Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Publicēts
08/05/2024

Paziņojuma identifikators
af6d2c62-eacf-40ce-a688-acd5239653df
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma zemsliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
993212c4-4149-44fb-9e23-4e078f8f4501
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Norādiet tiešās piešķiršanas pamatojumu
būvdarbus/preces/pakalpojumus var nodrošināt tikai konkrēts pretendents tehnisku iemeslu dēļ
Norādiet tiešās piešķiršanas pamatojuma skaidrojumu
sarunu procedūra, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8. panta septītās daļas 2.b) punktu).

Organizācijas nosaukums
Valsts policija
Organizācijas identifikators
90000099040
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV00
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1026
Organizācijas iela
Čiekurkalna 1.līnija 1, korp.4
Organizācijas interneta adrese
https://www.vp.gov.lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/536
Pircēja juridiskais tips
Valsts iestāde
Iestādes darbība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Organizācijas kontaktpunkts
Iveta Reiere, iveta.reiere@vp.gov.lv, +37167075306
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
IeM VP 2024/30
Dinamiskā iepirkumu sistēma
Nav
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot tikai šajā paziņojumā uzskaitītie pircēji
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot arī šajā paziņojumā neuzskaitītie pircēji
Procedūras tips
Sarunu procedūra

Iepirkuma nosaukums
Licenču atjauninājumu iegāde VP GKrPP Kibernoziegumu apkarošanas pārvaldes (KIAP) darba nodrošināšanai
Iepirkuma apraksts
Licenču atjauninājumu iegāde VP GKrPP Kibernoziegumu apkarošanas pārvaldes (KIAP) darba nodrošināšanai
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
48000000-8
Vai uz iepirkumu attiecas GPA?
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu

Iepirkuma daļas nosaukums
Licenču atjauninājumu iegāde VP GKrPP Kibernoziegumu apkarošanas pārvaldes (KIAP) darba nodrošināšanai
Paņēmieni
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Iespējas un atkārtojumi
Vai paredzētas iespējas?
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Cena Zemākā cena Fiksēts skaitlis (Par vienību) 100
Informācija par līgumu
Līguma izpildes valsts
Latvija
Līguma izpildes valsts administratīvi-teritoriāla vienība
LV006
Līguma izpildes pilsēta
Rīga
Līguma izpildes iela
Stabu iela 89
Līguma izpildes pasta indekss
1009
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Rezultāts
Uzvarētājs tika izraudzīts
Lēmuma datums
25/04/2024
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 1
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 1
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 1
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 0
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 0
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 0
Darbības termiņš
07/06/2024
Piedāvājuma vērtība - viszemākā
64900 EUR
Piedāvājuma vērtība - visaugstākā
64900 EUR
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
  • Neattiecas
Līgumi
Vispārīgā vienošanās
Vispārīgā vienošanās netiek slēgta
Vispārīgā vienošanās bez konkursa atsākšanas
Vispārīgā vienošanās ar konkursa atsākšanu
Vispārīgā vienošanās ar daļēju konkursa atsākšanu
Līguma nosaukums
Licenču atjauninājumu iegāde VP GKrPP Kibernoziegumu apkarošanas pārvaldes (KIAP) darba nodrošināšanai
Līguma identifikators
847
Līguma noslēgšanas datums
07/05/2024
Beigu datums
07/06/2024
Saite uz līgumu, URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/123117
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40003115371 SIA "DATI Group"
Apakšuzņēmēju piesaiste
Norādiet piedāvājuma vērtību, ieskaitot iespējas un atkārtojumus
64900 EUR

Paziņojuma vērtība
64 900.00 EUR

Pārskatīšanas termiņa apraksts

Iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt līdz iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienai šādos termiņos:

  1. 10 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai pa faksu vai nodota personiski;
  2. 15 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai pa pastu
Pārskatīšanas iestāde
Organizācijas loma
Pārskatīšanas organizācija
Organizācijas nosaukums
Iepirkumu uzraudzības birojs
Organizācijas identifikators
90001263305
Organizācijas daļas nosaukums
Nav
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas interneta adrese
https://www.iub.gov.lv
Organizācijas iela
Smilšu iela 1
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1919
Organizācijas kontaktpunkts
Juridiskais departaments, pasts@iub.gov.lv, +37122416641