Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Publicēts
11/06/2024

Paziņojuma identifikators
d37ad610-51ff-4486-9954-51181b97a3cc
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma zemsliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
639763ae-8f45-40af-8eeb-b9c02204d991
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Iepriekšējā plānošana
20/02/2024
Paziņojums par apspriedi ar piegādātājiem "Atklātā konkursā "20kV divķēžu gaisvada elektropārvades līnijas bīstamo defektu novēršanas darbu izpilde Daugavpilī, Lielā iela 1""
Plānošana

Organizācijas nosaukums
LR Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu pārvalde
Organizācijas identifikators
90000027165
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV00
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1009
Organizācijas iela
Stabu ielā 89
Organizācijas interneta adrese
http://www.ievp.gov.lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/395
Pircēja juridiskais tips
Valsts iestāde
Iestādes darbība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Organizācijas kontaktpunkts
Iepirkumu un līgumu daļa, pasts@ievp.gov.lv, +37167290280
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
IeVP 2024/16
Dinamiskā iepirkumu sistēma
Nav
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot tikai šajā paziņojumā uzskaitītie pircēji
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot arī šajā paziņojumā neuzskaitītie pircēji
Procedūras tips
Atklāts konkurss
Iepriekšējā plānošana
20/02/2024
Paziņojums par apspriedi ar piegādātājiem "Atklātā konkursā "20kV divķēžu gaisvada elektropārvades līnijas bīstamo defektu novēršanas darbu izpilde Daugavpilī, Lielā iela 1""
Plānošana

Iepirkuma nosaukums
20kV divķēžu gaisvada elektropārvades līnijas bīstamo defektu novēršanas darbu izpilde Daugavpilī, Lielā iela 1
Iepirkuma apraksts
20kV divķēžu gaisvada elektropārvades līnijas bīstamo defektu novēršanas darbu izpilde Daugavpilī, Lielā iela 1
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
45232210-7
Vai uz iepirkumu attiecas GPA?
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu

Iepirkuma daļas nosaukums
20kV divķēžu gaisvada elektropārvades līnijas bīstamo defektu novēršanas darbu izpilde Daugavpilī, Lielā iela 1
Paņēmieni
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Iespējas un atkārtojumi
Vai paredzētas iespējas?
Iespēju apraksts
Atbilstoši Publisko iepirkumu likumam un līgumā noteiktajiem nosacījumiem
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Piedāvātā līgumcena A Piedāvātā līgumcena Precīzs punktu skaits 95
Kvalitāte Izbūves Darbu garantijas termiņš B Izbūves Darbu garantijas termiņš (kalendārajos mēnešos) Precīzs punktu skaits 5
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Stabu ielā 89, Rīga, LV-1009, LV00, Latvija

Papildinformāciju par līguma izpildes vietu
Atbilstoši Nolikuma 1.5.2.punktam
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Rezultāts
Uzvarētājs tika izraudzīts
Lēmuma datums
17/05/2024
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 2
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 2
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 0
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 2
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 0
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 2
Darbības termiņš
02/09/2024
Piedāvājuma vērtība - viszemākā
38968.74 EUR
Piedāvājuma vērtība - visaugstākā
50025.61 EUR
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
  • Neattiecas
Līgumi
Vispārīgā vienošanās
Vispārīgā vienošanās netiek slēgta
Vispārīgā vienošanās bez konkursa atsākšanas
Vispārīgā vienošanās ar konkursa atsākšanu
Vispārīgā vienošanās ar daļēju konkursa atsākšanu
Līguma nosaukums
20kV divķēžu gaisvada elektropārvades līnijas bīstamo defektu novēršanas darbu izpilde Daugavpilī, Lielā iela 1
Līguma identifikators
P-1--2024-01664
Līguma noslēgšanas datums
11/06/2024
Beigu datums
02/09/2024
Saite uz līgumu, URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/118840
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 50003563201 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Enersense"
Apakšuzņēmēju piesaiste
Norādiet piedāvājuma vērtību, ieskaitot iespējas un atkārtojumus
38968.74 EUR

Paziņojuma vērtība
38 968.74 EUR

Pārskatīšanas termiņa apraksts

Iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt līdz iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienai šādos termiņos:

  1. 10 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai pa faksu vai nodota personiski;
  2. 15 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai pa pastu
Pārskatīšanas iestāde
Organizācijas loma
Pārskatīšanas organizācija
Organizācijas nosaukums
Iepirkumu uzraudzības birojs
Organizācijas identifikators
90001263305
Organizācijas daļas nosaukums
Nav
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas interneta adrese
https://www.iub.gov.lv
Organizācijas iela
Smilšu iela 1
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1919
Organizācijas kontaktpunkts
Juridiskais departaments, pasts@iub.gov.lv, +37122416641