Paziņojums par izmaiņām līguma darbības laikā

Publicēts
12/02/2024

Paziņojuma identifikators
c1459d4e-3895-438a-b30e-67990b1cb140
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma zemsliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Paziņojums par izmaiņām līguma darbības laikā
Veidlapas tips
Līguma grozījumi
Procedūras identifikators
08e58604-2f95-4c42-941f-e0f7e9c78c0b
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
Rīgas Stradiņa universitāte
Organizācijas identifikators
90000013771
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1007
Organizācijas iela
Dzirciema iela 16
Organizācijas interneta adrese
https://www.rsu.lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/329
Pircēja juridiskais tips
Citas atvasinātas publiskas personas (t.sk. augstskolas un citi subjekti)
Iestādes darbība
Izglītība
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
RSU 2022/148/AP

Iepirkuma nosaukums
Ziņu aģentūras pakalpojumi, RSU publicitātes apskata un analīzes nodrošināšana
Iepirkuma apraksts
Ziņu aģentūras pakalpojumi, RSU publicitātes apskata un analīzes nodrošināšana

Līguma nosaukums
Par ziņu aģentūras pakalpojumu, RSU publicitātes apskata un analīzes nodrošināšanu
Līguma identifikators
3-L-1/675/2022
Līguma noslēgšanas datums
09/12/2022
Līguma darbības termiņš
31/12/2024
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40003229349 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LETA"
Piedāvājuma vērtība, ieskaitot iespējas un atkārtojumus
43100 EUR

Grozījumu iemesls
Ir vajadzīgi grozījumi tādu apstākļu dēļ, kurus rūpīgs pircējs nevarēja paredzēt
Aprakstiet grozījumu iemeslu
Pēc Līguma noslēgšanas konstatēts, ka Līguma 1. pielikuma “Tehniskā specifikācija” VI sadaļas 1. punktu nepieciešams papildināt ar jauniem atslēgvārdiem, jo Pasūtītājam reorganizācija rezultātā tiek pievienota Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija un tie jauni, iepriekš neparedzēti, objektīvi apstākļi, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas un Līguma slēgšanas brīdī nebija saprātīgi un precīzi prognozējami
Veikto grozījumu iemesls
Līguma 1. pielikuma “Tehniskā specifikācija” VI sadaļas 1. punkts papildināts ar šādiem atslēgvārdiem: LSPA, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija. Līdz ar to Līguma 2. pielikuma “Finanšu piedāvājums” tabula papildināta ar jaunu pozīciju. Ņemot vērā minēto, palielināta līgumcena, proti, līgumcena pēc grozījumu veikšanas - EUR 43 110,00 bez PVN.

Grozījumi veikti pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 61. panta piekto daļu.