Paziņojums par izmaiņām līguma darbības laikā

Publicēts
12/04/2024
Nosūtīts publicēšanai ESOV
11/04/2024

Paziņojuma identifikators
b6edb5d1-4200-4b90-8c06-5391044f88cf
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma virssliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Paziņojums par izmaiņām līguma darbības laikā
Veidlapas tips
Līguma grozījumi
Procedūras identifikators
5c024fc3-1074-4421-9f13-090487775229
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
VSIA Latvijas Valsts ceļi
Organizācijas identifikators
40003344207
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV00
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1050
Organizācijas iela
Emīlijas Benjamiņas iela 3
Organizācijas interneta adrese
https://lvceli.lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/557
Pircēja juridiskais tips
Kapitālsabiedrība (valsts un kontrolētās)
Iestādes darbība
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
LVC 2018/100/PP

Iepirkuma nosaukums
Publiskās - privātās partnerības līgums par E67/A7 Rīga - Bauksa - Lietuvas robeža (Grenctāle) posma 7,9 - 25,0 km (Ķekavas apvedceļa) projektēšanu, būvniecību, finansēšanu un uzturēšanu
Iepirkuma apraksts
Publiskās - privātās partnerības līgums par E67/A7 Rīga - Bauksa - Lietuvas robeža (Grenctāle) posma 7,9 - 25,0 km (Ķekavas apvedceļa) projektēšanu, būvniecību, finansēšanu un uzturēšanu

Līguma nosaukums
Publiskās - privātās partnerības līgums par E67/A7 Rīga - Bauksa - Lietuvas robeža (Grenctāle) posma 7,9 - 25,0 km (Ķekavas apvedceļa) projektēšanu, būvniecību, finansēšanu un uzturēšanu
Līguma identifikators
SM 2021/-26
Līguma noslēgšanas datums
16/07/2021
Līguma darbības termiņš
30/09/2043
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Luksemburga B200736 TIIC 2 S.C.A, SICAR
Latvija 40003164644 Ceļu būves firma SIA "BINDERS"
Latvija 40003095713 Akciju sabiedrība "A.C.B."
Piedāvājuma vērtība, ieskaitot iespējas un atkārtojumus
265729046.65 EUR

Grozījumu iemesls
Ir vajadzīgi grozījumi tādu apstākļu dēļ, kurus rūpīgs pircējs nevarēja paredzēt
Aprakstiet grozījumu iemeslu
Būvniecības cenu svārstību ārkārtējās daļas kompensācija saskaņā ar Ministru kabineta protokollēmumu pēc saskaņošanas ar CFLA
Veikto grozījumu iemesls
Vienreizēja kompensācija būvniecības cenu svārstību ārkārtējai daļai saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu.