Paziņojums par plānoto līgumu

Publicēts
11/04/2024

Paziņojuma identifikators
b0710673-8d8c-4e52-88f4-7d0d412c4223
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkums
Paziņojuma tips
Paziņojums par plānoto līgumu
Veidlapas tips
Konkurss
Procedūras identifikators
968649e3-d0f2-4121-af12-c5c049a50d8e
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
Jelgavas valstspilsētas pašvaldība
Organizācijas identifikators
40900039904
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV009
Organizācijas pilsēta
Jelgava
Organizācijas pasta indekss
LV-3001
Organizācijas iela
Lielā iela 11
Organizācijas interneta adrese
https://www.jelgava.lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/16564
Pircēja juridiskais tips
Pašvaldība
Iestādes darbība
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Organizācijas kontaktpunkts
Iepirkumu departaments, Ieva Židele, ieva.zidele@jelgava.lv, +37163005546
Iestādes loma
Centralizēto iepirkumu struktūra, kas piešķir publiskā iepirkuma līgumus vai slēdz pamatnolīgumus par citiem pircējiem paredzētiem būvdarbiem, piegādēm vai pakalpojumiem

Iepirkuma identifikācijas numurs
JVP 2024/20/MI
Procedūras tips
Publisko iepirkumu likuma 9.panta iepirkums
Informācija par iesniegšanu

Iesniegšana ir elektroniska

Iesniegšana EIS
Iesniegšana citā elektroniskā sistēmā

Iepirkuma nosaukums
Dzelzsbetona balstu Biešu un Pārmiju ielā, Jelgavā nojaukšana
Iepirkuma apraksts
Dzelzsbetona balstu Biešu un Pārmiju ielā, Jelgavā nojaukšana
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
45000000-7
CPV papildkods
45111100-9
Daļas
Iepirkums ir sadalīts daļās
Izslēgšanas noteikumi
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4. un 11. punktu

Iepirkuma daļas nosaukums
Dzelzsbetona balstu Biešu un Pārmiju ielā, Jelgavā nojaukšana
Paredzamā vērtība
Paredzamā vērtība
Nav
Termiņu aprēķins
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
29/04/2024 10:00
Piedāvājumu atvēršanas laiks
29/04/2024 15:00
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Zemākā cena Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka ņemot vērā piedāvāto cenu Precīzs punktu skaits 100
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, LV009, Latvija

Līguma darbības termiņš
Periods
Ilgums mēnešos
Līguma darbības termiņa ilgums
6 mēneši
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Piedāvājuma nodrošinājums
Vai ir nepieciešams piedāvājuma nodrošinājums

Piekļuve dokumentiem
Vai kādiem iepirkuma dokumentiem ir ierobežota piekļuve?
Adrese, kurā iesniedzami piedāvājumi
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/120677
Iesniegšanas valoda
latviešu valoda