Informatīvs paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Publicēts
22/05/2024

Paziņojuma identifikators
cfbaea61-8de6-401a-8e49-d4fe6e4f411b
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkums
Paziņojuma tips
Informatīvs paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
968649e3-d0f2-4121-af12-c5c049a50d8e
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
Jelgavas valstspilsētas pašvaldība
Organizācijas identifikators
40900039904
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV009
Organizācijas pilsēta
Jelgava
Organizācijas pasta indekss
LV-3001
Organizācijas iela
Lielā iela 11
Organizācijas interneta adrese
https://www.jelgava.lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/16564
Pircēja juridiskais tips
Pašvaldība
Iestādes darbība
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Organizācijas kontaktpunkts
Iepirkumu departaments, Ginta Leite, ginta.leite@jelgava.lv, +37163005517
Iestādes loma
Centralizēto iepirkumu struktūra, kas piešķir publiskā iepirkuma līgumus vai slēdz pamatnolīgumus par citiem pircējiem paredzētiem būvdarbiem, piegādēm vai pakalpojumiem

Iepirkuma identifikācijas numurs
JVP 2024/20/MI
Procedūras tips
Publisko iepirkumu likuma 9.panta iepirkums

Iepirkuma nosaukums
Dzelzsbetona balstu Biešu un Pārmiju ielā, Jelgavā nojaukšana
Iepirkuma apraksts
Dzelzsbetona balstu Biešu un Pārmiju ielā, Jelgavā nojaukšana
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
45000000-7
CPV papildkods
45111100-9

Iepirkuma daļas nosaukums
Dzelzsbetona balstu Biešu un Pārmiju ielā, Jelgavā nojaukšana
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Zemākā cena Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka ņemot vērā piedāvāto cenu Precīzs punktu skaits 100
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, LV009, Latvija

ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Rezultāts
Uzvarētājs tika izraudzīts
Lēmuma datums
02/05/2024
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 5
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 5
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 2
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 3
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 0
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 0
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 5
Darbības termiņš
09/11/2024
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
  • Neattiecas
Līgumi
Līguma nosaukums
Par dzelzsbetona balstu Biešu un Pārmiju ielā, Jelgavā nojaukšana
Līguma identifikators
JVP 2024/20/MI
Līguma noslēgšanas datums
09/05/2024
Beigu datums
09/11/2024
Saite uz līgumu, URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/120677
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 43603079659 SIA "NORFA"
Piedāvājuma vērtība
4650.63 EUR

Paziņojuma vērtība
4 650.63 EUR