Informatīvs paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Publicēts
13/06/2024

Paziņojuma identifikators
a15e7d86-fe6a-4831-8523-eec16b6a7668
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkums
Paziņojuma tips
Informatīvs paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
5bcff212-57c6-465d-b9e4-0ab5ebad634f
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
Nodrošinājuma valsts aģentūra
Organizācijas identifikators
90009112024
Organizācijas daļas nosaukums
Iepirkumu pārvalde
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1026
Organizācijas iela
Čiekurkalna 1.līnija 1 k-2
Organizācijas interneta adrese
https://www.nva.iem.gov.lv/lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1097
Pircēja juridiskais tips
Valsts iestāde
Iestādes darbība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Organizācijas kontaktpunkts
Iepirkumu nodaļa, 352.kab., iepirkumi@agentura.iem.gov.lv, +37167829074
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
IeM NVA 2024/06
Procedūras tips
Publisko iepirkumu likuma 9.panta iepirkums

Iepirkuma nosaukums
Transportlīdzekļu apdrošināšanas pakalpojumu saņemšana uz 2 gadiem
Iepirkuma apraksts
Transportlīdzekļu apdrošināšanas pakalpojumu saņemšana uz 2 gadiem
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
66514100-7

Iepirkuma daļas nosaukums
Transportlīdzekļu apdrošināšanas pakalpojumu saņemšana uz 2 gadiem
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Viszemākā kopējā cena Komisija, nosakot izdevīgāko piedāvājumu katrā iepirkuma priekšmeta daļā, izmanto vienīgo kritēriju: viszemākā kopējā cena. Vērtēšanas kritēriji sarežģīti

Apraksts noteikts iepirkuma nolikumā

1
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Čiekurkalna 1.līnija 1 k-2, Rīga, LV-1026, LV006, Latvija

ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Rezultāts
Uzvarētājs tika izraudzīts
Lēmuma datums
20/05/2024
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 2
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 1
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 0
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 1
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 0
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 2
Darbības termiņš
09/06/2026
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
  • Neattiecas
Līgumi
Līguma nosaukums
Pakalpojuma līgums par kuģošanas līdzekļu apdrošināšanas pakalpojumu saņemšanu uz diviem gadiem
Līguma identifikators
Nr.923
Līguma noslēgšanas datums
10/06/2024
Beigu datums
09/06/2026
Saite uz līgumu, URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/118470
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40103840140 AAS "BTA Baltic Insurance Company"
Piedāvājuma vērtība
27698.14 EUR

Paziņojuma vērtība
27 698.14 EUR

Līgumcenu veido to visu apdrošināšanas prēmiju summa, kuras Apdrošinājuma ņēmējs ir samaksājis Līguma darbības laikā, bet nevar pārsniegt 27 698,14 EUR (divdesmit septiņi tūkstoši seši simti deviņdesmit astoņi euro un 14 centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.