Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Publicēts
05/04/2024
Nosūtīts publicēšanai ESOV
03/04/2024

Paziņojuma identifikators
aeb7c05f-990d-421b-bf9a-04ab9053169e
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma virssliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
4f9e3cb8-8efb-4e3d-9816-2657c87a8a89
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
Liepājas valstspilsētas pašvaldība
Organizācijas identifikators
40900016437
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV003
Organizācijas pilsēta
Liepāja
Organizācijas pasta indekss
LV-3401
Organizācijas iela
Rožu iela 6
Organizācijas interneta adrese
https://www.liepaja.lv/
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/16619
Pircēja juridiskais tips
Pašvaldība
Iestādes darbība
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Organizācijas kontaktpunkts
Iepirkumu komisija, iepirkumi@liepaja.lv, +37163422336
Iestādes loma
Centralizēto iepirkumu struktūra, kas piešķir publiskā iepirkuma līgumus vai slēdz pamatnolīgumus par citiem pircējiem paredzētiem būvdarbiem, piegādēm vai pakalpojumiem

Iepirkuma identifikācijas numurs
LVP 2023/196
Dinamiskā iepirkumu sistēma
Nav
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot tikai šajā paziņojumā uzskaitītie pircēji
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot arī šajā paziņojumā neuzskaitītie pircēji
Procedūras tips
Atklāts konkurss

Iepirkuma nosaukums
Par apgaismojuma kā pilna servisa pakalpojuma (ESCO) nodrošināšanu Liepājas pilsētas iestādēs
Iepirkuma apraksts
Par apgaismojuma kā pilna servisa pakalpojuma (ESCO) nodrošināšanu Liepājas pilsētas iestādēs
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
Papildveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
71340000-3
CPV papildkods
31500000-1
Vai uz iepirkumu attiecas GPA?
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu

Iepirkuma daļas nosaukums
Par apgaismojuma kā pilna servisa pakalpojuma (ESCO) nodrošināšanu Liepājas pilsētas iestādēs
Paņēmieni
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Iespējas un atkārtojumi
Vai paredzētas iespējas?
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Kvalitāte Piedāvāto preču efektivitātes kritērijs (Lm/W) Šajā kritērijā tiek vērtēta piedāvāto LED gaismekļu un spuldžu efektivitāte (vidējā vērtība). Precīzs punktu skaits 50
Kvalitāte Kopējā uzstādītā LED gaismekļu jauda, t.sk. zudumi Piedāvājums, kurā “Kopējā uzstādītā LED gaismekļu jauda, t.sk. zudumi kW” ir viszemākā, saņem 50 (piecdesmit) punktus. Precīzs punktu skaits 50
Cena Piedāvātā kopējā līgumcena EUR, bez PVN Punktu skaits = ((zemākā piedāvātā cena)/(piedāvātā cena)) x maksimālais punktu skaits kritērijam. Precīzs punktu skaits 50
Informācija par līgumu
Raksturojiet līguma izpildes vietu
Latvijā
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Rezultāts
Uzvarētājs tika izraudzīts
Lēmuma datums
13/03/2024
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 1
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 1
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 1
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 0
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 0
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 1
Darbības termiņš
20/03/2031
Piedāvājuma vērtība - viszemākā
30401.8 EUR
Piedāvājuma vērtība - visaugstākā
30401.8 EUR
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
  • Ietekmes uz vidi mazināšana
Aprakstiet, kā iepirkums atbilst šīm vērtībām
  • Tehniskās specifikācijas prasības
Zaļais iepirkums
Zaļā iepirkuma veids
  • Klimata pārmaiņu mazināšana
Grupa, kurai piemērots zaļais iepirkums
  • Iekštelpu apgaismojums
Līgumi
Vispārīgā vienošanās
Vispārīgā vienošanās netiek slēgta
Vispārīgā vienošanās bez konkursa atsākšanas
Vispārīgā vienošanās ar konkursa atsākšanu
Vispārīgā vienošanās ar daļēju konkursa atsākšanu
Pircēju saraksts
Nosaukums Reģistrācijas numurs
Liepājas Sporta pārvalde 90000291763
Līguma nosaukums
Par apgaismojuma kā pilna servisa pakalpojuma (ESCO) nodrošināšanu Liepājas pilsētas iestādēs
Līguma identifikators
21/4.11
Līguma noslēgšanas datums
21/02/2024
Beigu datums
20/03/2031
Saite uz līgumu, URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/114118
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40103672303 SIA "RCG Lighthouse"
Apakšuzņēmēju piesaiste
Vai ir zināma apakšuzņēmēja līguma vērtība vai procentuālā daļa?
Ir zināma apakšuzņēmēja līguma vērtība
Ir zināma apakšuzņēmēja līguma procentuālā daļa
Nav zināms
Norādiet apakšuzņēmēja līguma procentuālo daļu
13%
Aprakstiet apakšuzņēmējiem nododamo daļu
Gaismekļu montāžas darbi
Norādiet piedāvājuma vērtību, ieskaitot iespējas un atkārtojumus
30401.8 EUR
Vispārīgā vienošanās
Vispārīgā vienošanās netiek slēgta
Vispārīgā vienošanās bez konkursa atsākšanas
Vispārīgā vienošanās ar konkursa atsākšanu
Vispārīgā vienošanās ar daļēju konkursa atsākšanu
Pircēju saraksts
Nosaukums Reģistrācijas numurs
Liepājas Centrālā administrācija 90000063185
Līguma nosaukums
Par apgaismojuma kā pilna servisa pakalpojuma (ESCO) nodrošināšanu Liepājas pilsētas iestādēs
Līguma identifikators
61/2.8.7
Līguma noslēgšanas datums
22/03/2024
Beigu datums
20/03/2031
Saite uz līgumu, URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/114118
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40103672303 SIA "RCG Lighthouse"
Apakšuzņēmēju piesaiste
Vai ir zināma apakšuzņēmēja līguma vērtība vai procentuālā daļa?
Ir zināma apakšuzņēmēja līguma vērtība
Ir zināma apakšuzņēmēja līguma procentuālā daļa
Nav zināms
Norādiet apakšuzņēmēja līguma procentuālo daļu
13%
Aprakstiet apakšuzņēmējiem nododamo daļu
Gaismekļu montāžas darbi
Norādiet piedāvājuma vērtību, ieskaitot iespējas un atkārtojumus
22472.26 EUR
Vispārīgā vienošanās
Vispārīgā vienošanās netiek slēgta
Vispārīgā vienošanās bez konkursa atsākšanas
Vispārīgā vienošanās ar konkursa atsākšanu
Vispārīgā vienošanās ar daļēju konkursa atsākšanu
Pircēju saraksts
Nosaukums Reģistrācijas numurs
Liepājas Sociālais dienests 90000035266
Līguma nosaukums
Par apgaismojuma kā pilna servisa pakalpojuma (ESCO) nodrošināšanu Liepājas pilsētas iestādēs
Līguma identifikators
30/23-2
Līguma noslēgšanas datums
22/03/2024
Beigu datums
20/03/2031
Saite uz līgumu, URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/114118
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40103672303 SIA "RCG Lighthouse"
Apakšuzņēmēju piesaiste
Vai ir zināma apakšuzņēmēja līguma vērtība vai procentuālā daļa?
Ir zināma apakšuzņēmēja līguma vērtība
Ir zināma apakšuzņēmēja līguma procentuālā daļa
Nav zināms
Norādiet apakšuzņēmēja līguma procentuālo daļu
13%
Aprakstiet apakšuzņēmējiem nododamo daļu
Gaismekļu montāžas darbi
Norādiet piedāvājuma vērtību, ieskaitot iespējas un atkārtojumus
39490.09 EUR

Paziņojuma vērtība
92364.15 EUR

Pārskatīšanas termiņa apraksts

Iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt līdz iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienai šādos termiņos:

  1. 10 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai pa faksu vai nodota personiski;
  2. 15 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai pa pastu
Pārskatīšanas iestāde
Organizācijas loma
Pārskatīšanas organizācija
Organizācijas nosaukums
Iepirkumu uzraudzības birojs
Organizācijas identifikators
90001263305
Organizācijas daļas nosaukums
Nav
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas interneta adrese
https://www.iub.gov.lv
Organizācijas iela
Smilšu iela 1
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1919
Organizācijas kontaktpunkts
Juridiskais departaments, pasts@iub.gov.lv, +37122416641