Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Publicēts
16/04/2024
Nosūtīts publicēšanai ESOV
15/04/2024

Paziņojuma identifikators
a98d3233-2aee-4956-9e72-4cf469dec03f
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma virssliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
0c48e4c2-a16d-4512-a2b0-cb4bad7d5b4d
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Norādiet tiešās piešķiršanas pamatojumu
pakalpojumu līgums, ko slēdz ar metu konkursa uzvarētāju vai vienu no uzvarētājiem
Iepriekšējās procedūras identifikators
ba4d1a76-880b-4ba3-9a7e-97c60102a8e9
Norādiet tiešās piešķiršanas pamatojuma skaidrojumu
Liepājas valstspilsētas pašvaldības organizēts metu konkurss “Ziemassvētku noformējuma koncepcija un tās realizācija Liepājas valstspilsētā” (LVP 2023/149), par kuru Iepirkumu uzraudzības biroja publikāciju vadības sistēmā (www.iub.gov.lv) publicēts paziņojums par metu konkursu 2023.gada 14.septembrī, publicēts paziņojums par metu konkursa rezultātiem 2024.gada 10.janvārī.

Organizācijas nosaukums
Liepājas valstspilsētas pašvaldība
Organizācijas identifikators
40900016437
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV003
Organizācijas pilsēta
Liepāja
Organizācijas pasta indekss
LV-3401
Organizācijas iela
Rožu iela 6
Organizācijas interneta adrese
https://www.liepaja.lv/
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/16619
Pircēja juridiskais tips
Pašvaldība
Iestādes darbība
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Organizācijas kontaktpunkts
Publisko iepirkumu daļa, iepirkumi@liepaja.lv, +37163404405
Iestādes loma
Centralizēto iepirkumu struktūra, kas piešķir publiskā iepirkuma līgumus vai slēdz pamatnolīgumus par citiem pircējiem paredzētiem būvdarbiem, piegādēm vai pakalpojumiem

Iepirkuma identifikācijas numurs
LVP 2024/ 10
Dinamiskā iepirkumu sistēma
Nav
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot tikai šajā paziņojumā uzskaitītie pircēji
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot arī šajā paziņojumā neuzskaitītie pircēji
Procedūras tips
Sarunu procedūra

Iepirkuma nosaukums
Ziemassvētku noformējuma koncepcija un tās realizācija Liepājas valstspilsētā
Iepirkuma apraksts
Ziemassvētku noformējuma koncepcija un tās realizācija Liepājas valstspilsētā
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
Papildveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
92312000-1
CPV papildkods
51100000-3, 31500000-1
Vai uz iepirkumu attiecas GPA?
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu

Iepirkuma daļas nosaukums
Ziemassvētku noformējuma koncepcija un tās realizācija Liepājas valstspilsētā
Paņēmieni
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Iespējas un atkārtojumi
Vai paredzētas iespējas?
Iespēju apraksts
Līdzēji, savstarpēji rakstiski vienojoties, var pēc nepieciešamības mainīt pakalpojuma apjomu līdz 20% (divdesmit procentiem).
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Cena Atbilstošs piedāvājums. Precīzs punktu skaits 100
Informācija par līgumu
Raksturojiet līguma izpildes vietu
Latvijā
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Rezultāts
Uzvarētājs tika izraudzīts
Lēmuma datums
20/03/2024
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 1
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 1
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 1
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 0
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 0
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 1
Darbības termiņš
30/01/2026
Piedāvājuma vērtība - viszemākā
304044 EUR
Piedāvājuma vērtība - visaugstākā
304044 EUR
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
  • Neattiecas
Līgumi
Vispārīgā vienošanās
Vispārīgā vienošanās netiek slēgta
Vispārīgā vienošanās bez konkursa atsākšanas
Vispārīgā vienošanās ar konkursa atsākšanu
Vispārīgā vienošanās ar daļēju konkursa atsākšanu
Pircēju saraksts
Nosaukums Reģistrācijas numurs
Liepājas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas būvvalde" 90000437928
Līguma nosaukums
Ziemassvētku noformējuma koncepcija un tās realizācija Liepājas valstspilsētā
Līguma identifikators
5/1.11.1.
Līguma noslēgšanas datums
05/04/2024
Beigu datums
30/01/2026
Saite uz līgumu, URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/16619
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 42103082056 SIA FIRST SERVICE
Apakšuzņēmēju piesaiste
Vai ir zināma apakšuzņēmēja līguma vērtība vai procentuālā daļa?
Ir zināma apakšuzņēmēja līguma vērtība
Ir zināma apakšuzņēmēja līguma procentuālā daļa
Nav zināms
Norādiet apakšuzņēmēja līguma summu
227498 EUR
Aprakstiet apakšuzņēmējiem nododamo daļu
Visu jauno dekorāciju realizācija
Norādiet piedāvājuma vērtību, ieskaitot iespējas un atkārtojumus
395226.8 EUR

Paziņojuma vērtība
395226.80 EUR

Pārskatīšanas termiņa apraksts

Iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt līdz iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienai šādos termiņos:

  1. 10 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai pa faksu vai nodota personiski;
  2. 15 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai pa pastu
Pārskatīšanas iestāde
Organizācijas loma
Pārskatīšanas organizācija
Organizācijas nosaukums
Iepirkumu uzraudzības birojs
Organizācijas identifikators
90001263305
Organizācijas daļas nosaukums
Nav
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas interneta adrese
https://www.iub.gov.lv
Organizācijas iela
Smilšu iela 1
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1919
Organizācijas kontaktpunkts
Juridiskais departaments, pasts@iub.gov.lv, +37122416641