Iepriekšējs informatīvais paziņojums, ko izmanto tikai informācijai

Publicēts
03/11/2023
Nosūtīts publicēšanai ESOV
01/11/2023

Paziņojuma identifikators
a20bef16-18ec-4d00-ae32-f20c759bfaaf
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma virssliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Iepriekšējs informatīvais paziņojums, ko izmanto tikai informācijai
Veidlapas tips
Plānošana
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda
Datums, kad tiks publicēts nākamais paziņojums
11/12/2023

Organizācijas nosaukums
VAS Latvijas valsts radio un televīzijas centrs
Organizācijas identifikators
40003011203
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV00
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1012
Organizācijas iela
Zemitāna iela 9 k-3
Organizācijas interneta adrese
https://www.lvrtc.lv/
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/
Pircēja juridiskais tips
Kapitālsabiedrība (valsts un kontrolētās)
Iestādes darbība
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Organizācijas kontaktpunkts
Iepirkuma komisija, inese.ribikauska@lvrtc.lv, +37126357403
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma nosaukums
RRTS LIFTU ATJAUNOŠANA UN UZTURĒŠANA
Iepirkuma apraksts
Rīgas radio un televīzijas stacijas (Zaķusalas krastmala 1, Rīga) liftu atjaunošana un uzturēšana/tehniskās apkopes veikšana
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
Papildveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
42416100-6
CPV papildkods
45313100-5
Vai uz iepirkumu attiecas GPA?
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu

Paredzamā vērtība
Paredzamā vērtība
Nav
Termiņu aprēķins
Datums, kad tiks publicēts nākamais paziņojums
11/12/2023
Citas prasības
Vai līdzdalība ir paredzēta aizsargātām darbnīcām un ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir personu ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošu personu sociālā un profesionālā integrācija
Līdzdalība ir paredzēta aizsargātām darbnīcām un ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir personu ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošu personu sociālā un profesionālā integrācija
Nav
Informācija par līgumu
Līguma izpildes valsts
Latvija
Līguma izpildes valsts administratīvi-teritoriāla vienība
Rīga
Līguma izpildes pilsēta
Rīga
Līguma izpildes iela
Zaķusalas krastmala 1
Līguma izpildes pasta indekss
LV-1050
Papildinformāciju par līguma izpildes vietu
Darbus objektā varēs nodrošināt tikai tāds Pretendents, kas atbilst Ministru kabineta 2021. gada 6. jūlija noteikumiem Nr. 508 "Kritiskās infrastruktūras, tajā skaitā Eiropas kritiskās infrastruktūras, apzināšanas, drošības pasākumu un darbības nepārtrauktības plānošanas un īstenošanas kārtība"

Piekļuve dokumentiem
Cita informācija
Vispārīgās vienošanās termiņam, kas pārsniedz 4 gadus: No liftu efektīvas pārvaldības un uzturēšanas viedokļa Pasūtītāja interesēm atbalstošākais risinājums būtu, ka garantijas periodā uzturēšanu nodrošina esošais piegādātājs, lai mazinātu risku liftu darbības nepārtrauktībai. Plānotais vispārīgās vienošanās darbības termiņš var tikt precizēts Iepirkuma 2. posma dokumentācijā vai sarunu laikā, t.sk. pagarināts vai saīsināts.
Pārskatīšanas iestāde
Organizācijas loma
Pārskatīšanas organizācija
Organizācijas nosaukums
Iepirkumu uzraudzības birojs
Organizācijas identifikators
90001263305
Organizācijas daļas nosaukums
Nav
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas interneta adrese
https://www.iub.gov.lv
Organizācijas iela
Smilšu iela 1
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1919