Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Publicēts
14/02/2024
Nosūtīts publicēšanai ESOV
13/02/2024

Paziņojuma identifikators
ad1c34ef-2c6e-440c-beb3-00117d329263
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma virssliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
8330d050-9f0c-47de-9cb7-30c0ccf77dd7
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Iepriekšējā plānošana
14/11/2023
Mikroautobusu iegāde PMLP vajadzībām
Plānošana

Organizācijas nosaukums
Nodrošinājuma valsts aģentūra
Organizācijas identifikators
90009112024
Organizācijas daļas nosaukums
Iepirkumu pārvalde
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1026
Organizācijas iela
Čiekurkalna 1.līnija 1 k-2
Organizācijas interneta adrese
https://www.nva.iem.gov.lv/lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1097
Pircēja juridiskais tips
Valsts iestāde
Iestādes darbība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Organizācijas kontaktpunkts
Iepirkumu nodaļa, 352.kab., iepirkumi@agentura.iem.gov.lv, +37167829073
Iestādes loma
Centralizēto iepirkumu struktūra, kas iegādājas citiem pircējiem paredzētas preces un/vai pakalpojumus

Iepirkuma identifikācijas numurs
IeM NVA 2023/124
Dinamiskā iepirkumu sistēma
Nav
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot tikai šajā paziņojumā uzskaitītie pircēji
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot arī šajā paziņojumā neuzskaitītie pircēji
Procedūras tips
Atklāts konkurss
Iepriekšējā plānošana
14/11/2023
Mikroautobusu iegāde PMLP vajadzībām
Plānošana

Iepirkuma nosaukums
Mikroautobusu iegāde PMLP vajadzībām
Iepirkuma apraksts
Mikroautobusu iegāde PMLP vajadzībām
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
34114400-3
Vai uz iepirkumu attiecas GPA?
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu

Iepirkuma daļas nosaukums
Mikroautobusu ar elektrisko piedziņu iegāde
Paņēmieni
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Iespējas un atkārtojumi
Vai paredzētas iespējas?
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Cena (K1) K1 = 50 x (zemākā cena/izvērtējamā piedāvājuma cena). Vērtēšanas kritēriji sarežģīti

Apraksts noteikts iepirkuma nolikumā

50
Izmaksas Vidējās apkopes izmaksas (K2) Vidējās apkopes izmaksas (K2) K2 = 20 x (zemākā cena/izvērtējamā piedāvājuma cena) Vērtēšanas kritēriji sarežģīti

Apraksts noteikts iepirkuma nolikumā

20
Kvalitāte Transportlīdzekļa ar pilno masu nepārtraukts nobraukums ar pilnīgi uzlādētu akumulatoru, km (K3). Transportlīdzekļa ar pilno masu nepārtraukts nobraukums ar pilnīgi uzlādētu akumulatoru, km (K3). Vērtēšanas kritēriji sarežģīti

Apraksts noteikts iepirkuma nolikumā

10
Kvalitāte Piegādes termiņš (K4). Piegādes termiņš (K4). Vērtēšanas kritēriji sarežģīti

Apraksts noteikts iepirkuma nolikumā

10
Kvalitāte Vispārējie garantijas nosacījumi transportlīdzeklim (K5). Vispārējie garantijas nosacījumi transportlīdzeklim (K5). Vērtēšanas kritēriji sarežģīti

Apraksts noteikts iepirkuma nolikumā

10
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Čiekurkalna 1.līnija 1 k-2, Rīga, LV-1026, LV006, Latvija

ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
ES fonda identifikators
Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds
Rezultāts
Uzvarētājs tika izraudzīts
Lēmuma datums
29/12/2023
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 2
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 2
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 1
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 1
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 0
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 2
Darbības termiņš
26/01/2025
Piedāvājuma vērtība - viszemākā
102581.06 EUR
Piedāvājuma vērtība - visaugstākā
127955.78 EUR
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
  • Ietekmes uz vidi mazināšana
Aprakstiet, kā iepirkums atbilst šīm vērtībām
  • Tehniskās specifikācijas prasības
Zaļais iepirkums
Zaļā iepirkuma veids
  • Klimata pārmaiņu mazināšana
Grupa, kurai piemērots zaļais iepirkums
  • Transports
Transportlīdzekļu skaits iepirkumā
Kategorija Skaits kopā Tīrie transportlīdzekļi Bezemisiju transportlīdzekli
M1 (pasažieru automobilis) 1 1
M2 (autobuss līdz 5 t)
M3 (autobuss virs 5 t)
N1 (Vieglais komerciālais transportlīdzeklis)
N2 kravas transportlīdzeklis (3,5 līdz 12 tonnas)
N3 kravas transportlīdzeklis virs 12 t)
Līgumi
Vispārīgā vienošanās
Vispārīgā vienošanās netiek slēgta
Vispārīgā vienošanās bez konkursa atsākšanas
Vispārīgā vienošanās ar konkursa atsākšanu
Vispārīgā vienošanās ar daļēju konkursa atsākšanu
Līguma nosaukums
par iepirkuma priekšmetu daļā “Mikroautobusu ar elektrisko piedziņu iegāde”
Līguma identifikators
5/2024
Līguma noslēgšanas datums
26/01/2024
Beigu datums
26/01/2025
Saite uz līgumu, URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/112544
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40103997615 SIA Andre Motors
Apakšuzņēmēju piesaiste
Norādiet piedāvājuma vērtību, ieskaitot iespējas un atkārtojumus
102581.06 EUR

Paziņojuma vērtība
102581.06 EUR

Pārskatīšanas termiņa apraksts

Iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt līdz iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienai šādos termiņos:

  1. 10 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai pa faksu vai nodota personiski;
  2. 15 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai pa pastu
Pārskatīšanas iestāde
Organizācijas loma
Pārskatīšanas organizācija
Organizācijas nosaukums
Iepirkumu uzraudzības birojs
Organizācijas identifikators
90001263305
Organizācijas daļas nosaukums
Nav
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas interneta adrese
https://www.iub.gov.lv
Organizācijas iela
Smilšu iela 1
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1919
Organizācijas kontaktpunkts
Juridiskais departaments, pasts@iub.gov.lv, +37122416641

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda Ārkārtas finanšu instrumenta projekta Nr. HOME/2021/AMIF/AG/EMAS/TF1/LV/0003 “Steidzamu izmitināšanas un humānās palīdzības vajadzību risināšana, ko rada palielināts patvēruma meklētāju skaits Latvijā" un/vai Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2021.-2027. gada programmas projekta Nr.PMLP/PMIF/2023/2 “Atbalsta pasākumi personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, uzņemšanai un izmitināšanai Latvijā (1.posms)”