Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu par sociālajiem un citu īpašiem pakalpojumiem

Publicēts
27/11/2023

Paziņojuma identifikators
c979a4ce-819d-4f6d-82f4-db71bf1e6ded
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma zemsliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu par sociālajiem un citu īpašiem pakalpojumiem
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
7c5b4e9e-5db5-4136-98a5-0b9b5f5ba382
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
Zemgales plānošanas reģions
Organizācijas identifikators
90002182529
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV009
Organizācijas pilsēta
Jelgava
Organizācijas pasta indekss
LV-3001
Organizācijas iela
Katoļu iela 2b
Organizācijas interneta adrese
https://www.zemgale.lv/lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/266
Pircēja juridiskais tips
Citas atvasinātas publiskas personas (t.sk. augstskolas un citi subjekti)
Iestādes darbība
Vides aizsardzība
Organizācijas kontaktpunkts
Administrācija, normunds.naglis@zpr.gov.lv, +37163027549
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
ZPR 2023/6
Procedūras tips
Atklāta procedūra
Procedūras iezīmes
Procedūras norise saskaņā ar iepirkuma nolikumu

Iepirkuma nosaukums
Semināru, konferenču un citu pasākumu tehniskais un saturiskais nodrošinājums
Iepirkuma apraksts
Semināru, konferenču, ideju hakatonu un citu pasākumu, kas ir saistīti ar zināšanu un prasmju pilnveidošanu, organizēšanas tehnisko un saturisko pakalpojumu nodrošināšana atbilstoši Pasūtītāja izvirzītajām prasībām Zemgales plānošanas reģiona administratīvajā teritorijā .
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
79952000-2
Vai uz iepirkumu attiecas GPA?
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu

Iepirkuma daļas nosaukums
Semināru, konferenču un citu pasākumu tehniskais un saturiskais nodrošinājums
Iepirkuma daļas nosaukums
Semināru, konferenču un citu pasākumu tehniskais un saturiskais nodrošinājums
Paņēmieni
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Iespējas un atkārtojumi
Vai paredzētas iespējas?
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar zemāko cenu Tiek vērtēta piedāvātā līgumcena, kas izteikta procentu likmē. Maksimālais punktu skaits 40
Kvalitāte Piedāvājuma kvalitāte Tiek vērtēta Līguma izpildei piedāvātā projekta vadītāja papildu pieredze un Tehniskā piedāvājuma kvalitāte. Maksimālais punktu skaits 60
Informācija par līgumu
Raksturojiet līguma izpildes vietu
Latvijā
Papildinformāciju par līguma izpildes vietu
Zemgales plānošanas reģiona administratīvā teritorija (Aizkraukles novada, Bauskas novada, Dobeles novada, Jelgavas valstspilsētas, Jelgavas novada, un Jēkabpils novada administratīvās teritorijas) un Rīgas administratīvā teritorija
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
ES fonda identifikators
Atveseļošana un noturība (AF)
ES fonda nosaukums
Finansējums paredzēts no dažādām Pasūtītāja Eiropas Savienības fondu un valsts budžeta apakšprogrammām, tai skaitā no ES Atveseļošanās un noturības mehānisma plāna investīciju īstenotā projekta “Pašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai” (projekta Nr.3.1.1.2.i.0/1/22/I/VARAM/001) ietvaros
Rezultāts
Uzvarētājs tika izraudzīts
Lēmuma datums
05/10/2023
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 5
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 5
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 4
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 1
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 0
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 1
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 5
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
  • Piekļūstamības prasības
Līgumi
Līguma nosaukums
Iepirkuma līgums par Semināru, konferenču un citu pasākumu tehnisko un saturisko nodrošinājumu
Līguma identifikators
85/1-14.2/2023
Līguma noslēgšanas datums
25/10/2023
Saite uz līgumu, URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/108356
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 45403057854 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību VP Sales
Latvija 45403049908 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību PEER

Pārsūdzība
Iesniegums iesniedzams Iepirkumu uzraudzības birojam 10 dienu laikā pēc šī paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī
Pārskatīšanas iestāde
Organizācijas loma
Pārskatīšanas organizācija
Organizācijas nosaukums
Iepirkumu uzraudzības birojs
Organizācijas identifikators
90001263305
Organizācijas daļas nosaukums
Nav
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas interneta adrese
https://www.iub.gov.lv
Organizācijas iela
Smilšu iela 1
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1919
Organizācijas kontaktpunkts
Iepirkumu speciālists, Violeta.Jegorova@iub.gov.lv, +37120110558

Cita informācija
Rezultātu paziņojuma publicēšanas termiņa kavējuma pamatojams - sistēmas tehnisko nepilnību novēršanas periodā e-veidlapu modulī nebija iespējams rezultātu paziņojumu aizpildīšana.