Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Publicēts
10/07/2024

Paziņojuma identifikators
abd712cd-c07e-46b4-8fa7-1e6195635dc7
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma zemsliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
553b6724-b2e3-4f55-b4ec-d491f9746238
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departaments
Organizācijas identifikators
90011524360
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1050
Organizācijas iela
Riharda vāgnera iela 5
Organizācijas interneta adrese
https://id.riga.lv/
Organizācijas e-piegādes vārteja
https://latvija.lv/lv/eaddress/write?address=_default%4090000038741
Pircēja profila URL
https://www.eriga.lv/Default.aspx
Pircēja juridiskais tips
Pašvaldība
Iestādes darbība
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Organizācijas kontaktpunkts
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departamenta Būvniecības pārvaldes Juridiskā un iepirkumu nodaļa, liene.pujate@riga.lv, +37167105796
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
RDĪD 2024/71
Dinamiskā iepirkumu sistēma
Nav
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot tikai šajā paziņojumā uzskaitītie pircēji
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot arī šajā paziņojumā neuzskaitītie pircēji
Procedūras tips
Atklāts konkurss

Iepirkuma nosaukums
Jaunā mācību satura dabaszinātņu jomas mācību centra izveide Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas ēkā Raiņa bulvārī 8, Rīgā
Iepirkuma apraksts
Jaunā mācību satura dabaszinātņu jomas mācību centra izveide Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas ēkā Raiņa bulvārī 8, Rīgā
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
45000000-7
Vai uz iepirkumu attiecas GPA?
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu

Iepirkuma daļas nosaukums
Jaunā mācību satura dabaszinātņu jomas mācību centra izveide Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas ēkā Raiņa bulvārī 8, Rīgā
Paņēmieni
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Iespējas un atkārtojumi
Vai paredzētas iespējas?
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar zemāko cenu Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar zemāko cenu Precīzs punktu skaits 100
Informācija par līgumu
Līguma izpildes valsts
Latvija
Līguma izpildes valsts administratīvi-teritoriāla vienība
LV006
Līguma izpildes pilsēta
Rīga
Līguma izpildes iela
Raiņa bulvāris 8
Līguma izpildes pasta indekss
LV006
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Rezultāts
Uzvarētājs tika izraudzīts
Lēmuma datums
30/05/2024
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 2
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 2
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 1
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 1
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 0
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 2
Darbības termiņš
05/10/2024
Piedāvājuma vērtība - viszemākā
336395.43 EUR
Piedāvājuma vērtība - visaugstākā
393356.36 EUR
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
  • Neattiecas
Līgumi
Vispārīgā vienošanās
Vispārīgā vienošanās netiek slēgta
Vispārīgā vienošanās bez konkursa atsākšanas
Vispārīgā vienošanās ar konkursa atsākšanu
Vispārīgā vienošanās ar daļēju konkursa atsākšanu
Līguma nosaukums
Par jaunā mācību satura dabaszinātņu jomas mācību centra izveidi Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas ēkā Raiņa bulvārī 8, Rīgā
Līguma identifikators
DI-24-542-lī
Līguma noslēgšanas datums
05/07/2024
Beigu datums
05/10/2024
Saite uz līgumu, URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/123159
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40103568595 Pilnsabiedrība "AKN"
Latvija 40103176067 SIA "NEGOCIO"
Latvija 40103928064 SIA "INKO BŪVE"
Apakšuzņēmēju piesaiste
Norādiet piedāvājuma vērtību, ieskaitot iespējas un atkārtojumus
336395.43 EUR

Paziņojuma vērtība
336 395.43 EUR

Pārskatīšanas termiņa apraksts

Iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt līdz iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienai šādos termiņos:

  1. 10 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai pa faksu vai nodota personiski;
  2. 15 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai pa pastu
Pārskatīšanas iestāde
Organizācijas loma
Pārskatīšanas organizācija
Organizācijas nosaukums
Iepirkumu uzraudzības birojs
Organizācijas identifikators
90001263305
Organizācijas daļas nosaukums
Nav
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas interneta adrese
https://www.iub.gov.lv
Organizācijas iela
Smilšu iela 1
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1919
Organizācijas kontaktpunkts
Juridiskais departaments, pasts@iub.gov.lv, +37122416641