Informatīvs paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Publicēts
05/12/2023

Paziņojuma identifikators
cc09a679-a92a-4623-b95b-a25440b4ed64
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkums
Paziņojuma tips
Informatīvs paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
e6affb6c-2f14-4a74-b2c8-cc7a642a270a
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
Daugavpils valstspilsētas pašvaldība
Organizācijas identifikators
90000077325
Organizācijas daļas nosaukums
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde” Centralizēto iepirkumu nodaļa
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV005
Organizācijas pilsēta
Daugavpils
Organizācijas pasta indekss
LV-5400
Organizācijas iela
Kr.Valdemāra 1
Organizācijas interneta adrese
http://www.daugavpils.lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/21573
Pircēja juridiskais tips
Pašvaldība
Iestādes darbība
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Organizācijas kontaktpunkts
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde” Centralizēto iepirkumu nodaļa, liga.brenca@daugavpils.lv, +37165404398
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
DVP 2023/137
Procedūras tips
Publisko iepirkumu likuma 9.panta iepirkums

Iepirkuma nosaukums
Daugavpils Inovāciju centra publicitātes materiālu izstrāde projekta “Inovāciju centra izveidošana Daugavpilī” Nr. NFI/IC/VIAA/2020/4, Līguma Nr. 9.-20.2.2.1/4, ietvaros
Iepirkuma apraksts
Daugavpils Inovāciju centra publicitātes materiālu izstrāde projekta “Inovāciju centra izveidošana Daugavpilī” Nr. NFI/IC/VIAA/2020/4, Līguma Nr. 9.-20.2.2.1/4, ietvaros
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
39294100-0

Iepirkuma daļas nosaukums
Daugavpils Inovāciju centra publicitātes materiālu izstrāde projekta “Inovāciju centra izveidošana Daugavpilī” Nr. NFI/IC/VIAA/2020/4, Līguma Nr. 9.-20.2.2.1/4, ietvaros
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru noteiks ņemot vērā tikai cenu. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts piedāvājums ar viszemāko cenu Atbilstoši nolikuma 44.punktam. Fiksēts skaitlis (kopā) 100
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Kr.Valdemāra 1, Daugavpils, LV-5400, LV005, Latvija

Papildinformāciju par līguma izpildes vietu
Daugavpils valstspilsētas administratīvā teritorija
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
ES fonda nosaukums
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda programmas „Pētniecība un izglītība” aktivitātes “Inovāciju centri” iepriekš noteiktā projekta “Inovāciju centra izveidošana Daugavpilī” Nr. NFI/IC/VIAA/2020/4, līguma Nr. 9.-20.2.2.1/4. ietvaros
Rezultāts
Uzvarētājs tika izraudzīts
Lēmuma datums
27/11/2023
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 1
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 1
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 1
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 0
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 0
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 1
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
  • Neattiecas
Līgumi
Līguma nosaukums
Līgums par Daugavpils Inovāciju centra publicitātes materiālu izstrādi projekta “Inovāciju centra izveidošana Daugavpilī” Nr. NFI/IC/VIAA/2020/4, Līguma Nr. 9.-20.2.2.1/4, ietvaros
Līguma identifikators
1.2.-10.1/261
Līguma noslēgšanas datums
30/11/2023
Saite uz līgumu, URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/111825
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 42103108764 SIA "Mediare"
Piedāvājuma vērtība
9975 EUR

Paziņojuma vērtība
9975 EUR

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda programmas „Pētniecība un izglītība” aktivitātes “Inovāciju centri” iepriekš noteiktā projekta “Inovāciju centra izveidošana Daugavpilī” Nr. NFI/IC/VIAA/2020/4, līguma Nr. 9.-20.2.2.1/4. ietvaros.