Iepriekšējs informatīvais paziņojums, ko izmanto tikai informācijai

Publicēts
15/02/2024
Nosūtīts publicēšanai ESOV
14/02/2024

Paziņojuma identifikators
cc913c13-fedb-4d47-8262-33db8a40a719
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma virssliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Iepriekšējs informatīvais paziņojums, ko izmanto tikai informācijai
Veidlapas tips
Plānošana
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda
Datums, kad tiks publicēts nākamais paziņojums
20/02/2024

Organizācijas nosaukums
Dabas aizsardzības pārvalde
Organizācijas identifikators
90009099027
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV008
Organizācijas pilsēta
Sigulda
Organizācijas pasta indekss
LV-2150
Organizācijas iela
Baznīcas iela 7
Organizācijas interneta adrese
https://www.daba.gov.lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/355
Pircēja juridiskais tips
Valsts iestāde
Iestādes darbība
Vides aizsardzība
Organizācijas kontaktpunkts
Dabas aizsardzības pārvalde, pasts@daba.gov.lv, +37129328744
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma nosaukums
Telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumi Dabas aizsardzības pārvaldes īpašumos
Iepirkuma apraksts
Telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumi Dabas aizsardzības pārvaldes īpašumos
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
90910000-9
Vai uz iepirkumu attiecas GPA?
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu

Iepirkuma daļas nosaukums
Telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumi Dabas aizsardzības pārvaldes īpašumos
Paredzamā vērtība
Paredzamā vērtība
363432 EUR
Termiņu aprēķins
Datums, kad tiks publicēts nākamais paziņojums
20/02/2024
Citas prasības
Vai līdzdalība ir paredzēta aizsargātām darbnīcām un ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir personu ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošu personu sociālā un profesionālā integrācija
Līdzdalība ir paredzēta aizsargātām darbnīcām un ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir personu ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošu personu sociālā un profesionālā integrācija
Nav
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Baznīcas iela 7, Sigulda, LV-2150, LV008, Latvija

Papildinformāciju par līguma izpildes vietu
Līguma izpildes vieta katrai daļai atsevišķi norādīta iepirkuma dokumentācijā

Piekļuve dokumentiem
Pārskatīšanas iestāde
Organizācijas loma
Pārskatīšanas organizācija
Organizācijas nosaukums
Iepirkumu uzraudzības birojs
Organizācijas identifikators
90001263305
Organizācijas daļas nosaukums
Nav
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas interneta adrese
https://www.iub.gov.lv
Organizācijas iela
Smilšu iela 1
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1919
Organizācijas kontaktpunkts
Juridiskais departaments, pasts@iub.gov.lv, +37122416641