Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Publicēts
03/03/2024
Nosūtīts publicēšanai ESOV
01/03/2024

Paziņojuma identifikators
ac892396-555e-4228-a229-3031be592f42
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma virssliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
1b186fb5-3c26-4729-9f09-019982cdbf60
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Vai ir veikti grozījumi iepirkuma dokumentācijā:
Paziņojuma grozījumu iemesla veids:
Pircēja sākotnēji pieļautas kļūdas vai kļūdu labošana
Veikto grozījumu iemesls
Tehnisku kļūdu labojumi publicētajā paziņojumā
Norādiet veiktos grozījumus, piemēram, paziņojuma sadaļu/lauku nosaukumus
Nepieciešams precizēt līguma beigu datumu.

Organizācijas nosaukums
RB Rail AS
Organizācijas identifikators
40103845025
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV00
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1050
Organizācijas iela
Satekles iela 2B
Organizācijas interneta adrese
http://railbaltica.org/
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3001
Pircēja juridiskais tips
Kapitālsabiedrība (valsts un kontrolētās)
Iestādes darbība
Ekonomikas lietas
Organizācijas kontaktpunkts
Vineta Ezergaile, vineta.ezergaile@railbaltica.org, +37129352018
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
RBR 2023/10
Dinamiskā iepirkumu sistēma
Nav
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot tikai šajā paziņojumā uzskaitītie pircēji
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot arī šajā paziņojumā neuzskaitītie pircēji
Procedūras tips
Atklāts konkurss

Iepirkuma nosaukums
Mobilo pakalpojumu nodrošināšana Latvijā, Lietuvā un Igaunijā
Iepirkuma apraksts
Mobilo pakalpojumu nodrošināšana Latvijā, Lietuvā un Igaunijā
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
64210000-1
Vai uz iepirkumu attiecas GPA?
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu

Iepirkuma daļas nosaukums
Mobilo pakalpojumu nodrošināšana Latvijā
Paņēmieni
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Iespējas un atkārtojumi
Vai paredzētas iespējas?
Iespēju apraksts
Tiek paredzēta iespēja pagarināt līguma darbības laiku uz papildu 6 mēnešiem, ja kopējā līguma vērtība konkrētajai daļai sākotnējā līguma darbības periodā netiks sasniegta.
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Kvalitāte Interneta pakalpojuma kvalitātes līmenis mobilajā tīklā (4G tīkls) Saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikumu Vērtēšanas kritēriji sarežģīti

Apraksts noteikts iepirkuma nolikumā

20
Kvalitāte Balss sakaru pakalpojumu kvalitātes līmenis mobilajā tīklā Saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikumu Vērtēšanas kritēriji sarežģīti

Apraksts noteikts iepirkuma nolikumā

12
Kvalitāte Balss (t.sk. SMS) sakaru pakalpojuma nodrošināšana ārtelpās % no administratīvās teritorijas Saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikumu Vērtēšanas kritēriji sarežģīti

Apraksts noteikts iepirkuma nolikumā

6
Kvalitāte 4G interneta piekļuves pakalpojuma nodrošināšana āra teritorijās % no administratīvās teritorijas Saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikumu Vērtēšanas kritēriji sarežģīti

Apraksts noteikts iepirkuma nolikumā

6
Kvalitāte 5G interneta piekļuves pakalpojuma nodrošināšana āra teritorijās % no administratīvās teritorijas Saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikumu Vērtēšanas kritēriji sarežģīti

Apraksts noteikts iepirkuma nolikumā

6
Izmaksas Tarifu plāns “Mobilie zvani, SMS un neierobežots internets telefonā” ar fiksētu mēneša maksu Saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikumu Vērtēšanas kritēriji sarežģīti

Apraksts noteikts iepirkuma nolikumā

20
Izmaksas Tarifu plāns “Neierobežots internets planšetdatoram/klēpjdatoram” ar fiksētu mēneša maksu Saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikumu Vērtēšanas kritēriji sarežģīti

Apraksts noteikts iepirkuma nolikumā

10
Izmaksas Tarifu plāns “Neierobežots internets iekštelpām” ar fiksētu mēneša maksu Saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikumu Vērtēšanas kritēriji sarežģīti

Apraksts noteikts iepirkuma nolikumā

10
Izmaksas Tarifu plāns “Stacionārie sakari birojā” ar fiksētu mēneša maksu Saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikumu Vērtēšanas kritēriji sarežģīti

Apraksts noteikts iepirkuma nolikumā

10
Informācija par līgumu
Raksturojiet līguma izpildes vietu
Latvijā
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Rezultāts
Uzvarētājs tika izraudzīts
Lēmuma datums
19/12/2023
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 3
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 1
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 0
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 1
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 0
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 3
Darbības termiņš
30/01/2026
Piedāvājuma vērtība - viszemākā
138000 EUR
Piedāvājuma vērtība - visaugstākā
138000 EUR
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
  • Neattiecas
Līgumi
Vispārīgā vienošanās
Vispārīgā vienošanās netiek slēgta
Vispārīgā vienošanās bez konkursa atsākšanas
Vispārīgā vienošanās ar konkursa atsākšanu
Vispārīgā vienošanās ar daļēju konkursa atsākšanu
Līguma nosaukums
Mobilo sakaru pakalpojumi Latvijā
Līguma identifikators
1.19/LV-2024-1
Līguma noslēgšanas datums
31/01/2024
Beigu datums
30/01/2026
Saite uz līgumu, URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/107094
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 50003050931 SIA Latvijas Mobilais Telefons
Apakšuzņēmēju piesaiste
Norādiet piedāvājuma vērtību, ieskaitot iespējas un atkārtojumus
138000 EUR

Paziņojuma vērtība
138000.00 EUR

Pārskatīšanas termiņa apraksts

Iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt līdz iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienai šādos termiņos:

  1. 10 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai pa faksu vai nodota personiski;
  2. 15 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai pa pastu
Pārskatīšanas iestāde
Organizācijas loma
Pārskatīšanas organizācija
Organizācijas nosaukums
Iepirkumu uzraudzības birojs
Organizācijas identifikators
90001263305
Organizācijas daļas nosaukums
Nav
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas interneta adrese
https://www.iub.gov.lv
Organizācijas iela
Smilšu iela 1
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1919
Organizācijas kontaktpunkts
Juridiskais departaments, pasts@iub.gov.lv, +37122416641

Pakalpojuma sniegšanas termiņš ir 24 mēneši pēc līguma darbības sākuma datuma vai līdz tiek sasniegta kopējā līgumcena konkrētai daļai, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais. Tiek paredzēta iespēja pagarināt līguma darbības laiku uz papildu 6 mēnešiem, ja kopējā līguma vērtība konkrētajai daļai sākotnējā periodā netiks sasniegta. Iepirkums tiek līdzfinansēts EISI (CEF)-Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (Connecting Europe Facility) ietvaros.