Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu - sabiedriskie pakalpojumi

Publicēts
20/02/2024
Nosūtīts publicēšanai ESOV
19/02/2024

Paziņojuma identifikators
a6ff35a4-fc82-44b1-8b65-f4de4be81f99
Procedūras juridiskais pamats
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma virssliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu - sabiedriskie pakalpojumi
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
6c4c4107-36ab-4a14-ab11-ea63fc9f93b0
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga""
Organizācijas identifikators
40003028055
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV007
Organizācijas pilsēta
Mārupes novads
Organizācijas pasta indekss
LV-1053
Organizācijas iela
Lidosta Rīga 10/1
Organizācijas interneta adrese
https://www.riga-airport.com
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3170
Pircēja juridiskais tips
Kapitālsabiedrība (valsts un kontrolētās)
Līgumslēdzēja darbība
Ar lidostu pārvaldi saistīta darbība
Organizācijas kontaktpunkts
Iepirkumu nodaļa, kristina.bikova@riga-airport.com, +37122330410
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
RIX 2023/73
Dinamiskā iepirkumu sistēma
Nav
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot tikai šajā paziņojumā uzskaitītie pircēji
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot arī šajā paziņojumā neuzskaitītie pircēji
Procedūras tips
Atklāts konkurss

Iepirkuma nosaukums
Darbinieku veselības apdrošināšana
Iepirkuma apraksts
Pakalpojums - valsts akciju sabiedrības “Starptautiskā lidosta “Rīga”” darbinieku veselības apdrošināšana uz 1 (vienu) gadu saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un iepirkuma līguma noteikumiem
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
66512200-4
Vai uz iepirkumu attiecas GPA?
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu

Iepirkuma daļas nosaukums
Darbinieku veselības apdrošināšana
Paņēmieni
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Iespējas un atkārtojumi
Vai paredzētas iespējas?
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Finansiālie izvērtēšanas kritēriji Piedāvājuma cena Precīzs punktu skaits 20
Kvalitāte Apdrošināšanas seguma kvalitāte Seguma apjoms, limiti un citi faktori saskaņā ar Konkursa nolikumu. Apdrošināšanas seguma kvalitātes kritērijs (t.sk., seguma apjoms, limiti un citi faktori) tiek vērtēti katrai kritēriju pozīcijai atsevišķi, salīdzinot pretendentu piedāvājumus savstarpēji. 12.4.2.1. Veicot pretendentu piedāvājumu savstarpējo salīdzināšanu, sākotnēji tiek noteikts seguma parametru apjoms, kas vienāds visu pretendentu piedāvājumos. Papildpunkti tiek piešķirti par katru Pretendenta piedāvājumā iekļauto uzlabojumu/papildinājumu. Punkti par uzlabojumiem tiek piešķirti no 1 līdz 2. Precīzs punktu skaits 50
Kvalitāte Atlīdzības limits vienam maksas stacionēšanas gadījumam Atlīdzības limits vienam maksas stacionēšanas gadījumam Precīzs punktu skaits 10
Kvalitāte Atlīdzības limits ambulatorās rehabilitācijas pakalpojumiem Atlīdzības limits ambulatorās rehabilitācijas pakalpojumiem Precīzs punktu skaits 5
Kvalitāte Apdrošinājuma summa zobārstniecības pakalpojumu apmaksai Apdrošinājuma summa zobārstniecības pakalpojumu apmaksai Precīzs punktu skaits 10
Kvalitāte Apdrošinājuma summa veselības veicināšanas (sporta) nodarbību apmaksai Apdrošinājuma summa veselības veicināšanas (sporta) nodarbību apmaksai Precīzs punktu skaits 5
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Lidosta Rīga 10/1, Mārupes novads, LV-1053, LV007, Latvija

ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Rezultāts
Uzvarētājs tika izraudzīts
Lēmuma datums
09/01/2024
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 1
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 0
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 0
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 0
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 0
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 1
Darbības termiņš
15/02/2025
Piedāvājuma vērtība - viszemākā
669.6 EUR
Piedāvājuma vērtība - visaugstākā
669.6 EUR
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
  • Neattiecas
Līgumi
Vispārīgā vienošanās
Vispārīgā vienošanās netiek slēgta
Vispārīgā vienošanās bez konkursa atsākšanas
Vispārīgā vienošanās ar konkursa atsākšanu
Vispārīgā vienošanās ar daļēju konkursa atsākšanu
Līguma nosaukums
Pakalpojuma līgums
Līguma identifikators
AP-24-3
Līguma noslēgšanas datums
15/02/2024
Beigu datums
15/02/2025
Saite uz līgumu, URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/109594
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40003494976 “Baltijas Apdrošināšanas Nams” AAS
Apakšuzņēmēju piesaiste
Norādiet piedāvājuma vērtību, ieskaitot iespējas un atkārtojumus
931413.6 EUR

Paziņojuma vērtība
931413.60 EUR

Pārskatīšanas iestāde
Organizācijas loma
Pārskatīšanas organizācija
Organizācijas nosaukums
Iepirkumu uzraudzības birojs
Organizācijas identifikators
90001263305
Organizācijas daļas nosaukums
Nav
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas interneta adrese
https://www.iub.gov.lv
Organizācijas iela
Smilšu iela 1
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1919
Organizācijas kontaktpunkts
Juridiskais departaments, pasts@iub.gov.lv, +37122416641

Līguma darbības laikā kopējā Līguma summa nedrīkst pārsniegt 931 413,60 EUR