Paziņojums par izmaiņām līguma darbības laikā

Publicēts
28/03/2024
Nosūtīts publicēšanai ESOV
27/03/2024

Paziņojuma identifikators
c4324cdb-17a5-47db-8a6a-919da773602b
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma virssliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Paziņojums par izmaiņām līguma darbības laikā
Veidlapas tips
Līguma grozījumi
Procedūras identifikators
36dc4d46-5026-458e-a82c-67e0eca62fb7
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
Rīgas Stradiņa universitāte
Organizācijas identifikators
90000013771
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1007
Organizācijas iela
Dzirciema iela 16
Organizācijas interneta adrese
https://www.rsu.lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/329
Pircēja juridiskais tips
Citas atvasinātas publiskas personas (t.sk. augstskolas un citi subjekti)
Iestādes darbība
Izglītība
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
RSU 2023/64/AK

Iepirkuma nosaukums
Telpu, teritorijas uzkopšana, garderobistu pakalpojumi
Iepirkuma apraksts
Telpu, teritorijas uzkopšana, garderobistu pakalpojumi

Līguma nosaukums
Telpu, teritorijas uzkopšana, garderobistu pakalpojumi
Līguma identifikators
3-L-1/564/2023
Līguma noslēgšanas datums
18/09/2023
Līguma darbības termiņš
17/09/2025
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40103924749 SIA "CHS"
Piedāvājuma vērtība, ieskaitot iespējas un atkārtojumus
2159990.63 EUR

Grozījumu iemesls
Nepieciešamība pēc sākotnējā darbuzņēmēja veiktiem papildu būvdarbiem, pakalpojumiem vai piegādēm
Aprakstiet grozījumu iemeslu
Pasūtītājs ir informējis Izpildītāju, ka no 2024.gada 1.aprīļa nepieciešama teritorijas uzkopšanas pakalpojuma izpilde jaunā objektā Rīgā, Bumbieru ielā b/n (kadastra nr. 0100 064 0018, kas kopā veido uzkopjamo teritoriju 1099 m2 platībā
Veikto grozījumu iemesls
Puses vienojas papildināt Līgumu ar jaunu adresi (Līguma 1.3.23. punkts) . Izpildītājs, saskaņā ar Līguma 1.3.punktu, sākot ar 2024.gada 1.aprīli sniedz un nodrošina teritorijas uzkopšanas pakalpojumus Rīgā, Bumbieru ielā b/n (kadastra nr. 0100 064 0018) 1099 m2 (viens tūkstotis deviņdesmit deviņi kvadrātmetri) platībā. Līguma 1.5. un 5.2.7. punkts paredz un nosaka, ka Pasūtītājam ir tiesības Līguma izpildes laikā noteikt jaunu Pasūtītāja objektu, kurā būtu veicami uzkopšanas pakalpojumi vai izslēgt kādu objektu no Līguma, vai samazināt vai papildināt objektam Līgumā noteikto uzkopšanas pakalpojumu apjomu (platību).

Līguma 1.5. un 5.2.7. punkts paredz un nosaka, ka Pasūtītājam ir tiesības Līguma izpildes laikā noteikt jaunu Pasūtītāja objektu, kurā būtu veicami uzkopšanas pakalpojumi vai izslēgt kādu objektu no Līguma, vai samazināt vai papildināt objektam Līgumā noteikto uzkopšanas pakalpojumu apjomu (platību). Pasūtītājs ir informējis Izpildītāju, ka no 2024.gada 1.aprīļa nepieciešama teritorijas uzkopšanas pakalpojuma izpilde jaunā objektā Rīgā, Bumbieru ielā b/n (kadastra nr. 0100 064 0018, kas kopā veido uzkopjamo teritoriju 1099 m2 (viens tūkstotis deviņdesmit deviņi kvadrātmetri) platībā. Pasūtītājam ir jāpapildina Līguma 1.3.punkts ar jaunā objekta adresi. Puses, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 1. un 2.punktu, Līguma 1.5., 5.2.7., 12.9. un 13.4. punktiem, noslēdz vienošanos nr.3.