Informatīvs paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Publicēts
10/07/2024

Paziņojuma identifikators
c82844dc-c6dc-4d67-a36d-3518dbcb9041
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkums
Paziņojuma tips
Informatīvs paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
d380eba8-f01f-4df0-8af4-00c9349dd1d0
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
Saulkrastu novada pašvaldība
Organizācijas identifikators
90000068680
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV008
Organizācijas pilsēta
Saulkrasti, Rīgas raj.
Organizācijas pasta indekss
LV-2160
Organizācijas iela
Raiņa iela 8
Organizācijas interneta adrese
https://www.saulkrasti.lv
Pircēja profila URL
http://saulkrasti.lv/pasvaldiba/
Pircēja juridiskais tips
Pašvaldība
Iestādes darbība
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Organizācijas kontaktpunkts
Saulkrastu novada pašvaldība, pasts@saulkrasti.lv, +37126587297
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
2024/10
Procedūras tips
Publisko iepirkumu likuma 9.panta iepirkums

Iepirkuma nosaukums
Objekta “Raiņa un Ainažu ielas krustojuma pārbūve un teritorijas labiekārtošana Saulkrastos” būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un izbūve
Iepirkuma apraksts
Objekta “Raiņa un Ainažu ielas krustojuma pārbūve un teritorijas labiekārtošana Saulkrastos” būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un izbūve
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
45233220-7

Iepirkuma daļas nosaukums
Objekta “Raiņa un Ainažu ielas krustojuma pārbūve un teritorijas labiekārtošana Saulkrastos” būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un izbūve
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Cena Zemākā cena Precīza procentuālā attiecība 90
Kvalitāte Būvprojekta vadītāja kvalifikācija Būvprojekta vadītāja kvalifikācija Precīza procentuālā attiecība 5
Kvalitāte Atbildīgā būvdarbu vadītāja kvalifikācija Atbildīgā būvdarbu vadītāja kvalifikācija Precīza procentuālā attiecība 5
Informācija par līgumu
Līguma izpildes valsts
Latvija
Līguma izpildes valsts administratīvi-teritoriāla vienība
LV008
Līguma izpildes pilsēta
Saulkrasti
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Rezultāts
Uzvarētājs tika izraudzīts
Lēmuma datums
15/04/2024
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 1
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 1
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 1
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 0
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 0
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 1
Darbības termiņš
10/02/2025
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
  • Neattiecas
Līgumi
Līguma nosaukums
Par objekta “Raiņa un Ainažu ielas krustojuma pārbūve un teritorijas labiekārtošana Saulkrastos” būvprojekta izstrādi, autoruzraudzību un izbūvi
Līguma identifikators
SNP 2024/10
Līguma noslēgšanas datums
10/07/2024
Beigu datums
10/02/2025
Saite uz līgumu, URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/119444
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40203020529 SIA "MRG Būve"
Piedāvājuma vērtība
162900 EUR

Paziņojuma vērtība
162 900.00 EUR