Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Publicēts
10/07/2024

Paziņojuma identifikators
c89aa95b-9375-410a-8fc8-84415ed67ae1
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma zemsliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
d2fe6fca-8866-4bb6-90d9-c47d5ea596a2
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Iepriekšējā plānošana
17/04/2024
Darbinieku veselības apdrošināšana
Plānošana

Organizācijas nosaukums
VAS Elektroniskie sakari
Organizācijas identifikators
40003021907
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV00
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1010
Organizācijas iela
Eksporta iela 5
Organizācijas interneta adrese
https://www.vases.lv/lv
Pircēja profila URL
https://www.vases.lv/lv
Pircēja juridiskais tips
Kapitālsabiedrība (valsts un kontrolētās)
Iestādes darbība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Organizācijas kontaktpunkts
VAS Elektroniskie sakari, vases@vases.lv, +37167333034
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
VASES 2024/06.
Dinamiskā iepirkumu sistēma
Nav
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot tikai šajā paziņojumā uzskaitītie pircēji
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot arī šajā paziņojumā neuzskaitītie pircēji
Procedūras tips
Atklāts konkurss
Iepriekšējā plānošana
17/04/2024
Darbinieku veselības apdrošināšana
Plānošana

Iepirkuma nosaukums
Darbinieku veselības apdrošināšana
Iepirkuma apraksts
Darbinieku veselības apdrošināšana
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
66512200-4
Vai uz iepirkumu attiecas GPA?
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu

Iepirkuma daļas nosaukums
Darbinieku veselības apdrošināšana
Paņēmieni
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Iespējas un atkārtojumi
Vai paredzētas iespējas?
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Kvalitāte Tehniskais piedāvājums Apdrošināšanas segumā iekļauto apmaksājamo pakalpojumu klāsts, izņēmumi un apdrošināšanas seguma ierobežojumi Precīzs punktu skaits 20
Izmaksas Finanšu piedāvājums Cena EUR bez PVN Precīzs punktu skaits 80
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Eksporta iela 5, Rīga, LV-1010, LV00, Latvija

ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Rezultāts
Uzvarētājs tika izraudzīts
Lēmuma datums
25/06/2024
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 1
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 1
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 0
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 1
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 0
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 1
Darbības termiņš
13/07/2025
Piedāvājuma vērtība - viszemākā
79512.6 EUR
Piedāvājuma vērtība - visaugstākā
79512.6 EUR
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
  • Neattiecas
Līgumi
Vispārīgā vienošanās
Vispārīgā vienošanās netiek slēgta
Vispārīgā vienošanās bez konkursa atsākšanas
Vispārīgā vienošanās ar konkursa atsākšanu
Vispārīgā vienošanās ar daļēju konkursa atsākšanu
Līguma nosaukums
Par dabinieku veselības apdrošināšanu
Līguma identifikators
VASES 2024/141-S
Līguma noslēgšanas datums
10/07/2024
Beigu datums
13/07/2025
Saite uz līgumu, URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/124018
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40003494976 "Baltijas Apdrošināšanas Nams" apdrošināšanas akciju sabiedrība
Apakšuzņēmēju piesaiste
Norādiet piedāvājuma vērtību, ieskaitot iespējas un atkārtojumus
79512.6 EUR

Paziņojuma vērtība
79 512.60 EUR

Pārskatīšanas termiņa apraksts

Iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt līdz iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienai šādos termiņos:

  1. 10 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai pa faksu vai nodota personiski;
  2. 15 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai pa pastu
Pārskatīšanas iestāde
Organizācijas loma
Pārskatīšanas organizācija
Organizācijas nosaukums
Iepirkumu uzraudzības birojs
Organizācijas identifikators
90001263305
Organizācijas daļas nosaukums
Nav
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas interneta adrese
https://www.iub.gov.lv
Organizācijas iela
Smilšu iela 1
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1919
Organizācijas kontaktpunkts
Juridiskais departaments, pasts@iub.gov.lv, +37122416641