Paziņojums par plānoto līgumu

Publicēts
14/11/2023

Paziņojuma identifikators
d10183fe-9ad3-4245-8bd3-4a19532d3b39
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkums
Paziņojuma tips
Paziņojums par plānoto līgumu
Veidlapas tips
Konkurss
Procedūras identifikators
1bcc1eb9-2dbb-4081-ae55-4c6801c5c0cf
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
SIA „Saulkrastu Komunālserviss”
Organizācijas identifikators
40103027944
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV007
Organizācijas pilsēta
Saulkrasti
Organizācijas pasta indekss
LV-LV21
Organizācijas iela
Liepu ielā 3
Organizācijas interneta adrese
https://www.komunalserviss.lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Oganizer/3235
Pircēja juridiskais tips
Kapitālsabiedrība (pašvaldības un kontrolētās)
Iestādes darbība
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Organizācijas kontaktpunkts
Raimonds Ritcels, jurists@komunalserviss.lv, +37122446458
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
SKS 2023/06
Procedūras tips
Publisko iepirkumu likuma 9.panta iepirkums
Informācija par iesniegšanu

Iesniegšana ir elektroniska

Iesniegšana EIS
Iesniegšana citā elektroniskā sistēmā

Iepirkuma nosaukums
Saulkrastu M5 ielu apgaismojuma nomaiņa
Iepirkuma apraksts
Saulkrastu M5 ielu apgaismojuma nomaiņa
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
31500000-1
Daļas
Iepirkums ir sadalīts daļās
Izslēgšanas noteikumi
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4. un 11. punktu

Iepirkuma daļas nosaukums
Saulkrastu M5 ielu apgaismojuma nomaiņa
Paredzamā vērtība
Paredzamā vērtība
25000 EUR
Termiņu aprēķins
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
30/11/2023 12:00
Piedāvājumu atvēršanas laiks
30/11/2023 12:10
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Zemākā cena Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana Fiksēts skaitlis (kopā) 1
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Liepu ielā 3, Saulkrasti, LV-LV21, LV007, Latvija

Līguma darbības termiņš
Periods
Ilgums mēnešos
Līguma darbības termiņa ilgums
3 mēneši
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Piedāvājuma nodrošinājums
Vai ir nepieciešams piedāvājuma nodrošinājums

Piekļuve dokumentiem
Vai kādiem iepirkuma dokumentiem ir ierobežota piekļuve?
Adrese, kurā iesniedzami piedāvājumi
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/112321
Iesniegšanas valoda
latviešu valoda