Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Publicēts
19/03/2024

Paziņojuma identifikators
c02e7813-5547-491a-b900-8bb1214777ac
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma zemsliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
e0c8764d-7fbe-4da4-9070-59584aaf0640
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Iepriekšējā plānošana
30/01/2024
Iezīmētās (marķētās) dīzeļdegvielas piegāde
Plānošana

Organizācijas nosaukums
VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”
Organizācijas identifikators
40003345734
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV00
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1079
Organizācijas iela
Sergeja Eizenšteina 6
Organizācijas interneta adrese
https://www.csdd.lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/284
Pircēja juridiskais tips
Kapitālsabiedrība (valsts un kontrolētās)
Iestādes darbība
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Organizācijas kontaktpunkts
Iepirkumu daļa, iepirkumi@csdd.gov.lv, +37167025727
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
CSDD 2024/10
Dinamiskā iepirkumu sistēma
Nav
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot tikai šajā paziņojumā uzskaitītie pircēji
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot arī šajā paziņojumā neuzskaitītie pircēji
Procedūras tips
Atklāts konkurss
Iepriekšējā plānošana
30/01/2024
Iezīmētās (marķētās) dīzeļdegvielas piegāde
Plānošana

Iepirkuma nosaukums
Iezīmētās (marķētās) dīzeļdegvielas piegāde
Iepirkuma apraksts
Iezīmētās (marķētās) dīzeļdegvielas piegāde
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
09134200-9
Vai uz iepirkumu attiecas GPA?
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu

Iepirkuma daļas nosaukums
Iezīmētās (marķētās) dīzeļdegvielas piegāde
Mērvienība un skaits
Mērvienība
litri
Skaits
50000
Paņēmieni
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Iespējas un atkārtojumi
Vai paredzētas iespējas?
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Vērtējamā cena Saskaņā ar nolikuma 5.7.punktu Precīzs punktu skaits 92
Kvalitāte Pretendentam ir kvalitātes pārvaldības sistēma Saskaņā ar nolikuma 5.7.punktu Precīzs punktu skaits 3
Kvalitāte Pretendentam ir vides pārvaldības sistēma Saskaņā ar nolikuma 5.7.punktu Precīzs punktu skaits 3
Kvalitāte Pretendentam ir energopārvaldības sistēma Saskaņā ar nolikuma 5.7.punktu Precīzs punktu skaits 2
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Sergeja Eizenšteina 6, Rīga, LV-1079, LV00, Latvija

Papildinformāciju par līguma izpildes vietu
Visa Latvijas teritorija
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Rezultāts
Uzvarētājs tika izraudzīts
Lēmuma datums
07/03/2024
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 1
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 0
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 0
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 0
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 0
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 1
Darbības termiņš
18/03/2027
Piedāvājuma vērtība - viszemākā
57850 EUR
Piedāvājuma vērtība - visaugstākā
57850 EUR
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
  • Neattiecas
Līgumi
Vispārīgā vienošanās
Vispārīgā vienošanās netiek slēgta
Vispārīgā vienošanās bez konkursa atsākšanas
Vispārīgā vienošanās ar konkursa atsākšanu
Vispārīgā vienošanās ar daļēju konkursa atsākšanu
Līguma nosaukums
Līgums par iezīmētās (marķētās) dīzeļdegvielas piegādi
Līguma identifikators
01-SM/181
Līguma noslēgšanas datums
19/03/2024
Beigu datums
18/03/2027
Saite uz līgumu, URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/117512
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40003242737 Akciju sabiedrība "VIRŠI-A"
Apakšuzņēmēju piesaiste
Norādiet piedāvājuma vērtību, ieskaitot iespējas un atkārtojumus
60000 EUR

Paziņojuma vērtība
60000.00 EUR

Pārskatīšanas termiņa apraksts

Iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt līdz iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienai šādos termiņos:

  1. 10 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai pa faksu vai nodota personiski;
  2. 15 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai pa pastu
Pārskatīšanas iestāde
Organizācijas loma
Pārskatīšanas organizācija
Organizācijas nosaukums
Iepirkumu uzraudzības birojs
Organizācijas identifikators
90001263305
Organizācijas daļas nosaukums
Nav
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas interneta adrese
https://www.iub.gov.lv
Organizācijas iela
Smilšu iela 1
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1919
Organizācijas kontaktpunkts
Juridiskais departaments, pasts@iub.gov.lv, +37122416641