Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Publicēts
21/12/2023

Paziņojuma identifikators
a80666f4-f66b-4c65-b83f-7b8d77a7d585
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma zemsliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
1bc358ae-b6ba-41ff-80d4-e6b4dfc7ffe4
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Norādiet tiešās piešķiršanas pamatojumu
būvdarbus/preces/pakalpojumus var nodrošināt tikai konkrēts pretendents tehnisku iemeslu dēļ
Norādiet tiešās piešķiršanas pamatojuma skaidrojumu
Informatīvo pakalpojumu piegāde no LETA nepieciešama, lai saņemtu piekļuvi 24 stundas diennaktī LETA on-line sociālpolitikas ziņām par valsts pārvaldē un pasaulē notikušajiem svarīgiem notikumiem, LETA arhīvam, kā arī lai veiktu mediju monitoringu (prese, portāli, TV, radio, sociālie mediji) par aktuālajiem veselības aprūpes nozares politikas jautājumiem Latvijā, sekotu Veselības ministrijas viedokļa atspoguļojumam medijos. Plānotā pakalpojuma sniedzējs LETA ir vienīgā zināmā ziņu aģentūra, kas sniedz un var piegādāt mediju monitoringa pakalpojumus.

Organizācijas nosaukums
Veselības ministrija
Organizācijas identifikators
90001474921
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV00
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1011
Organizācijas iela
Brīvības iela 72 k-1
Organizācijas interneta adrese
http://www.vm.gov.lv/
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/363
Pircēja juridiskais tips
Ministrija
Iestādes darbība
Veselība
Organizācijas kontaktpunkts
Veselības ministrija, pasts@vm.gov.lv, +37167876000
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
VM 2023/20/vm
Dinamiskā iepirkumu sistēma
Nav
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot tikai šajā paziņojumā uzskaitītie pircēji
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot arī šajā paziņojumā neuzskaitītie pircēji
Procedūras tips
Konkursa procedūra ar sarunām

Iepirkuma nosaukums
Ziņu aģentūras pakalpojumu iegāde
Iepirkuma apraksts
Ziņu aģentūras pakalpojumu iegāde
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
92400000-5
Vai uz iepirkumu attiecas GPA?
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu

Iepirkuma daļas nosaukums
Ziņu aģentūras pakalpojumu iegāde
Paņēmieni
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Iespējas un atkārtojumi
Vai paredzētas iespējas?
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena zemākā cena Piegādātājs tehnisko iemeslu dēļ ir vienīgais, kas spēj sniegt pakalpojumu. Precīzs punktu skaits 100
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Brīvības iela 72 k-1, Rīga, LV-1011, LV00, Latvija

ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Rezultāts
Uzvarētājs tika izraudzīts
Lēmuma datums
12/12/2023
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 1
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 1
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 0
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 1
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 0
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 0
Darbības termiņš
31/12/2026
Piedāvājuma vērtība - viszemākā
49320 EUR
Piedāvājuma vērtība - visaugstākā
49320 EUR
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
  • Neattiecas
Līgumi
Vispārīgā vienošanās
Vispārīgā vienošanās netiek slēgta
Vispārīgā vienošanās bez konkursa atsākšanas
Vispārīgā vienošanās ar konkursa atsākšanu
Vispārīgā vienošanās ar daļēju konkursa atsākšanu
Līguma nosaukums
Pakalpojuma līgums
Līguma identifikators
12-10.1/138
Līguma noslēgšanas datums
19/12/2023
Beigu datums
31/12/2026
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40003229349 SIA "LETA"
Apakšuzņēmēju piesaiste
Norādiet piedāvājuma vērtību, ieskaitot iespējas un atkārtojumus
49320 EUR

Paziņojuma vērtība
49320.00 EUR

Pārskatīšanas termiņa apraksts

Iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt līdz iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienai šādos termiņos:

  1. 10 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai pa faksu vai nodota personiski;
  2. 15 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai pa pastu
Pārskatīšanas iestāde
Organizācijas loma
Pārskatīšanas organizācija
Organizācijas nosaukums
Iepirkumu uzraudzības birojs
Organizācijas identifikators
90001263305
Organizācijas daļas nosaukums
Nav
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas interneta adrese
https://www.iub.gov.lv
Organizācijas iela
Smilšu iela 1
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1919
Organizācijas kontaktpunkts
Juridiskais departaments, pasts@iub.gov.lv, +37122416641