Paziņojums par izmaiņām līguma darbības laikā

Publicēts
06/02/2024
Nosūtīts publicēšanai ESOV
05/02/2024

Paziņojuma identifikators
c81f290a-2492-4ffa-811b-48541790c7af
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma virssliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Paziņojums par izmaiņām līguma darbības laikā
Veidlapas tips
Līguma grozījumi
Procedūras identifikators
ce99b0d4-966e-49fb-9933-9fbd793e4605
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils Komunālā pārvalde”
Organizācijas identifikators
90000088935
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV003
Organizācijas pilsēta
Ventspils
Organizācijas pasta indekss
LV-3601
Organizācijas iela
Užavas iela 8
Organizācijas interneta adrese
https://www.ventspils.lv/pilsetas-parvalde/pasvaldibas-parvaldes-struktura/pasvaldibas-iestade-ventspils-komunala-parvalde/
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/17556
Pircēja juridiskais tips
Pašvaldības iestāde
Iestādes darbība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
VKP 2023/066A

Iepirkuma nosaukums
Auto stāvlaukuma izbūve Ganību ielas industriālajā rajonā – zemes gabalā Krustkalna ielā 6, Ventspilī – 2.etaps
Iepirkuma apraksts
Auto stāvlaukuma izbūve Ganību ielas industriālajā rajonā – zemes gabalā Krustkalna ielā 6, Ventspilī – 2.etaps

Līguma nosaukums
Auto stāvlaukuma izbūve Ganību ielas industriālajā rajonā – zemes gabalā Krustkalna ielā 6, Ventspilī – 2.etaps
Līguma identifikators
447B
Līguma noslēgšanas datums
17/10/2023
Līguma darbības termiņš
30/01/2024
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 41203038341 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MARBELLA RN Group"
Piedāvājuma vērtība, ieskaitot iespējas un atkārtojumus
192960.1 EUR

Grozījumu iemesls
Nebūtiski grozījumi
Aprakstiet grozījumu iemeslu
Gala summas precizējumi
Veikto grozījumu iemesls
Tiek precizēta gala summa. Objekts nodots ekspluatācijā.