Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Publicēts
19/05/2024
Nosūtīts publicēšanai ESOV
17/05/2024

Paziņojuma identifikators
bcf370b3-6701-444d-9ab1-9525678014b5
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma virssliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
f4f8a606-adb9-4720-89aa-e911f67ae707
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Iepriekšējā plānošana
31/10/2023
IT-iekārtu viapārīgā vienošanās
Plānošana

Vai ir veikti grozījumi iepirkuma dokumentācijā:
Paziņojuma grozījumu iemesla veids:
Pircēja sākotnēji pieļautas kļūdas vai kļūdu labošana
Veikto grozījumu iemesls
Tehnisku kļūdu labojumi publicētajā paziņojumā
Norādiet veiktos grozījumus, piemēram, paziņojuma sadaļu/lauku nosaukumus
Informācijas par iepirkuma uzvarētāju publicēšana atbilstoši vispārīgās vienšanās noslēgsanas laikam sadaļā "uzvarētāji"

Organizācijas nosaukums
RB Rail AS
Organizācijas identifikators
40103845025
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV00
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1050
Organizācijas iela
Satekles iela 2B
Organizācijas interneta adrese
http://railbaltica.org/
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3001
Pircēja juridiskais tips
Kapitālsabiedrība (valsts un kontrolētās)
Iestādes darbība
Ekonomikas lietas
Organizācijas kontaktpunkts
RB Rail, info@railbaltica.org, +371 66967 171
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
RBR 2023/8
Dinamiskā iepirkumu sistēma
Nav
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot tikai šajā paziņojumā uzskaitītie pircēji
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot arī šajā paziņojumā neuzskaitītie pircēji
Procedūras tips
Atklāts konkurss
Iepriekšējā plānošana
31/10/2023
IT-iekārtu viapārīgā vienošanās
Plānošana

Iepirkuma nosaukums
IT-iekārtu vispārīgā vienošanās
Iepirkuma apraksts
IT-iekārtu vispārīgā vienošanās
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
30000000-9
Vai uz iepirkumu attiecas GPA?
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu

Iepirkuma daļas nosaukums
Tīkla ierīces, atbilstošās rezerves daļas un piederumi.
Paņēmieni
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Iespējas un atkārtojumi
Vai paredzētas iespējas?
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Cena Pasūtītājs novērtē Pretendentu Finanšu piedāvājuma summu EUR bez PVN (5.pielikumā norādītā kopējā cena par vienībām bez PVN). Maksimālais punktu skaits 70
Cena Uzstādīšanas, konfigurēšanas un atbalsta pakalpojumu stundas likme Pasūtītājs novērtē finanšu piedāvājumā (5.pielikums) norādīto Pretendentu piedāvāto stundas likmi eiro stundā (bez PVN). Maksimālais punktu skaits 20
Kvalitāte Pārstrādājams iepakojums Iepirkuma komisija katru Tehnisko piedāvājumu vērtē ar 10 (desmit) punktiem, ja Pretendents piegādā preces pārstrādājamā iepakojumā. Ja Pretendents nepiegādā preces otrreizējā iepakojumā, Pretendenta Tehniskais piedāvājums tiek novērtēts ar 0 (nulle) punktu kritērijā C. Maksimālais punktu skaits 10
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Satekles iela 2B, Rīga, LV-1050, LV00, Latvija

Papildinformāciju par līguma izpildes vietu
Latvija, Lietuva, Igaunija
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
ES fonda identifikators
Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments (CEF)
Rezultāts
Uzvarētājs tika izraudzīts
Lēmuma datums
07/03/2024
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 4
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 4
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 2
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 2
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 1
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 4
Darbības termiņš
30/04/2027
Piedāvājuma vērtība - viszemākā
14240 EUR
Piedāvājuma vērtība - visaugstākā
20770 EUR
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
  • Neattiecas
Līgumi
Vispārīgā vienošanās
Vispārīgā vienošanās netiek slēgta
Vispārīgā vienošanās bez konkursa atsākšanas
Vispārīgā vienošanās ar konkursa atsākšanu
Vispārīgā vienošanās ar daļēju konkursa atsākšanu
Līguma nosaukums
Par IT aprīkojuma un saistīto pakalpojumu piegādi 4. daļa: Tīkla iekārtas, atbilstošās rezerves daļas un piederumi
Līguma identifikators
1.19/LV-2024-14-2
Līguma noslēgšanas datums
26/04/2024
Beigu datums
30/04/2027
Saite uz līgumu, URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/108856
Pamatnolīguma paredzamā vērtība
150000 EUR
Pamatnolīguma maksimālā vērtība
150000 EUR
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40003312822 SIA "ATEA"
Apakšuzņēmēju piesaiste
Vispārīgā vienošanās
Vispārīgā vienošanās netiek slēgta
Vispārīgā vienošanās bez konkursa atsākšanas
Vispārīgā vienošanās ar konkursa atsākšanu
Vispārīgā vienošanās ar daļēju konkursa atsākšanu
Līguma nosaukums
Par IT aprīkojuma un saistīto pakalpojumu piegādi 4. daļa: Tīkla iekārtas, atbilstošās rezerves daļas un piederumi
Līguma identifikators
1.19/LV-2024-14-5
Līguma noslēgšanas datums
09/05/2024
Beigu datums
30/04/2027
Saite uz līgumu, URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/108856
Pamatnolīguma paredzamā vērtība
150000 EUR
Pamatnolīguma maksimālā vērtība
150000 EUR
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40003088497 Akciju sabiedrība "CAPITAL"
Apakšuzņēmēju piesaiste
Vispārīgā vienošanās
Vispārīgā vienošanās netiek slēgta
Vispārīgā vienošanās bez konkursa atsākšanas
Vispārīgā vienošanās ar konkursa atsākšanu
Vispārīgā vienošanās ar daļēju konkursa atsākšanu
Līguma nosaukums
Par IT aprīkojuma un saistīto pakalpojumu piegādi 4. daļa: Tīkla iekārtas, atbilstošās rezerves daļas un piederumi
Līguma identifikators
1.19/LV-2024-14-10
Līguma noslēgšanas datums
30/04/2024
Beigu datums
30/04/2027
Saite uz līgumu, URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/108856
Pamatnolīguma paredzamā vērtība
150000 EUR
Pamatnolīguma maksimālā vērtība
150000 EUR
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40003231409 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OptiCom"
Apakšuzņēmēju piesaiste

Pamatnolīguma paredzamā vērtība
450 000.00 EUR
Pamatnolīguma maksimālā vērtība
450 000.00 EUR

Pārskatīšanas termiņa apraksts

Iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt līdz iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienai šādos termiņos:

  1. 10 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai pa faksu vai nodota personiski;
  2. 15 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai pa pastu
Pārskatīšanas iestāde
Organizācijas loma
Pārskatīšanas organizācija
Organizācijas nosaukums
Iepirkumu uzraudzības birojs
Organizācijas identifikators
90001263305
Organizācijas daļas nosaukums
Nav
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas interneta adrese
https://www.iub.gov.lv
Organizācijas iela
Smilšu iela 1
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1919
Organizācijas kontaktpunkts
Juridiskais departaments, pasts@iub.gov.lv, +37122416641

Papildu informācija
Paziņojumā tiks veikti grozījumi ņemot vērā pārējo vispārīgo vienošanos noslēgšanas kārtību konkrētājā Iepirkuma daļā. Pamatnolīguma maksimālā un paredzāmā vērtība iepirkuma 4.daļai it EUR 150 000/ Parjaunojumi ir iespējami atbilstoši līguma nosacījumiem,