Paziņojums par apspriedi - sabiedriskie pakalpojumi

Publicēts
26/02/2024

Paziņojuma identifikators
aad6597d-6035-4c1e-a568-573bc758a619
Procedūras juridiskais pamats
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma virssliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Paziņojums par apspriedi - sabiedriskie pakalpojumi
Veidlapas tips
Plānošana
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
AS "Sadales tīkls"
Organizācijas identifikators
40003857687
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV00
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1160
Organizācijas iela
Šmerļa iela 1
Organizācijas interneta adrese
https://sadalestikls.lv/
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3277
Pircēja juridiskais tips
Kapitālsabiedrība (valsts un kontrolētās)
Līgumslēdzēja darbība
Ar elektroenerģiju saistīta darbība
Organizācijas kontaktpunkts
AS "Sadales tīkls", edgars.miezitis@latvenergo.lv, +37167728064

Iepirkuma nosaukums
Vidsprieguma līniju izbūve un pārbūve Talsu un Mārupes novados (3 daļas: IO-205250, IO-218318, IO-212662)
Iepirkuma apraksts
Vidsprieguma līniju izbūve un pārbūve Talsu un Mārupes novados (3 daļas: IO-205250, IO-218318, IO-212662) Atklāta konkursa priekšmets ir sadalīts 3 (trīs) iepirkuma daļās. 1. 20kV kabeļlīnijas izbūve no 110/20 kV apakšstacijas Nr.167 "Valdemārpils" līdz Rojas pilsētai, Valdemārpilī, Ārlavas, Lubes, Rojas pagastos, Talsu novadā. (IO-205250) 2. Jaunas 20kV kabeļlīnijas izbūve pieejamās jaudas uzlabošanai Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas nov. un Salas pag., Mārupes novadā (IO-218318) 3. Jaunas 20kV kabeļlīnijas izbūve pieejamās jaudas uzlabošanai Jaunmārupē, Mārupes pag., Mārupes novadā (IO-212662) Pretendents ir tiesīgs iesniegt piedāvājumu par vienu, vairākām, vai visām iepirkuma priekšmeta daļām.
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
45317200-4

Informācija par dokumentiem
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3277
Komentāru iesniegšanas adrese
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3277
Komentāru sniegšanas termiņš
11/03/2024
Papildu informācija
Pirms iepirkuma procedūras sākšanas, atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 22.panta otrajai daļai, Pasūtītājs rīko rakstisku apspriedi ar piegādātājiem, lai informētu piegādātājus par plānoto iepirkumu un apzinātu iespējamo pretendentu spējas nodrošināt iepirkuma priekšmetam atbilstošu piedāvājumu saskaņā ar izstrādāto iepirkuma dokumentācija projektu (t.sk. plānotajām prasībām). Iepirkuma procedūras rezultātā noslēgtā līguma izmaksas plānots segt no Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda 1.2.1.5.i. investīcijas projekta "AS "Sadales tīkls" elektroenerģijas sadales sistēmas modernizācija", Nr.1.2.1.5.i.0/1/22/I/EM/002 ietvaros un dalībai kā obligāts noteikums ir konkrētu noteikumu iekļaušana līgumos. Pasūtītājs izmantos iegūto informāciju, lai uzlabotu iepirkuma procedūras dokumentāciju ar mērķi veicināt konkurenci, taču visu ieteikto izmaiņa ieviešana nav Pasūtītāja pienākums. Dalība apspriedē un/vai tās laikā sniegtā/saņemtā informācija nerada juridiskās sekas (neparedz tiesības un pienākumus) ne Pasūtītājam, ne apspriedes dalībniekiem. Apspriede notiek rakstiskā formā – piegādātājiem priekšlikumus, komentārus u.tml. par plānotā iepirkuma dokumentācijā izvirzītajām prasībām, t.sk. tehniskajām, pamatojot tos, iesniedzot elektroniskā veidā Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā, pasūtītāja profila: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3277 konkrētās apspriedes profilā vai elektroniski e-pastā uz kontaktpersonas norādīto e-pastu līdz apspriedes profilā noteiktam datumam un laikam.