Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Publicēts
22/02/2024
Nosūtīts publicēšanai ESOV
21/02/2024

Paziņojuma identifikators
b06c3dce-baf0-4391-84d8-7d250b771015
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma virssliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
ffd2c583-3043-4597-bf26-26dbd48b71c9
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
Rīgas Stradiņa universitāte
Organizācijas identifikators
90000013771
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1007
Organizācijas iela
Dzirciema iela 16
Organizācijas interneta adrese
https://www.rsu.lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/329
Pircēja juridiskais tips
Citas atvasinātas publiskas personas (t.sk. augstskolas un citi subjekti)
Iestādes darbība
Izglītība
Organizācijas kontaktpunkts
Juridiskā un iepirkumu departamenta Iepirkumu nodaļa, elina.krastina-zudane@rsu.lv, +37167060823
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
RSU 2022/68/AK
Dinamiskā iepirkumu sistēma
Nav
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot tikai šajā paziņojumā uzskaitītie pircēji
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot arī šajā paziņojumā neuzskaitītie pircēji
Procedūras tips
Atklāts konkurss

Iepirkuma nosaukums
Laboratorijas iekārtu remonts, apkope un rezerves daļu piegāde
Iepirkuma apraksts
Laboratorijas iekārtu remonts, apkope un rezerves daļu piegāde
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
50000000-5
Vai uz iepirkumu attiecas GPA?
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu

Iepirkuma daļas nosaukums
PIPETES
Paņēmieni
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Iespējas un atkārtojumi
Vai paredzētas iespējas?
Iespēju apraksts
11.1. Pasūtītājs Vienošanās ietvaros un tās darbības laikā var iegādāties papildus Pakalpojumus, kas nav norādītas Vienošanās 1.pielikumā, ar nosacījumu, ka šādi iegādājamo Pakalpojumu vērtība nepārsniedz 10% (desmit procentus) no Vienošanās 3.1.punktā noteiktās kopējās Līgumcenas - 3 000,00 EUR (trīs tūkstoši euro, 00 centi) bez PVN. Attiecīgi papildus Pakalpojumu kopējā iegādes vērtība iespējama – līdz 300,00 EUR (trīs simti euro, 00 centi), bez PVN
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Izmaksas Iekārtas tehniskā apkope. Cena EUR bez PVN par 1 vienību Iekārtas tehniskā apkope. Cena EUR bez PVN par 1 vienību Precīzs punktu skaits 20
Izmaksas Iekārtas programmatūras aktuālākā atjauninājuma, ja tāds ir pieejams, cena EUR, bez PVN Iekārtas programmatūras aktuālākā atjauninājuma, ja tāds ir pieejams, cena EUR, bez PVN Precīzs punktu skaits 12
Izmaksas Iekārtas diagnostika, 1 darba stundas cena, EUR bez PVN Iekārtas diagnostika, 1 darba stundas cena, EUR bez PVN Precīzs punktu skaits 20
Izmaksas Iekārtas remonts, 1 darba stundas cena, EUR bez PVN Iekārtas remonts, 1 darba stundas cena, EUR bez PVN Precīzs punktu skaits 20
Izmaksas Remontdarbu garantijas termiņš vismaz 3 mēneši no darbu pieņemšanas - nodošanas aktu parakstīšanas brīža Remontdarbu garantijas termiņš vismaz 3 mēneši no darbu pieņemšanas - nodošanas aktu parakstīšanas brīža Precīzs punktu skaits 12
Izmaksas Ražotāja autorizācija veikt tehnisko apkopi, diagnostiku un remontu Ražotāja autorizācija veikt tehnisko apkopi, diagnostiku un remontu Precīzs punktu skaits 12
Izmaksas Transportēšanas izmaksas Rīgas teritorijā (pēc nepieciešamības) EUR, bez PVN Transportēšanas izmaksas Rīgas teritorijā (pēc nepieciešamības) EUR, bez PVN Precīzs punktu skaits 6
Informācija par līgumu
Līguma izpildes valsts
Latvija
Līguma izpildes valsts administratīvi-teritoriāla vienība
LV006
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Rezultāts
Uzvarētājs tika izraudzīts
Lēmuma datums
29/01/2024
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 4
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 4
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 4
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 0
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 0
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 4
Darbības termiņš
15/02/2027
Piedāvājuma vērtība - viszemākā
3000 EUR
Piedāvājuma vērtība - visaugstākā
3000 EUR
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
  • Neattiecas
Līgumi
Vispārīgā vienošanās
Vispārīgā vienošanās netiek slēgta
Vispārīgā vienošanās bez konkursa atsākšanas
Vispārīgā vienošanās ar konkursa atsākšanu
Vispārīgā vienošanās ar daļēju konkursa atsākšanu
Līguma nosaukums
VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS “Laboratorijas iekārtu remonts, apkope un rezerves daļu piegāde”, Iepirkuma 16.daļa
Līguma identifikators
Nr. 3-L-1/91/2024
Līguma noslēgšanas datums
16/02/2024
Beigu datums
15/02/2027
Saite uz līgumu, URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/87041
Pamatnolīguma paredzamā vērtība
3000 EUR
Pamatnolīguma maksimālā vērtība
3000 EUR
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40103299003 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “OMINLAB BALTIC”
Apakšuzņēmēju piesaiste
Vai ir zināma apakšuzņēmēja līguma vērtība vai procentuālā daļa?
Ir zināma apakšuzņēmēja līguma vērtība
Ir zināma apakšuzņēmēja līguma procentuālā daļa
Nav zināms
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40002012606 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “FANEKS”
Apakšuzņēmēju piesaiste
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40003624468 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Adrona”,
Apakšuzņēmēju piesaiste
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40003925979 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Labochema Latvija”
Apakšuzņēmēju piesaiste

Pamatnolīguma paredzamā vērtība
3000.00 EUR
Pamatnolīguma maksimālā vērtība
3000.00 EUR

Pārskatīšanas termiņa apraksts

Iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt līdz iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienai šādos termiņos:

  1. 10 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai pa faksu vai nodota personiski;
  2. 15 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai pa pastu
Pārskatīšanas iestāde
Organizācijas loma
Pārskatīšanas organizācija
Organizācijas nosaukums
Iepirkumu uzraudzības birojs
Organizācijas identifikators
90001263305
Organizācijas daļas nosaukums
Nav
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas interneta adrese
https://www.iub.gov.lv
Organizācijas iela
Smilšu iela 1
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1919
Organizācijas kontaktpunkts
Juridiskais departaments, pasts@iub.gov.lv, +37122416641