā apkalpošana
Plānošana

Iepirkuma nosaukums
Četru sabiedrisko sauso tualešu videi draudzīga sanitārā apkalpošana
Iepirkuma apraksts
Četru sabiedrisko sauso tualešu videi draudzīga sanitārā apkalpošana
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
90900000-6
CPV papildkods
90910000-9
Vai uz iepirkumu attiecas GPA?
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu

Iepirkuma daļas nosaukums
Četru sabiedrisko sauso tualešu videi draudzīga sanitārā apkalpošana
Paņēmieni
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Iespējas un atkārtojumi
Vai paredzētas iespējas?
Iespēju apraksts
Saskaņā ar līguma projektu
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Izmaksas 1. izmaksu grupa – Pretendenta piedāvātā cena par 4 sabiedrisko sauso tualešu sanitāro apkalpošanu vasaras sezonā no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim, kopējās izmaksas mēnesī EUR, bez PVN 1. izmaksu grupa – Pretendenta piedāvātā cena par 4 sabiedrisko sauso tualešu sanitāro apkalpošanu vasaras sezonā no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim, kopējās izmaksas mēnesī EUR, bez PVN Precīzs punktu skaits 45
Izmaksas 2. izmaksu grupa – Pretendenta piedāvātā cena par 4 sabiedrisko sauso tualešu sanitāro apkalpošanu ziemas sezonā no 1.novembra līdz 31. martam, kopējās izmaksas mēnesī EUR, bez PVN 2. izmaksu grupa – Pretendenta piedāvātā cena par 4 sabiedrisko sauso tualešu sanitāro apkalpošanu ziemas sezonā no 1.novembra līdz 31. martam, kopējās izmaksas mēnesī EUR, bez PVN Precīzs punktu skaits 35
Izmaksas 3. izmaksu grupa - Pretendenta piedāvātā cena par asenizācijas pakalpojumiem vasaras un ziemas sezonā, kopējās izmaksas mēnesī EUR, bez PVN 3. izmaksu grupa - Pretendenta piedāvātā cena par asenizācijas pakalpojumiem vasaras un ziemas sezonā, kopējās izmaksas mēnesī EUR, bez PVN Precīzs punktu skaits 20
Informācija par līgumu
Līguma izpildes valsts
Latvija
Līguma izpildes valsts administratīvi-teritoriāla vienība
LV006
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Rezultāts
Uzvarētājs tika izraudzīts
Lēmuma datums
28/03/2024
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 1
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 1
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 1
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 0
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 0
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 1
Darbības termiņš
03/04/2027
Piedāvājuma vērtība - viszemākā
3708.35 EUR
Piedāvājuma vērtība - visaugstākā
3708.35 EUR
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
  • Neattiecas
Līgumi
Vispārīgā vienošanās
Vispārīgā vienošanās netiek slēgta
Vispārīgā vienošanās bez konkursa atsākšanas
Vispārīgā vienošanās ar konkursa atsākšanu
Vispārīgā vienošanās ar daļēju konkursa atsākšanu
Līguma nosaukums
Par četru sabiedrisko sauso tualešu videi draudzīgu sanitāro apkalpošanu
Līguma identifikators
DMV-24-104-lī
Līguma noslēgšanas datums
04/04/2024
Beigu datums
03/04/2027
Saite uz līgumu, URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/115898
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40103959276 SIA "SKY system"
Apakšuzņēmēju piesaiste
Norādiet piedāvājuma vērtību, ieskaitot iespējas un atkārtojumus
68545.83 EUR

Paziņojuma vērtība
68 545.83 EUR

Pārskatīšanas termiņa apraksts

Iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt līdz iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienai šādos termiņos:

  1. 10 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai pa faksu vai nodota personiski;
  2. 15 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai pa pastu
Pārskatīšanas iestāde
Organizācijas loma
Pārskatīšanas organizācija
Organizācijas nosaukums
Iepirkumu uzraudzības birojs
Organizācijas identifikators
90001263305
Organizācijas daļas nosaukums
Nav
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas interneta adrese
https://www.iub.gov.lv
Organizācijas iela
Smilšu iela 1
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1919
Organizācijas kontaktpunkts
Juridiskais departaments, pasts@iub.gov.lv, +37122416641

Papildu informācija
Pretendents piedāvāja sabiedrisko sauso tualešu apkalpošanas izmaksas.