Paziņojums par līgumu

Publicēts
07/12/2023
Nosūtīts publicēšanai ESOV
05/12/2023

Paziņojuma identifikators
b531c566-302d-4b7f-ab19-642974b5fde2
Procedūras juridiskais pamats
Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma virssliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Paziņojums par līgumu
Veidlapas tips
Konkurss
Procedūras identifikators
821e6224-d785-4696-b92a-20898dc26534
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

No 5 382 000 euro būvdarbu līgumiem un 431 000 euro piegādes un pakalpojumu līgumiem

Vai ir veikti grozījumi iepirkuma dokumentācijā:
Grozījumu veikšanas datums
05/12/2023
Paziņojuma grozījumu iemesla veids:
Grozījumi dokumentācijā un informācijas atjaunināšana
Veikto grozījumu iemesls
Grozījumi iepirkuma procedūras dokumentācijā iekļautajās prasībās

Organizācijas nosaukums
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Organizācijas identifikators
90009225180
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV00
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1083
Organizācijas iela
Ernestīnes iela 34
Organizācijas interneta adrese
https://www.vamoic.gov.lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/
Pircēja juridiskais tips
Valsts iestāde
Iestādes darbība
Aizsardzība
Organizācijas kontaktpunkts
Lietvedība, pasts@vamoic.gov.lv, +37167300200
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
VAMOIC 2023/106
Procedūras tips
Sarunu procedūra, iepriekš publicējot paziņojumu par līgumu
Minimālais kandidātu skaits, ko paredzēts uzaicināt uz procedūras otro posmu
3
Vai noteikts maksimālais kandidātu skaits, ko paredzēts uzaicināt uz procedūras otro posmu?
Vai paredzēta piedāvājumu/risinājumu skaita secīga samazināšana?
Saīsināta procedūra
Piemērota paātrināta procedūra
Informācija par iesniegšanu

Iesniegšana ir elektroniska

Iesniegšana EIS
Iesniegšana citā elektroniskā sistēmā

Iepirkuma nosaukums
Vispārīgā vienošanās “Būvuzraudzības veikšana Aizsardzības ministrijas valdījumā esošajos objektos”
Iepirkuma apraksts
Vispārīgā vienošanās “Būvuzraudzības veikšana Aizsardzības ministrijas valdījumā esošajos objektos”
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
71247000-1
Daļas
Iepirkums ir sadalīts daļās
Izslēgšanas noteikumi
Saskaņā ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 44.pantu

Paņēmieni
Vispārīgās vienošanās veids
Vispārīgā vienošanās netiek slēgta
Vispārīgā vienošanās bez konkursa atsākšanas
Vispārīgā vienošanās ar konkursa atsākšanu
Vispārīgā vienošanās ar daļēju konkursa atsākšanu
Vai noteikts vispārīgās vienošanās dalībnieku maksimālais skaits
Vispārīgās vienošanās dalībnieku maksimālais skaits
7
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Paredzamā vērtība
Paredzamā vērtība
Nav
Termiņu aprēķins
Pieteikumu iesniegšanas termiņš
18/12/2023 14:00
Pārskatīšanas termiņa apraksts
Iesniegums iesniedzams Iepirkumu uzraudzības birojam, līdz 12/12/2023
Iespējas un atkārtojumi
Pārjaunojumu maksimums
2
Pārjaunojumu apraksts
Apraksts
Vai paredzētas iespējas?
Vai paredzēti atkārtojumi?
Atlases prasības
Tips Apraksts
Piemērotība profesionālās darbības veikšanai Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem
Tehniskās un profesionālās spējas Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem
Citas prasības
Vai jānorāda līguma izpildē norādītā personāla vārdi un profesionālā kvalifikācija?
Vai līdzdalība ir paredzēta aizsargātām darbnīcām un ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir personu ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošu personu sociālā un profesionālā integrācija
Līdzdalība ir paredzēta aizsargātām darbnīcām un ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir personu ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošu personu sociālā un profesionālā integrācija
Nav
Vai nepieciešama drošības pielaide?
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Ernestīnes iela 34, Rīga, LV-1083, LV00, Latvija

Papildinformāciju par līguma izpildes vietu
Rīga un Pierīga.
Līguma darbības termiņš
Periods
Ilgums mēnešos
Cits
Līguma darbības termiņa ilgums
36 mēneši
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Piedāvājuma nodrošinājums
Vai ir nepieciešams piedāvājuma nodrošinājums

Rezervēta izpilde
Vai līguma izpilde jāveic saskaņā ar aizsargātas nodarbinātības programmām?
Pretendenta juridiskā forma
Vai Pretendentam, kam ir piešķirtas līgumslēgšanas tiesības, ir vajadzīga noteikta juridiskā forma?

Pretendentam pēc savas izvēles jāizveido personālsabiedrība vai jāslēdz Sabiedribas līgums

Izpildes noteikumi
Līguma noteikumi
Saskaņā ar iepirkuma tehnisko specifikāciju un iepirkuma līguma projektu
Līguma finansiālie noteikumi
Saskaņā ar iepirkuma līguma projektu
Vai elektroniskie rēķini tiks pieņemti vai ir obligāti?
Prasīts
Atļauts
Nav atļauts
Vai tiks izmantoti elektroniski maksājumi?

Piekļuve dokumentiem
Vai kādiem iepirkuma dokumentiem ir ierobežota piekļuve?
Iesniegšanas valoda
latviešu valoda
Iesniegšanas veids
Vai piedāvājums iesniedzams elektroniskā kataloga veidā?
Atļauts
Nav atļauts
Prasīts
Vai paredzēts iesniegt piedāvājuma variantus?
Atļauts
Nav atļauts
Prasīts
Vai atļauts iesniegt vairāk, kā vienu piedāvājumu?
Pārskatīšanas iestāde
Organizācijas loma
Pārskatīšanas organizācija
Organizācijas nosaukums
Iepirkumu uzraudzības birojs
Organizācijas identifikators
90001263305
Organizācijas daļas nosaukums
Nav
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas interneta adrese
https://www.iub.gov.lv
Organizācijas iela
Smilšu iela 1
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1919
Organizācijas kontaktpunkts
Juridiskais departaments, pasts@iub.gov.lv, +37122416641