Informatīvs paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Publicēts
21/11/2023

Paziņojuma identifikators
a45d377b-ee05-4dac-a07a-0ddaee5d34bb
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkums
Paziņojuma tips
Informatīvs paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
332cd6ef-b8a6-4fd4-afbe-f278c5897833
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda
Norādiet tiešās piešķiršanas pamatojumu
iepirkums atbilst Publisko iepirkumu likuma 8. panta septītās un astotās daļas nosacījumiem
Norādiet tiešās piešķiršanas pamatojuma skaidrojumu
Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkuma likuma 9.panta noteikumiem, nepiemērojot minētā panta sestās un astotās daļas noteikumus, saskaņā ar 9.panta divdesmit pirmās daļas 1.punktu (saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītās daļas 2.punkta b) un c) apakšpunktu, jo nav konkurences tehnisku iemeslu dēļ un ir nepieciešams ievērot izņēmuma tiesību, tai skaitā intelektuālā īpašuma tiesību, aizsardzību).

Organizācijas nosaukums
Valmieras novada pašvaldība
Organizācijas identifikators
90000043403
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV008
Organizācijas pilsēta
Valmiera
Organizācijas pasta indekss
LV-4201
Organizācijas iela
Lāčplēša ielā 2
Organizācijas interneta adrese
http://www.eis.gov.lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/16595
Pircēja juridiskais tips
Pašvaldība
Iestādes darbība
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Organizācijas kontaktpunkts
Iepirkumu nodaļa, iepirkumunodala@valmierasnovads.lv, +37164207149
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
VNP 2023/122IZN
Procedūras tips
Publisko iepirkumu likuma 9.panta iepirkums

Iepirkuma nosaukums
Esri ArcGIS licenču noma un uzturēšana Valmieras novada pašvaldībai
Iepirkuma apraksts
Esri ArcGIS licenču noma un uzturēšana Valmieras novada pašvaldībai
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
72000000-5

Iepirkuma daļas nosaukums
Esri ArcGIS licenču noma un uzturēšana Valmieras novada pašvaldībai
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Zemākā cena Zemākā cena Fiksēts skaitlis (kopā) 100
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Lāčplēša ielā 2, Valmiera, LV-4201, LV008, Latvija

Rezultāts
Uzvarētājs tika izraudzīts
Lēmuma datums
10/10/2023
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 1
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 1
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 0
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 1
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 0
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 1
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
  • Neattiecas
Līgumi
Līguma nosaukums
Esri ArcGIS licenču noma un uzturēšana Valmieras novada pašvaldībai
Līguma identifikators
06.23/7.4.1/23/167
Līguma noslēgšanas datums
30/10/2023
Saite uz līgumu, URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/109142
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40003427848 SIA "Envirotech"
Piedāvājuma vērtība
28550 EUR

Paziņojuma vērtība
28550 EUR