Paziņojums par līgumu

Publicēts
19/11/2023
Nosūtīts publicēšanai ESOV
17/11/2023

Paziņojuma identifikators
a57b0a75-0d60-413b-8803-f7e8e99839d8
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma virssliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Paziņojums par līgumu
Veidlapas tips
Konkurss
Procedūras identifikators
97e4beb2-db14-4388-b8a8-89d0e0ab8c59
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Iepriekšējā plānošana
15/11/2023
Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas Ziepju ielā 11, Rīgā, pārbūves un ārtelpas labiekārtojuma projekta izstrāde
Plānošana

Organizācijas nosaukums
SIA "Rīgas nami"
Organizācijas identifikators
40003109638
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indeks
LV-1050
Organizācijas iela
Rātslaukums 5
Organizācijas interneta adrese
https://www.rigasnami.lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1355
Pircēja juridiskais tips
Kapitālsabiedrība (pašvaldības un kontrolētās)
Iestādes darbība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Organizācijas kontaktpunkts
SIA "Rīgas nami", iepirkumi@rigasnami.lv, +37129779916
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
RN 2023/76
Dinamiskās iepirkumu sistēma
Nav
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot tikai šajā paziņojumā uzskaitītie pircēji
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot arī šajā paziņojumā neuzskaitītie pircēji
Procedūras tips
Konkursa procedūra, publicējot dalības uzaicinājumu
Minimālais kandidātu skaits, ko paredzēts uzaicināt uz procedūras otro posmu
3
Vai noteikts maksimālais kandidātu skaits, ko paredzēts uzaicināt uz procedūras otro posmu?
Maksimālais kandidātu skaitu, kuri tiks uzaicināti uz otro posmu
5
Vai paredzēta piedāvājumu/risinājumu skaita secīga samazināšana?
Sarunas nav nepieciešamas
Saīsināta procedūra
Piemērota paātrināta procedūra
Informācija par iesniegšanu
Iesniegšana EIS
Iesniegšana citā elektroniskā sistēmā

Iepirkuma nosaukums
Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas Ziepju ielā 11, Rīgā, pārbūves un ārtelpas labiekārtojuma projekta izstrāde
Iepirkuma apraksts
Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas Ziepju ielā 11, Rīgā, pārbūves un ārtelpas labiekārtojuma projekta izstrāde
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
71220000-6
Daļas
Iepirkums ir sadalīts daļās
Vai uz iepirkumu attiecas GPA?
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu
Izslēgšanas noteikumi
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 42.pantu

Paņēmieni
Vispārīgās vienošanās veids
Vispārīgā vienošanās netiek slēgta
Vispārīgā vienošanās bez konkursa atsākšanas
Vispārīgā vienošanās ar konkursa atsākšanu
Vispārīgā vienošanās ar daļēju konkursa atsākšanu
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Paredzamā vērtība
Paredzamā vērtība
165000 EUR
Termiņu aprēķins
Pieteikumu iesniegšanas termiņš
20/12/2023 10:00
Pārskatīšanas termiņa apraksts
Iesniegums iesniedzams Iepirkumu uzraudzības birojam, līdz 14/12/2023
Iespējas un atkārtojumi
Pārjaunojumu maksimums
0
Atlases prasības
Tips Apraksts
Piemērotība profesionālās darbības veikšanai Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem
Tehniskās un profesionālās spējas Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem
Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem
Citas prasības
Vai jānorāda līguma izpildē norādītā personāla vārdi un profesionālā kvalifikācija?
Vai līdzdalība ir paredzēta aizsargātām darbnīcām un ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir personu ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošu personu sociālā un profesionālā integrācija
Līdzdalība ir paredzēta aizsargātām darbnīcām un ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir personu ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošu personu sociālā un profesionālā integrācija
Nav
Vai nepieciešama drošības pielaide?
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Kvalitāte Vadošo sertificēto speciālistu pieredze Atbilstoši nolikuma 8. punktam Precīzs punktu skaits 47
Kvalitāte Vadošo sertificēto speciālistu pieredze Atbilstoši nolikuma 8. punktam Precīzs punktu skaits 14
Kvalitāte Speciālistu papildu izglītība Atbilstoši nolikuma 8. punktā norādītajam Precīzs punktu skaits 7
Kvalitāte Projektu pārvaldības sistēma (PPS) Atbilstoši nolikuma 8. punktam Precīzs punktu skaits 7
Kvalitāte Speciālistu komandas līdzšinēja sadarbība Atbilstoši nolikuma 8. punktam Precīzs punktu skaits 10
Kvalitāte Godalgotas vietas Metu un citos konkursos Atbilstoši nolikuma 8. punktam Precīzs punktu skaits 15
Cena Cena Atbilstoši nolikuma 8. punktam Precīzs punktu skaits 40
Kvalitāte Speciālistu komandas sadarbības plāns Atbilstoši nolikuma 8. punktam Precīzs punktu skaits 20
Kvalitāte Arhitektūras risinājumu skice un koncepcija Atbilstoši Nolikuma 8. punktam Precīzs punktu skaits 40
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Rātslaukums 5 , Rīga, LV-1050, LV006, Latvija

Līguma darbības termiņš
Periods
Ilgums mēnešos
Cits
Līguma darbības termiņa ilgums
12 mēneši
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Piedāvājuma nodrošinājums
Vai ir nepieciešams piedāvājuma nodrošinājums
Norādiet piedāvājuma nodrošinājuma veidu
  • Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegts piedāvājuma nodrošinājums
  • Piedāvājuma nodrošinājuma iemaksa Pasūtītāja norēķinu kontā

Rezervēta izpilde
Vai līguma izpilde jāveic saskaņā ar aizsargātas nodarbinātības programmām?
Pretendenta juridiskā forma
Vai Pretendentam, kam ir piešķirtas līgumslēgšanas tiesības, ir vajadzīga noteikta juridiskā forma?

Pretendentam pēc savas izvēles jāizveido personālsabiedrība vai jāslēdz sabiedrības līgums

Izpildes noteikumi
Līguma noteikumi
Saskaņā ar iepirkuma tehnisko specifikāciju un iepirkuma līguma projektu
Līguma finansiālie noteikumi
Saskaņā ar iepirkuma līguma projektu
Vai elektroniskie rēķini tiks pieņemti vai ir obligāti?
Prasīts
Atļauts
Nav atļauts
Vai tiks izmantoti elektroniski maksājumi?
Vai tiks izmantoti elektroniski pasūtījumi?

Piekļuve dokumentiem
Vai kādiem iepirkuma dokumentiem ir ierobežota piekļuve?
Adrese, kurā iesniedzami piedāvājumi
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/112407
Iesniegšanas valoda
latviešu valoda
Iesniegšanas veids
Vai piedāvājums iesniedzams elektroniskā kataloga veidā?
Atļauts
Nav atļauts
Prasīts
Vai paredzēts iesniegt piedāvājuma variantus?
Atļauts
Nav atļauts
Prasīts
Vai atļauts iesniegt vairāk, kā vienu piedāvājumu?
Pārskatīšanas iestāde
Organizācijas loma
Pārskatīšanas organizācija
Organizācijas nosaukums
Iepirkumu uzraudzības birojs
Organizācijas identifikators
90001263305
Organizācijas daļas nosaukums
Nav
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas interneta adrese
https://www.iub.gov.lv
Organizācijas iela
Smilšu iela 1
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indeks
LV-1919
Organizācijas kontaktpunkts
Iepirkumu speciālists, Violeta.Jegorova@iub.gov.lv, +37120110558