Paziņojums par plānoto līgumu

Publicēts
04/01/2024

Paziņojuma identifikators
a94adbbb-c8d3-4673-8827-e63f4613ec8a
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkums
Paziņojuma tips
Paziņojums par plānoto līgumu
Veidlapas tips
Konkurss
Procedūras identifikators
1cf7989d-d11f-4c59-827b-f47f2ace619a
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
Aizkraukles KUK SIA
Organizācijas identifikators
48703000438
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV009
Organizācijas pilsēta
Aizkraukle
Organizācijas pasta indekss
LV-5101
Organizācijas iela
Jaunceltnes iela 9
Organizācijas interneta adrese
https://www.kuk.lv/
Pircēja profila URL
https://www.kuk.lv/
Pircēja juridiskais tips
Kapitālsabiedrība (pašvaldības un kontrolētās)
Iestādes darbība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Organizācijas kontaktpunkts
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aizkraukles KUK", info@kuk.lv, +37129102856
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
Aizkraukles KUK 2024/1
Procedūras tips
Publisko iepirkumu likuma 9.panta iepirkums
Informācija par iesniegšanu

Iesniegšana ir elektroniska

Iesniegšana EIS
Iesniegšana citā elektroniskā sistēmā

Iepirkuma nosaukums
Lietotas specializētas sadzīves atkritumu savākšanas automašīnas iegāde finanšu līzingā
Iepirkuma apraksts
Lietotas specializētas sadzīves atkritumu savākšanas automašīnas iegāde finanšu līzingā
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
34144511-3
Daļas
Iepirkums ir sadalīts daļās
Izslēgšanas noteikumi
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4. un 11. punktu

Iepirkuma daļas nosaukums
Lietotas specializētas sadzīves atkritumu savākšanas automašīnas iegāde finanšu līzingā
Paredzamā vērtība
Paredzamā vērtība
41999 EUR
Termiņu aprēķins
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
25/01/2024 10:00
Piedāvājumu atvēršanas laiks
25/01/2024 10:00
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Kvalitāte Nobraukums Maksimālos punktus iegūst pretendents, kurš ir piedāvājis automašīnu, kuras nobraukums ir mazāks par 65 000 km. Precīzs punktu skaits 10
Kvalitāte Automašīnas izlaides gads Maksimālos punktus iegūst pretendents, kurš ir piedāvājis automašīnu, kuras izlaides gads ir 2018. gada vai jaunāka. Precīzs punktu skaits 10
Cena Piedāvātā līgumcena Maksimālo punktu skaitu iegūst pretendents, kura piedāvātā līgumcena ir viszemākā, pārējiem pretendentiem punktu skaits tiek piešķirts saskaņā ar nolikuma formulu. Precīzs punktu skaits 80
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Jaunceltnes iela 9, Aizkraukle, LV-5101, LV009, Latvija

Līguma darbības termiņš
Periods
Ilgums mēnešos
Līguma darbības termiņa ilgums
36 mēneši
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Piedāvājuma nodrošinājums
Vai ir nepieciešams piedāvājuma nodrošinājums

Piekļuve dokumentiem
Vai kādiem iepirkuma dokumentiem ir ierobežota piekļuve?
Adrese, kurā iesniedzami piedāvājumi
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/114467
Iesniegšanas valoda
latviešu valoda