Informatīvs paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Publicēts
07/12/2023

Paziņojuma identifikators
bd08bcb2-cc24-4b4e-a9a5-8aaa1414d385
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkums
Paziņojuma tips
Informatīvs paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
298febab-82bf-44f5-b902-9c7721b590ad
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
Organizācijas identifikators
90000812928
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV00
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1919
Organizācijas iela
Smilšu iela 1, Rīga, LV - 1919
Organizācijas interneta adrese
https://www.cfla.gov.lv/lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/283
Pircēja juridiskais tips
Valsts iestāde
Iestādes darbība
Ekonomikas lietas
Organizācijas kontaktpunkts
CFLA Klientu apkalpošanas centrs, silvija.vanka@cfla.gov.lv, +37127094079
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
CFLA 2023/7-PIEG
Procedūras tips
Publisko iepirkumu likuma 9.panta iepirkums

Iepirkuma nosaukums
Reprezentācijas materiālu iegāde
Iepirkuma apraksts
Reprezentācijas materiālu iegāde
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
39294100-0

Iepirkuma daļas nosaukums
Reprezentācijas materiālu iegāde
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Cena Vispārīgās vienošanās laikā tiek vērtēta piedāvātā cena Fiksēts skaitlis (kopā) 100
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Smilšu iela 1, Rīga, LV - 1919, Rīga, LV-1919, LV00, Latvija

ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
ES fonda identifikators
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF_2021)
ES fonda nosaukums
No Tehniskās palīdzības līdzekļiem ERAF, ESF+, KF, TPF finansējuma apgūšanai 2021.-2027. gada plānošanas periodā, Tehniskās palīdzības līdzekļiem Atveseļošanās un noturības mehānisma apgūšanai, projekta Nr. 10.1.2.0/18/TP/010 “Eiropas Sociālā fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā, 2. kārta” līdzekļiem.
Rezultāts
Uzvarētājs tika izraudzīts
Lēmuma datums
07/11/2023
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 5
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 5
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 5
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 0
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 2
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 5
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
  • Neattiecas
Līgumi
Līguma nosaukums
Reprezentācijas suvenīru, korporatīvo dāvanu un iekštelpu reklāmas stendu piegāde CFLA vajadzībām
Līguma identifikators
39-1-8/185
Līguma noslēgšanas datums
16/11/2023
Saite uz līgumu, URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/110757
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40103766505 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “IBC Print Baltic”
Piedāvājuma vērtība
5000 EUR
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40103874857 SIA BRANDMAN TM
Piedāvājuma vērtība
5000 EUR
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40103906635 SIA “SwanGifts”
Piedāvājuma vērtība
5000 EUR
Līguma nosaukums
Reprezentatīvo poligrāfijas un informatīvo materiālu piegāde CFLA vajadzībām
Līguma identifikators
39-1-8/186
Līguma noslēgšanas datums
14/11/2023
Saite uz līgumu, URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/110757
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40103766505 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “IBC Print Baltic”
Piedāvājuma vērtība
15000 EUR

Paziņojuma vērtība
30000.00 EUR