Informatīvs paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Publicēts
05/12/2023

Paziņojuma identifikators
bb06a65d-014a-4e75-9df8-c9ccbf101a1e
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkums
Paziņojuma tips
Informatīvs paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
40ea4888-e837-4495-9f4e-12f6e0f9900d
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
VSIA Latvijas Televīzija
Organizācijas identifikators
40003080597
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1050
Organizācijas iela
Zaķusalas krastmala 33
Organizācijas interneta adrese
https://ltv.lsm.lv/lv/iepirkumi/iepirkumi-2020/
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1145
Pircēja juridiskais tips
Kapitālsabiedrība (valsts un kontrolētās)
Iestādes darbība
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Organizācijas kontaktpunkts
Inese Mazlazdiņa, inese.mazlazdina@ltv.lv, +37122328494
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
LTV 2023/53
Procedūras tips
Publisko iepirkumu likuma 9.panta iepirkums

Iepirkuma nosaukums
Par LTV Vecgada šova 2023 muzikālās studijas skatuves podestūras, konstrukciju, gaismu iekārtu, LED moduļu video ekrānu, komutācijas, vadības sistēmu nomu, piegādi, uzstādīšanas apkalpošanu, nobūvi.
Iepirkuma apraksts
Par LTV Vecgada šova 2023 muzikālās studijas skatuves podestūras, konstrukciju, gaismu iekārtu, LED moduļu video ekrānu, komutācijas, vadības sistēmu nomu, piegādi, uzstādīšanas apkalpošanu, nobūvi.
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
31500000-1

Iepirkuma daļas nosaukums
Par LTV Vecgada šova 2023 muzikālās studijas skatuves podestūras, konstrukciju, gaismu iekārtu, LED moduļu video ekrānu, komutācijas, vadības sistēmu nomu, piegādi, uzstādīšanas apkalpošanu, nobūvi.
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena PIL 51.panta ceturto daļu – “Cena”. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir saskaņā ar PIL 51.panta ceturto daļu – “Cena”. Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš iesniedzis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu un kura piedāvājums ir atbilstošs Nolikumam. Fiksēts skaitlis (kopā) 1
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Zaķusalas krastmala 33, Rīga, LV-1050, LV006, Latvija

ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Rezultāts
Uzvarētājs tika izraudzīts
Lēmuma datums
01/12/2023
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 1
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 1
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 1
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 0
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 0
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 1
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
  • Neattiecas
Līgumi
Līguma nosaukums
Par LTV Vecgada šova 2023 muzikālās studijas skatuves podestūras, konstrukciju, gaismu iekārtu, LED moduļu video ekrānu, komutācijas, vadības sistēmu nomu, piegādi, uzstādīšanas apkalpošanu, nobūvi
Līguma identifikators
LTV 2023/53
Līguma noslēgšanas datums
05/12/2023
Saite uz līgumu, URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/112115
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 43603077535 SIA “GIG Service”
Piedāvājuma vērtība
41605 EUR

Paziņojuma vērtība
41605 EUR