Paziņojums par līgumu attiecībā uz sociālajiem un citiem īpašajiem pakalpojumiem

Publicēts
02/04/2024

Paziņojuma identifikators
c1145a01-bdf6-476d-a887-f51ea1d7d62e
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma zemsliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Paziņojums par līgumu attiecībā uz sociālajiem un citiem īpašajiem pakalpojumiem
Veidlapas tips
Konkurss
Procedūras identifikators
18af69a3-7ffe-4f85-b773-8b586d1243d8
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
LR NBS Mācību vadības pavēlniecības štābs
Organizācijas identifikators
90002056972
Organizācijas daļas nosaukums
Mācību Vadības Pavēlniecības štāba Nodrošinājuma pārvalde
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1014
Organizācijas iela
Rīga, Ezermalas iela 8 B
Organizācijas interneta adrese
https://www.mil.lv/lv/vienibas/macibu-vadibas-pavelnieciba
Pircēja profila URL
https://www.mil.lv/lv/vienibas/macibu-vadibas-pavelnieciba
Pircēja juridiskais tips
Valsts iestāde
Iestādes darbība
Aizsardzība
Organizācijas kontaktpunkts
Inka Indriksone, inka.indriksone@mil.lv, +37126189779
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
MVPŠ 2024/5
Procedūras tips
Atklāta procedūra
Informācija par iesniegšanu

Iesniegšana ir elektroniska

Iesniegšana EIS
Iesniegšana citā elektroniskā sistēmā
Procedūras iezīmes
Procedūras norise saskaņā ar iepirkuma nolikumu

Iepirkuma nosaukums
Informācijas tehnoloģiju speciālistu kursa nodrošināšana
Iepirkuma apraksts
Informācijas tehnoloģiju speciālistu kursa nodrošināšana
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
80000000-4
Daļas
Iepirkums ir sadalīts daļās

Iepirkuma daļas nosaukums
Informācijas tehnoloģiju speciālistu kursa nodrošināšana
Paņēmieni
Vispārīgās vienošanās veids
Vispārīgā vienošanās netiek slēgta
Vispārīgā vienošanās bez konkursa atsākšanas
Vispārīgā vienošanās ar konkursa atsākšanu
Vispārīgā vienošanās ar daļēju konkursa atsākšanu
Paredzamā vērtība
Paredzamā vērtība
10500 EUR
Termiņu aprēķins
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
17/04/2024 10:00
Piedāvājumu atvēršanas laiks
17/04/2024 14:00
Pārskatīšanas termiņa apraksts
Iesniegums iesniedzams Iepirkumu uzraudzības birojam, līdz 15/04/2024
Atlases prasības
Tips Apraksts
Tehniskās un profesionālās spējas Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem
Citas prasības
Vai līdzdalība ir paredzēta aizsargātām darbnīcām un ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir personu ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošu personu sociālā un profesionālā integrācija
Līdzdalība ir paredzēta aizsargātām darbnīcām un ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir personu ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošu personu sociālā un profesionālā integrācija
Nav
Vai nepieciešama drošības pielaide?
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Viszemākā cena Viszemākā cena Fiksēts skaitlis (kopā) 1
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Rīga, Ezermalas iela 8 B, Rīga, LV-1014, LV006, Latvija

Līguma darbības termiņš
Periods
Ilgums mēnešos
Sākuma datums - beigu datums
13/05/2024 - 31/05/2024
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem

Rezervēta izpilde
Vai līguma izpilde jāveic saskaņā ar aizsargātas nodarbinātības programmām?
Pretendenta juridiskā forma
Vai Pretendentam, kam ir piešķirtas līgumslēgšanas tiesības, ir vajadzīga noteikta juridiskā forma?
Izpildes noteikumi
Līguma noteikumi
Saskaņā ar iepirkuma tehnisko specifikāciju un iepirkuma līguma projektu
Vai elektroniskie rēķini tiks pieņemti vai ir obligāti?
Prasīts
Atļauts
Nav atļauts
Vai tiks izmantoti elektroniski maksājumi?

Piekļuve dokumentiem
Vai kādiem iepirkuma dokumentiem ir ierobežota piekļuve?
Adrese, kurā iesniedzami piedāvājumi
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/120538
Iesniegšanas valoda
latviešu valoda
Pārskatīšanas iestāde
Organizācijas loma
Pārskatīšanas organizācija
Organizācijas nosaukums
Iepirkumu uzraudzības birojs
Organizācijas identifikators
90001263305
Organizācijas daļas nosaukums
Nav
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas interneta adrese
https://www.iub.gov.lv
Organizācijas iela
Smilšu iela 1
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1919
Organizācijas kontaktpunkts
Juridiskais departaments, pasts@iub.gov.lv, +37122416641