Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Publicēts
22/11/2023

Paziņojuma identifikators
c2191a2b-5066-4742-b67b-3f31642918e9
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma zemsliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
6019ea59-62fe-43a1-aa19-476bd54adb3a
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
Ludzas novada pašvaldība
Organizācijas identifikators
90000017453
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV005
Organizācijas pilsēta
Ludza, Ludzas novads
Organizācijas pasta indekss
LV-5701
Organizācijas iela
Raiņa iela 16
Organizācijas interneta adrese
http://www.ludzasnovads.lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1369
Pircēja juridiskais tips
Pašvaldība
Iestādes darbība
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Organizācijas kontaktpunkts
Ludzas novada pašvaldība, elena.kigitovica@ludzasnovads.lv, +37165773607
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
LNP 2023/64
Dinamiskā iepirkumu sistēma
Nav
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot tikai šajā paziņojumā uzskaitītie pircēji
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot arī šajā paziņojumā neuzskaitītie pircēji
Procedūras tips
Atklāts konkurss

Iepirkuma nosaukums
Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana objektā “Ludzas pilsētas Lielā Ezerkrasta ielas pārbūve un krastmalas labiekārtošana 1.kārta”
Iepirkuma apraksts
Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana objektā “Ludzas pilsētas Lielā Ezerkrasta ielas pārbūve un krastmalas labiekārtošana 1.kārta”
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
71247000-1
Vai uz iepirkumu attiecas GPA?
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu

Iepirkuma daļas nosaukums
Iepirkums
Paņēmieni
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Iespējas un atkārtojumi
Vai paredzētas iespējas?
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Cena Cena Fiksēts skaitlis (kopā) 100
Informācija par līgumu
Līguma izpildes valsts
Latvija
Līguma izpildes valsts administratīvi-teritoriāla vienība
Latgale
Līguma izpildes pilsēta
Ludza
Līguma izpildes iela
Lielā Ezerkrasta iela
Līguma izpildes pasta indekss
5701
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Rezultāts
Uzvarētājs netika izraudzīts, un konkurss ir slēgts
Rezultāts
Cits
Lēmuma datums
22/11/2023
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 6
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 6
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 6
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 0
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 0
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 0
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 6
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
Līgumi

Pārskatīšanas iestāde
Organizācijas loma
Pārskatīšanas organizācija
Organizācijas nosaukums
Iepirkumu uzraudzības birojs
Organizācijas identifikators
90001263305
Organizācijas daļas nosaukums
Nav
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas interneta adrese
https://www.iub.gov.lv
Organizācijas iela
Smilšu iela 1
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1919
Organizācijas kontaktpunkts
Iepirkumu speciālists, Violeta.Jegorova@iub.gov.lv, +37120110558

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās" 5.1.1.3. pasākuma "Publiskās ārtelpas attīstība" ietvaros. Uzsākot iesniegto piedāvājumu iepirkuma procedūrai Atklāts konkurss “Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana objektā “Ludzas pilsētas Lielā Ezerkrasta ielas pārbūve un krastmalas labiekārtošana 1.kārta””, ID Nr. LNP 2023/64, (turpmāk – iepirkums) izvērtēšanu, kā arī pārskatot iepirkuma dokumentāciju, t.sk. kvalifikācijas prasības, Iepirkumu komisija konstatēja, ka ir jāprecizē iepirkuma dokumentos noteiktās prasības, jo objektīvu un juridiski korektu Iepirkumu komisijas lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, neveicot grozījumus iepirkuma dokumentācijā, pieņemt nav iespējams. Ņemot vērā šos objektīvos apstākļus, normatīvajos tiesību aktos nostiprinātas Pasūtītāja tiesības jebkurā brīdī pārtraukt izsludinātu iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums, iepirkuma procedūras Nolikuma 7.1.9. punktu, kā arī ievērojot samērīguma un lietderīguma principus, pasūtītāja finanšu līdzekļu efektīvas izmantošanas nolūkā, iepirkuma komisija nolēma pārtraukt iepirkumu.