Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Publicēts
28/02/2024
Nosūtīts publicēšanai ESOV
27/02/2024

Paziņojuma identifikators
a1113598-f2aa-431d-89de-aba0fe09fabc
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma virssliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
d225205f-d3ef-40b8-85e6-9433ee1b4be2
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība
Organizācijas identifikators
90000025465
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV005
Organizācijas pilsēta
Rēzekne
Organizācijas pasta indekss
LV-4601
Organizācijas iela
Atbrivosanas aleja 93
Organizācijas interneta adrese
https://www.rezekne.lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/19098
Pircēja juridiskais tips
Pašvaldība
Iestādes darbība
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Organizācijas kontaktpunkts
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Iepirkumu nodaļa, karina.bartkevica@rezekne.lv, +37164607618
Iestādes loma
Centralizēto iepirkumu struktūra, kas iegādājas citiem pircējiem paredzētas preces un/vai pakalpojumus

Iepirkuma identifikācijas numurs
RVP 2022/107 ERAF
Dinamiskā iepirkumu sistēma
Nav
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot tikai šajā paziņojumā uzskaitītie pircēji
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot arī šajā paziņojumā neuzskaitītie pircēji
Procedūras tips
Atklāts konkurss

Iepirkuma nosaukums
Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes "Vinnijs Pūks"ēkas pārbūve J.Tiņanova ielā 31A, Rēzeknē
Iepirkuma apraksts
Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes "Vinnijs Pūks"ēkas pārbūve J.Tiņanova ielā 31A, Rēzeknē
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
45210000-2
Vai uz iepirkumu attiecas GPA?
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu

Iepirkuma daļas nosaukums
Iepirkums
Paņēmieni
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Iespējas un atkārtojumi
Vai paredzētas iespējas?
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Tikai zemākās cenas vērtēšana Pasūtītājs piešķirs līguma slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kurš tiks noteikts, ņemot vērā tikai cenu (piedāvājums ar viszemāko cenu). Precīzs punktu skaits 100
Informācija par līgumu
Līguma izpildes valsts
Latvija
Līguma izpildes valsts administratīvi-teritoriāla vienība
LV005
Līguma izpildes pilsēta
Rēzekne
Līguma izpildes iela
J.Tiņanova iela 31A
Līguma izpildes pasta indekss
LV-4601
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
ES fonda identifikators
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)
Rezultāts
Uzvarētājs netika izraudzīts, un konkurss ir slēgts
Rezultāts
Pircēja lēmums mainījušos vajadzību dēļ
Lēmuma datums
30/03/2023
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 2
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 2
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 2
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 0
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 0
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 2
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
Līgumi

Pārskatīšanas termiņa apraksts

Iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt līdz iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienai šādos termiņos:

  1. 10 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai pa faksu vai nodota personiski;
  2. 15 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai pa pastu
Pārskatīšanas iestāde
Organizācijas loma
Pārskatīšanas organizācija
Organizācijas nosaukums
Iepirkumu uzraudzības birojs
Organizācijas identifikators
90001263305
Organizācijas daļas nosaukums
Nav
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas interneta adrese
https://www.iub.gov.lv
Organizācijas iela
Smilšu iela 1
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1919
Organizācijas kontaktpunkts
Juridiskais departaments, pasts@iub.gov.lv, +37122416641

Iepirkumu komisija saņēma no Pasūtītāja iesniegumu, ar kuru informēja, ka 2023.gada 3.janvārī tika parakstīta vienošanās ar CFLA par projekta “Rēzeknes pirmsskolas iestādes “Vinnijs Pūks” ēkas pārbūve J.Tiņanova ielā 31 A, Rēzekne” finansējumu un realizāciju, ar nosacījumu pabeigt projektu līdz 2023.gada 31.decembrim. Pašlaik projekta realizācija nav iespējama ierobežotā laika perioda dēļ, kurā būvuzņēmējām jāveic objekta rekonstrukcija. Šī iemesla dēļ 2023.gada 28.martā tika saņemta Aģentūras vēstule par Vienošanās Nr.4.2.2.0/22/004 izbeigšanu. Pamatojoties uz minēto, iepirkuma ar id. Nr. RVP 2022/107 ERAF procedūra tika pārtraukta.