Informatīvs paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Publicēts
23/11/2023

Paziņojuma identifikators
ab5f5fa7-2009-4103-b3df-63ad48ae697d
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkums
Paziņojuma tips
Informatīvs paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
8da1571d-3a13-4e84-a0ce-e484198ed2d3
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
Rīgas Tehniskā universitāte
Organizācijas identifikators
90000068977
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV00
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1048
Organizācijas iela
Ķīpsalas Iela 6A
Organizācijas interneta adrese
https://www.rtu.lv/
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/819
Pircēja juridiskais tips
Citas atvasinātas publiskas personas (t.sk. augstskolas un citi subjekti)
Iestādes darbība
Izglītība
Organizācijas kontaktpunkts
Iepirkumu nodaļa, ilona.heinrihsone@rtu.lv, +37129149070
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU 2023/95
Procedūras tips
Publisko iepirkumu likuma 9.panta iepirkums

Iepirkuma nosaukums
Stacionāro datoru iegāde RTU vajadzībām
Iepirkuma apraksts
Stacionāro datoru iegāde RTU vajadzībām
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
30213300-8

Iepirkuma daļas nosaukums
Iepirkums
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Kopēja cena Kopējā cena tiks vērtēta pēc šādas metodes: viszemākajai piedāvātajai cenai tiks piešķirts maksimālais punktu skaits, bet pārējiem piedāvājumiem punkti tiks aprēķināti proporcionāli attiecībā pret lētāko. C = (CL / CP)*90, kur C - vērtējamā piedāvājuma iegūtais punktu skaits; CL - lētākā piedāvājuma cena; CP - vērtējamā piedāvājuma cena. Maksimālais punktu skaits 90
Izmaksas Elektroenerģijas patēriņš Gada elektroenerģijas patēriņš stacionārajam datoram, kW/1000 h Elektroenerģijas patēriņš tiks vērtēts pēc šādas metodes: piedāvājums ar zemāko gada elektroenerģijas patēriņu saņem maksimālo punktu skaitu, bet pārējiem piedāvājumiem punkti tiks aprēķināti pēc formulas: EP = (CZ / CV)*10, kur EP - vērtējamā piedāvājuma iegūtais punktu skaits; CZ - zemākais elektroenerģijas patēriņš; CV - vērtējamais piedāvājums (elektroenerģijas patēriņš). Maksimālais punktu skaits 10
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Ķīpsalas Iela 6A, Rīga, LV-1048, LV00, Latvija

Papildinformāciju par līguma izpildes vietu
Zunda krastmala 10, Rīga
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Rezultāts
Uzvarētājs tika izraudzīts
Lēmuma datums
03/11/2023
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 3
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 3
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 2
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 1
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 0
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 3
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
  • Ietekmes uz vidi mazināšana
Aprakstiet, kā iepirkums atbilst šīm vērtībām
  • Tehniskās specifikācijas prasības
Zaļais iepirkums
Zaļā iepirkuma veids
  • Piesārņojuma novēršana un kontrole
Grupa, kurai piemērots zaļais iepirkums
  • Datortehnika un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) infrastruktūra
Līgumi
Līguma nosaukums
Stacionāro datoru iegāde RTU vajadzībām
Līguma identifikators
01J02-1-e/221
Līguma noslēgšanas datums
08/11/2023
Saite uz līgumu, URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/109831
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40003088497 AS Capital
Piedāvājuma vērtība
23219 EUR

Paziņojuma vērtība
23219 EUR