Paziņojums par plānoto līgumu

Publicēts
04/12/2023

Paziņojuma identifikators
acbbe97a-9456-4537-b739-16ca823d916b
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkums
Paziņojuma tips
Paziņojums par plānoto līgumu
Veidlapas tips
Konkurss
Procedūras identifikators
8259ab37-f3e8-4d1b-863a-bec9e601d3cc
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
Valsts SIA "Valsts Akadēmiskais koris "Latvija""
Organizācijas identifikators
40003373761
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV00
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1050
Organizācijas iela
Kalku iela 11A
Organizācijas interneta adrese
https://koris.lv/
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/17194
Pircēja juridiskais tips
Kapitālsabiedrība (valsts un kontrolētās)
Iestādes darbība
Atpūta, kultūra un reliģija
Organizācijas kontaktpunkts
Marta Millere (lietvede - sekretāre), marta.millere@koris.lv, +37125909618
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
VAK 2023/ 2
Procedūras tips
Publisko iepirkumu likuma 9.panta iepirkums
Informācija par iesniegšanu

Iesniegšana ir elektroniska

Iesniegšana EIS
Iesniegšana citā elektroniskā sistēmā

Iepirkuma nosaukums
VSIA „Valsts Akadēmiskais koris “Latvija”” darbinieku veselības apdrošināšana
Iepirkuma apraksts
VSIA „Valsts Akadēmiskais koris “Latvija”” darbinieku veselības apdrošināšana
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
66512200-4
Daļas
Iepirkums ir sadalīts daļās
Izslēgšanas noteikumi
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4. un 11. punktu

Iepirkuma daļas nosaukums
VSIA „Valsts Akadēmiskais koris “Latvija”” darbinieku veselības apdrošināšana
Paredzamā vērtība
Paredzamā vērtība
20130 EUR
Termiņu aprēķins
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
19/12/2023 10:00
Piedāvājumu atvēršanas laiks
19/12/2023 14:00
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Kvalitāte Uzlabojumi pamatprogrammai 1. Minimālā apdrošinājuma summa, ko veido pacienta iemaksas, ambulatorie maksas pakalpojumi un maksas stacionārie pakalpojumi, gadā vienam cilvēkam saskaņā ar tehniskā piedāvājuma 2.punktā noteiktajām prasībām - tiek paaugstināts noteiktais limits par EUR 500,00. Par katriem EUR 100,00 tiek piešķirts 1 punkts. Maksimālais iegūstamais punktu skaits – 5 punkti. 2. Maksas ambulatoro pakalpojumu limita paaugstinājumi vai papildus iekļautie pakalpojumi – kopējais iegūstamais kopējais punktu skaits 30 (trīsdesmit) punkti: 2.1. ārstu speciālistu un augsti kvalificēto ārstu speciālistu konsultācijas saskaņā ar tehniskā piedāvājuma 4.2.punktā noteiktajām prasībām (t.sk. saglabājot nemainīgus apmaksas nosacījumus) - tiek paaugstināti noteiktie limiti uz attiecīgi limitiem EUR 50,00 un EUR 60,00 par vienu konsultāciju. Par katriem EUR 5,00 tiek piešķirts 1 punkts. Maksimālais iegūstamais punktu skaits – 4 punkti. Ar kopējo atlīdzības limitu ne mazāk kā EUR 600,00. Par katriem EUR 20,00 tiek piešķirts 1 punkts. Maksimālais iegūstamais punktu skaits – 5 punkti. 2.2. diagnostiskie izmeklējumi saskaņā ar tehniskā piedāvājuma 4.3. punktā noteiktajām prasībām – tiek paaugstināti noteiktie limiti uz attiecīgi limitiem EUR 60,00 un EUR 200,00 par vienu izmeklējumu. Par katriem EUR 10,00 tiek piešķirts 1 punkts Maksimālais iegūstamais punktu skaits – 6 punkti. Ar kopējo atlīdzību limitu ne mazāk kā EUR 700,00. Par katriem EUR 20,00 tiek piešķirts 1 punkts. Maksimālais iegūstamais punktu skaits – 5 punkti. 2.3. Augsto tehnoloģiju izmeklējumi saskaņā ar tehniskā piedāvājuma 4.4. punktā noteiktajām prasībām – tiek paaugstināts kopējais atlīdzības limits līdz ne mazāk kā EUR 400,00. Par katriem EUR 20,00 tiek piešķirts 1 punkts. Maksimālais iegūstamais punktu skaits – 5 punkti. Un vienam izmeklējumam limits nav mazāks par EUR 200,00. Par katriem EUR 10,00 tiek piešķirts 1 punkts. Maksimālais iegūstamais punktu skaits – 5 punkti. Maksimālais punktu skaits 35
Kvalitāte Līguma funcionalitāte Piedāvājums, kas vislabāk atbilst Pasūtītāja vajadzībām, tas ir: - Vismazākie ierobežojumi (t.sk. cenrāža nepiemērošana) un citas prasības atlīdzības saņemšanai. - Vismazāk pakalpojumiem pēc skaita, apjoma un būtības apdrošinātām personām sākotnēji jāveic norēķini no personīgajiem līdzekļiem. - Plašākās iespējas iekļauto pakalpojumu atlīdzību saņemšanai un uzskaitei (t.sk. online risinājumi). - Atlīdzības izmaksa (elektroniskā veidā). Īsākais atlīdzības izmaksas termiņš par pakalpojumiem, kuru apmaksa sākotnēji tika veikta no apdrošināto personīgiem līdzekļiem (gan līguma, gan nelīguma iestādēs). - Vismazāk pakalpojumu, kas iepriekš jāsaskaņo ar apdrošinātāju. Papildus tiek vērtēti arī pretendentu noteiktie ierobežojumi (piemēram, izmaksājamās atlīdzības samazināšana) gadījumos, ja iepriekšēja saskaņošana par norādītajiem medicīniskajiem pakalpojumiem netiek veikta. Minimālais punktu skaits 5
Cena Kopējā apdrošināšanas prēmija Kopējā apdrošināšanas prēmija Pamatprogrammai vienai personai, eiro. Pēc cenas vislētākais piedāvājums tiek vērtēts ar maksimālo punktu skaitu – 50 (piecdesmit) punkti. Vērtēšanas kritēriji sarežģīti

Apraksts noteikts iepirkuma nolikumā

50
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Kalku iela 11A, Rīga, LV-1050, LV00, Latvija

Līguma darbības termiņš
Periods
Ilgums mēnešos
Cits
Līguma darbības termiņa ilgums
12 mēneši
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Piedāvājuma nodrošinājums
Vai ir nepieciešams piedāvājuma nodrošinājums

Piekļuve dokumentiem
Vai kādiem iepirkuma dokumentiem ir ierobežota piekļuve?
Adrese, kurā iesniedzami piedāvājumi
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/113399
Iesniegšanas valoda
latviešu valoda