Paziņojums par plānoto līgumu

Publicēts
07/05/2024

Paziņojuma identifikators
b6b4d616-d685-4738-afd1-c7c188e30626
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkums
Paziņojuma tips
Paziņojums par plānoto līgumu
Veidlapas tips
Konkurss
Procedūras identifikators
0ee44865-1025-4d4a-9d0c-7e71ed7214f3
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
Latvijas Banka
Organizācijas identifikators
90000158236
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV00
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1050
Organizācijas iela
Kr.Valdemāra iela 2a
Organizācijas interneta adrese
https://www.bank.lv/
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/297
Pircēja juridiskais tips
Citas atvasinātas publiskas personas (t.sk. augstskolas un citi subjekti)
Iestādes darbība
Ekonomikas lietas
Organizācijas kontaktpunkts
Dace Jansone, konkursi@bank.lv, +37167022608
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
LB 2024/37
Procedūras tips
Publisko iepirkumu likuma 9.panta iepirkums
Informācija par iesniegšanu

Iesniegšana ir elektroniska

Iesniegšana EIS
Iesniegšana citā elektroniskā sistēmā

Iepirkuma nosaukums
Par Latvijas uzņēmumu finanšu pakalpojumu pieejamības aptauju
Iepirkuma apraksts
Latvijas uzņēmumu finanšu pakalpojumu pieejamības aptaujas (turpmāk – aptauja) sagatavošana un veikšana saskaņā ar iepirkuma nolikuma (turpmāk – nolikums) tehniskajā specifikācijā (nolikuma 1. pielikums) noteiktajām prasībām un līguma projektā (nolikuma 3. pielikums) minētajiem nosacījumiem.
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
79300000-7
Daļas
Iepirkums ir sadalīts daļās
Izslēgšanas noteikumi
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4. un 11. punktu

Iepirkuma daļas nosaukums
Par Latvijas uzņēmumu finanšu pakalpojumu pieejamības aptauju
Paredzamā vērtība
Paredzamā vērtība
Nav
Termiņu aprēķins
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
22/05/2024 10:00
Piedāvājumu atvēršanas laiks
22/05/2024 14:00
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena A kritērijs Cena Precīza procentuālā attiecība 95
Kvalitāte B kritērijs Kvalitāte Precīza procentuālā attiecība 5
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Kr.Valdemāra iela 2a, Rīga, LV-1050, LV00, Latvija

Papildinformāciju par līguma izpildes vietu
vai attālināti
Līguma darbības termiņš
Periods
Ilgums mēnešos
Līguma darbības termiņa ilgums
2 mēneši
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Piedāvājuma nodrošinājums
Vai ir nepieciešams piedāvājuma nodrošinājums

Piekļuve dokumentiem
Vai kādiem iepirkuma dokumentiem ir ierobežota piekļuve?
Adrese, kurā iesniedzami piedāvājumi
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/122950
Iesniegšanas valoda
latviešu valoda