Paziņojums par līgumu

Publicēts
25/11/2023
Nosūtīts publicēšanai ESOV
23/11/2023

Paziņojuma identifikators
bab5b937-3f83-444d-87fb-2eb2e73449e2
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma virssliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Paziņojums par līgumu
Veidlapas tips
Konkurss
Procedūras identifikators
9d858232-10a0-45e2-ac04-e689be4e3a5c
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Iepriekšējā plānošana
15/08/2023
Telpu uzkopšanas pakalpojumi
Plānošana

Vai ir veikti grozījumi iepirkuma dokumentācijā:
Grozījumu veikšanas datums
23/11/2023
Paziņojuma grozījumu iemesla veids:
Grozījumi dokumentācijā un informācijas atjaunināšana
Veikto grozījumu iemesls
Grozījumi iepirkuma procedūras dokumentācijā iekļautajās prasībās

Organizācijas nosaukums
SIA “Rīgas meži”
Organizācijas identifikators
40003982628
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV00
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1004
Organizācijas iela
Ojāra Vācieša iela 6 k-1
Organizācijas interneta adrese
https://www.rigasmezi.lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1358
Pircēja juridiskais tips
Kapitālsabiedrība (pašvaldības un kontrolētās)
Iestādes darbība
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Organizācijas kontaktpunkts
Birojs, iepirkumi@rigasmezi.lv, +371 67415710
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
SIA RM 2023/129
Dinamiskā iepirkumu sistēma
Nav
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot tikai šajā paziņojumā uzskaitītie pircēji
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot arī šajā paziņojumā neuzskaitītie pircēji
Procedūras tips
Atklāts konkurss
Saīsināta procedūra
Piemērota paātrināta procedūra
Informācija par iesniegšanu

Iesniegšana ir elektroniska

Iesniegšana EIS
Iesniegšana citā elektroniskā sistēmā

Iepirkuma nosaukums
Telpu uzkopšanas pakalpojums
Iepirkuma apraksts
Telpu uzkopšanas pakalpojums
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
90919200-4
Daļas
Iepirkums ir sadalīts daļās
Piedāvājums jāiesniedz par visām daļām
Maksimālais daļu skaits, par kuru atļauts iesniegt piedāvājumus
4
Maksimālais daļu skaits, par kādu tiks slēgts līgums ar vienu pretendentu
4
Vai uz iepirkumu attiecas GPA?
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu
Izslēgšanas noteikumi
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 42.pantu

Iepirkuma daļas nosaukums
Telpu uzkopšanas pakalpojums “Gravas”, Viļķene, Viļķenes pagasts, Limbažu novads
Paņēmieni
Vispārīgās vienošanās veids
Vispārīgā vienošanās netiek slēgta
Vispārīgā vienošanās bez konkursa atsākšanas
Vispārīgā vienošanās ar konkursa atsākšanu
Vispārīgā vienošanās ar daļēju konkursa atsākšanu
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Paredzamā vērtība
Paredzamā vērtība
14400 EUR
Termiņu aprēķins
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
21/12/2023 11:00
Piedāvājumu atvēršanas laiks
21/12/2023 15:00
Pārskatīšanas termiņa apraksts
Iesniegums iesniedzams Iepirkumu uzraudzības birojam, līdz 14/12/2023
Atvēršanas vieta
Elektronisko iepirkumu sistēma
Iespējas un atkārtojumi
Pārjaunojumu maksimums
0
Vai paredzētas iespējas?
Vai paredzēti atkārtojumi?
Atlases prasības
Tips Apraksts
Tehniskās un profesionālās spējas Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem
Citas prasības
Vai jānorāda līguma izpildē norādītā personāla vārdi un profesionālā kvalifikācija?
Vai līdzdalība ir paredzēta aizsargātām darbnīcām un ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir personu ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošu personu sociālā un profesionālā integrācija
Līdzdalība ir paredzēta aizsargātām darbnīcām un ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir personu ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošu personu sociālā un profesionālā integrācija
Nav
Vai nepieciešama drošības pielaide?
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Cena Cena Maksimālais punktu skaits 60
Kvalitāte Darba organizācija un kvalitāte (pakalpojuma sniegšanas apraksts) Darba organizācija un kvalitāte (pakalpojuma sniegšanas apraksts) Maksimālais punktu skaits 10
Kvalitāte Objekta apkalpošanā iesaistītā izpildpersonāla pakalpojumu izpildei patērēto stundu skaits mēnesī Objekta apkalpošanā iesaistītā izpildpersonāla pakalpojumu izpildei patērēto stundu skaits mēnesī Maksimālais punktu skaits 25
Kvalitāte Objekta apkalpošanā iesaistītā tiešā vadītāja pakalpojumu izpildei uz vietas objektā patērēto stundu skaits mēnesī Objekta apkalpošanā iesaistītā tiešā vadītāja pakalpojumu izpildei uz vietas objektā patērēto stundu skaits mēnesī Maksimālais punktu skaits 5
Informācija par līgumu
Līguma izpildes valsts
Latvija
Līguma izpildes valsts administratīvi-teritoriāla vienība
Pierīga
Līguma darbības termiņš
Periods
Ilgums mēnešos
Cits
Līguma darbības termiņa ilgums
24 mēneši
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Piedāvājuma nodrošinājums
Vai ir nepieciešams piedāvājuma nodrošinājums
Piedāvājuma derīguma termiņš
6 mēneši
Iepirkuma daļas nosaukums
Telpu uzkopšanas pakalpojums G. Astras 12, Ogre, Ogres novads
Paņēmieni
Vispārīgās vienošanās veids
Vispārīgā vienošanās netiek slēgta
Vispārīgā vienošanās bez konkursa atsākšanas
Vispārīgā vienošanās ar konkursa atsākšanu
Vispārīgā vienošanās ar daļēju konkursa atsākšanu
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Paredzamā vērtība
Paredzamā vērtība
14400 EUR
Termiņu aprēķins
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
21/12/2023 11:00
Piedāvājumu atvēršanas laiks
21/12/2023 15:00
Pārskatīšanas termiņa apraksts
Iesniegums iesniedzams Iepirkumu uzraudzības birojam, līdz 14/12/2023
Atvēršanas vieta
Elektronisko iepirkumu sistēma
Iespējas un atkārtojumi
Pārjaunojumu maksimums
0
Vai paredzētas iespējas?
Vai paredzēti atkārtojumi?
Atlases prasības
Tips Apraksts
Tehniskās un profesionālās spējas Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem
Citas prasības
Vai jānorāda līguma izpildē norādītā personāla vārdi un profesionālā kvalifikācija?
Vai līdzdalība ir paredzēta aizsargātām darbnīcām un ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir personu ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošu personu sociālā un profesionālā integrācija
Līdzdalība ir paredzēta aizsargātām darbnīcām un ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir personu ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošu personu sociālā un profesionālā integrācija
Nav
Vai nepieciešama drošības pielaide?
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Cena Cena Maksimālais punktu skaits 60
Kvalitāte Darba organizācija un kvalitāte (pakalpojuma sniegšanas apraksts) Darba organizācija un kvalitāte (pakalpojuma sniegšanas apraksts) Maksimālais punktu skaits 10
Kvalitāte Objekta apkalpošanā iesaistītā izpildpersonāla pakalpojumu izpildei patērēto stundu skaits mēnesī Objekta apkalpošanā iesaistītā izpildpersonāla pakalpojumu izpildei patērēto stundu skaits mēnesī Maksimālais punktu skaits 25
Kvalitāte Objekta apkalpošanā iesaistītā tiešā vadītāja pakalpojumu izpildei uz vietas objektā patērēto stundu skaits mēnesī Objekta apkalpošanā iesaistītā tiešā vadītāja pakalpojumu izpildei uz vietas objektā patērēto stundu skaits mēnesī Maksimālais punktu skaits 5
Informācija par līgumu
Līguma izpildes valsts
Latvija
Līguma izpildes valsts administratīvi-teritoriāla vienība
Pierīga
Līguma darbības termiņš
Periods
Ilgums mēnešos
Cits
Līguma darbības termiņa ilgums
24 mēneši
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Piedāvājuma nodrošinājums
Vai ir nepieciešams piedāvājuma nodrošinājums
Piedāvājuma derīguma termiņš
6 mēneši
Iepirkuma daļas nosaukums
1.3.5.3. Telpu uzkopšanas pakalpojums Kokzāģētava “Norupe”, Tīnūžu pagasts, Ogres novads
Paņēmieni
Vispārīgās vienošanās veids
Vispārīgā vienošanās netiek slēgta
Vispārīgā vienošanās bez konkursa atsākšanas
Vispārīgā vienošanās ar konkursa atsākšanu
Vispārīgā vienošanās ar daļēju konkursa atsākšanu
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Paredzamā vērtība
Paredzamā vērtība
30000 EUR
Termiņu aprēķins
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
21/12/2023 11:00
Piedāvājumu atvēršanas laiks
21/12/2023 15:00
Pārskatīšanas termiņa apraksts
Iesniegums iesniedzams Iepirkumu uzraudzības birojam, līdz 14/12/2023
Atvēršanas vieta
Elektronisko iepirkumu sistēma
Iespējas un atkārtojumi
Pārjaunojumu maksimums
0
Vai paredzētas iespējas?
Vai paredzēti atkārtojumi?
Atlases prasības
Tips Apraksts
Tehniskās un profesionālās spējas Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem
Citas prasības
Vai jānorāda līguma izpildē norādītā personāla vārdi un profesionālā kvalifikācija?
Vai līdzdalība ir paredzēta aizsargātām darbnīcām un ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir personu ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošu personu sociālā un profesionālā integrācija
Līdzdalība ir paredzēta aizsargātām darbnīcām un ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir personu ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošu personu sociālā un profesionālā integrācija
Nav
Vai nepieciešama drošības pielaide?
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Cena Cena Maksimālais punktu skaits 60
Kvalitāte Darba organizācija un kvalitāte (pakalpojuma sniegšanas apraksts) Darba organizācija un kvalitāte (pakalpojuma sniegšanas apraksts) Maksimālais punktu skaits 10
Kvalitāte Objekta apkalpošanā iesaistītā izpildpersonāla pakalpojumu izpildei patērēto stundu skaits mēnesī Objekta apkalpošanā iesaistītā izpildpersonāla pakalpojumu izpildei patērēto stundu skaits mēnesī Maksimālais punktu skaits 25
Kvalitāte Objekta apkalpošanā iesaistītā tiešā vadītāja pakalpojumu izpildei uz vietas objektā patērēto stundu skaits mēnesī Objekta apkalpošanā iesaistītā tiešā vadītāja pakalpojumu izpildei uz vietas objektā patērēto stundu skaits mēnesī Maksimālais punktu skaits 5
Informācija par līgumu
Līguma izpildes valsts
Latvija
Līguma izpildes valsts administratīvi-teritoriāla vienība
Pierīga
Līguma darbības termiņš
Periods
Ilgums mēnešos
Cits
Līguma darbības termiņa ilgums
24 mēneši
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Piedāvājuma nodrošinājums
Vai ir nepieciešams piedāvājuma nodrošinājums
Piedāvājuma derīguma termiņš
6 mēneši
Iepirkuma daļas nosaukums
1.3.5.4. Telpu uzkopšanas pakalpojums Tīreļu mežniecībā, Gaismas ielā 11, Gaismās, Olaines pagastā, Olaines novadā
Paņēmieni
Vispārīgās vienošanās veids
Vispārīgā vienošanās netiek slēgta
Vispārīgā vienošanās bez konkursa atsākšanas
Vispārīgā vienošanās ar konkursa atsākšanu
Vispārīgā vienošanās ar daļēju konkursa atsākšanu
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Paredzamā vērtība
Paredzamā vērtība
14400 EUR
Termiņu aprēķins
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
21/12/2023 11:00
Piedāvājumu atvēršanas laiks
21/12/2023 15:00
Pārskatīšanas termiņa apraksts
Iesniegums iesniedzams Iepirkumu uzraudzības birojam, līdz 14/12/2023
Atvēršanas vieta
Elektronisko iepirkumu sistēma
Iespējas un atkārtojumi
Pārjaunojumu maksimums
0
Vai paredzētas iespējas?
Vai paredzēti atkārtojumi?
Atlases prasības
Tips Apraksts
Tehniskās un profesionālās spējas Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem
Citas prasības
Vai jānorāda līguma izpildē norādītā personāla vārdi un profesionālā kvalifikācija?
Vai līdzdalība ir paredzēta aizsargātām darbnīcām un ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir personu ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošu personu sociālā un profesionālā integrācija
Līdzdalība ir paredzēta aizsargātām darbnīcām un ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir personu ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošu personu sociālā un profesionālā integrācija
Nav
Vai nepieciešama drošības pielaide?
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Cena Cena Maksimālais punktu skaits 60
Kvalitāte Darba organizācija un kvalitāte (pakalpojuma sniegšanas apraksts) Darba organizācija un kvalitāte (pakalpojuma sniegšanas apraksts) Maksimālais punktu skaits 10
Kvalitāte Objekta apkalpošanā iesaistītā izpildpersonāla pakalpojumu izpildei patērēto stundu skaits mēnesī Objekta apkalpošanā iesaistītā izpildpersonāla pakalpojumu izpildei patērēto stundu skaits mēnesī Maksimālais punktu skaits 25
Kvalitāte Objekta apkalpošanā iesaistītā tiešā vadītāja pakalpojumu izpildei uz vietas objektā patērēto stundu skaits mēnesī Objekta apkalpošanā iesaistītā tiešā vadītāja pakalpojumu izpildei uz vietas objektā patērēto stundu skaits mēnesī Maksimālais punktu skaits 5
Informācija par līgumu
Līguma izpildes valsts
Latvija
Līguma izpildes valsts administratīvi-teritoriāla vienība
Pierīga
Līguma darbības termiņš
Periods
Ilgums mēnešos
Cits
Līguma darbības termiņa ilgums
24 mēneši
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Piedāvājuma nodrošinājums
Vai ir nepieciešams piedāvājuma nodrošinājums
Piedāvājuma derīguma termiņš
6 mēneši

Rezervēta izpilde
Vai līguma izpilde jāveic saskaņā ar aizsargātas nodarbinātības programmām?
Pretendenta juridiskā forma
Vai Pretendentam, kam ir piešķirtas līgumslēgšanas tiesības, ir vajadzīga noteikta juridiskā forma?

Pretendentam pēc savas izvēles jāizveido personālsabiedrība vai jāslēdz sabiedrības līgums

Izpildes noteikumi
Līguma noteikumi
Saskaņā ar iepirkuma tehnisko specifikāciju un iepirkuma līguma projektu
Līguma finansiālie noteikumi
Saskaņā ar iepirkuma līguma projektu
Vai elektroniskie rēķini tiks pieņemti vai ir obligāti?
Prasīts
Atļauts
Nav atļauts
Vai tiks izmantoti elektroniski maksājumi?
Vai tiks izmantoti elektroniski pasūtījumi?

Piekļuve dokumentiem
Vai kādiem iepirkuma dokumentiem ir ierobežota piekļuve?
Adrese, kurā iesniedzami piedāvājumi
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/111230
Iesniegšanas valoda
latviešu valoda
Iesniegšanas veids
Vai piedāvājums iesniedzams elektroniskā kataloga veidā?
Atļauts
Nav atļauts
Prasīts
Vai paredzēts iesniegt piedāvājuma variantus?
Atļauts
Nav atļauts
Prasīts
Vai atļauts iesniegt vairāk, kā vienu piedāvājumu?
Pārskatīšanas iestāde
Organizācijas loma
Pārskatīšanas organizācija
Organizācijas nosaukums
Iepirkumu uzraudzības birojs
Organizācijas identifikators
90001263305
Organizācijas daļas nosaukums
Nav
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas interneta adrese
https://www.iub.gov.lv
Organizācijas iela
Smilšu iela 1
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1919
Organizācijas kontaktpunkts
Iepirkumu speciālists, Violeta.Jegorova@iub.gov.lv, +37120110558