Paziņojums par līgumu

Publicēts
11/06/2024

Paziņojuma identifikators
d50eaa04-be5e-463c-a710-8cfe169bd878
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma zemsliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Paziņojums par līgumu
Veidlapas tips
Konkurss
Procedūras identifikators
e9b9cbf0-d084-4265-93b9-ebe6f29b4316
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Iepriekšējā plānošana
08/05/2024
Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība ielu segumu izbūvei Engures pagasta ielām un auto stāvlaukumiem, Tukuma novadā
Plānošana

Organizācijas nosaukums
Tukuma novada pašvaldība
Organizācijas identifikators
90000050975
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV003
Organizācijas pilsēta
Tukums
Organizācijas pasta indekss
LV-3101
Organizācijas iela
Talsu iela 4
Organizācijas interneta adrese
https://www.tukums.lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/16895
Pircēja juridiskais tips
Pašvaldība
Iestādes darbība
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Organizācijas kontaktpunkts
Iepirkumu speciālists, sendlija.jermalonoka@tukums.lv, +37126370108
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
TNP 2024/46
Dinamiskā iepirkumu sistēma
Nav
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot tikai šajā paziņojumā uzskaitītie pircēji
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot arī šajā paziņojumā neuzskaitītie pircēji
Procedūras tips
Atklāts konkurss
Saīsināta procedūra
Piemērota paātrināta procedūra
Informācija par iesniegšanu

Iesniegšana ir elektroniska

Iesniegšana EIS
Iesniegšana citā elektroniskā sistēmā

Iepirkuma nosaukums
Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība ielu segumu izbūvei Engures pagasta ielām un auto stāvlaukumiem, Tukuma novadā
Iepirkuma apraksts
Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība ielu segumu izbūvei Engures pagasta ielām un auto stāvlaukumiem, Tukuma novadā
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
71000000-8
CPV papildkods
71220000-6, 71248000-8
Daļas
Iepirkums ir sadalīts daļās
Piedāvājums jāiesniedz par visām daļām
Maksimālais daļu skaits, par kuru atļauts iesniegt piedāvājumus
4
Maksimālais daļu skaits, par kādu tiks slēgts līgums ar vienu pretendentu
4
Vai uz iepirkumu attiecas GPA?
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu
Izslēgšanas noteikumi
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 42.pantu

Iepirkuma daļas nosaukums
Iepirkuma priekšmeta 1. daļa: Kalna un Saules iela, Klapkalnciems
Paņēmieni
Vispārīgās vienošanās veids
Vispārīgā vienošanās netiek slēgta
Vispārīgā vienošanās bez konkursa atsākšanas
Vispārīgā vienošanās ar konkursa atsākšanu
Vispārīgā vienošanās ar daļēju konkursa atsākšanu
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Paredzamā vērtība
Paredzamā vērtība
Nav
Termiņu aprēķins
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
27/06/2024 11:00
Piedāvājumu atvēršanas laiks
27/06/2024 15:00
Pārskatīšanas termiņa apraksts
Iesniegums iesniedzams Iepirkumu uzraudzības birojam, līdz 20/06/2024
Atvēršanas vieta
Elektronisko iepirkumu sistēma
Iespējas un atkārtojumi
Pārjaunojumu maksimums
0
Vai paredzētas iespējas?
Vai paredzēti atkārtojumi?
Atlases prasības
Tips Apraksts
Piemērotība profesionālās darbības veikšanai Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem
Tehniskās un profesionālās spējas Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem
Citas prasības
Vai jānorāda līguma izpildē norādītā personāla vārdi un profesionālā kvalifikācija?
Vai līdzdalība ir paredzēta aizsargātām darbnīcām un ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir personu ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošu personu sociālā un profesionālā integrācija
Līdzdalība ir paredzēta aizsargātām darbnīcām un ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir personu ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošu personu sociālā un profesionālā integrācija
Nav
Vai nepieciešama drošības pielaide?
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Izmaksas Piedāvātā līgumcena Piešķirtie punkti tiek aprēķināti saskaņā ar formulu Vērtēšanas kritēriji sarežģīti

Apraksts noteikts iepirkuma nolikumā

70
Kvalitāte Personāla pieredze Punkti tiek piešķirti, ja piedāvātajam sertificētajam speciālistam ceļu projektēšanā, iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā un 2024. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām ir pieredze kā atbildīgajam projekta vadītājam ielu, ceļu, laukumu būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādē, kur katra projekta ietvaros ielas, ceļa, laukumu projektēšanas apjoms nav mazāks par 400 m2. Vērtēšanas kritēriji sarežģīti

Apraksts noteikts iepirkuma nolikumā

20
Kvalitāte ZPI prasība – Maksimālais energoefektivitātes rādītājs Maksimālais energoefektivitātes rādītājs, ko iegūst, ja sistēmas vidējo jaudu izdala ar nepieciešamo horizontālo apgaismotību un apgaismojamo laukumu Vērtēšanas kritēriji sarežģīti

Apraksts noteikts iepirkuma nolikumā

10
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Talsu iela 4, Tukums, LV-3101, LV003, Latvija

Papildinformāciju par līguma izpildes vietu
Engures pagasts, Tukuma novads.
Līguma darbības termiņš
Periods
Ilgums mēnešos
Līguma darbības termiņa ilgums
5 mēneši
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Piedāvājuma nodrošinājums
Vai ir nepieciešams piedāvājuma nodrošinājums
Piedāvājuma derīguma termiņš
6 mēneši
Iepirkuma daļas nosaukums
Iepirkuma priekšmeta 2. daļa: Parka iela, stāvlaukums, Klapkalnciems
Paņēmieni
Vispārīgās vienošanās veids
Vispārīgā vienošanās netiek slēgta
Vispārīgā vienošanās bez konkursa atsākšanas
Vispārīgā vienošanās ar konkursa atsākšanu
Vispārīgā vienošanās ar daļēju konkursa atsākšanu
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Paredzamā vērtība
Paredzamā vērtība
Nav
Termiņu aprēķins
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
27/06/2024 11:00
Piedāvājumu atvēršanas laiks
27/06/2024 15:00
Pārskatīšanas termiņa apraksts
Iesniegums iesniedzams Iepirkumu uzraudzības birojam, līdz 20/06/2024
Atvēršanas vieta
Elektronisko iepirkumu sistēma
Iespējas un atkārtojumi
Pārjaunojumu maksimums
0
Vai paredzētas iespējas?
Vai paredzēti atkārtojumi?
Atlases prasības
Tips Apraksts
Piemērotība profesionālās darbības veikšanai Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem
Tehniskās un profesionālās spējas Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem
Citas prasības
Vai jānorāda līguma izpildē norādītā personāla vārdi un profesionālā kvalifikācija?
Vai līdzdalība ir paredzēta aizsargātām darbnīcām un ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir personu ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošu personu sociālā un profesionālā integrācija
Līdzdalība ir paredzēta aizsargātām darbnīcām un ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir personu ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošu personu sociālā un profesionālā integrācija
Nav
Vai nepieciešama drošības pielaide?
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Izmaksas Piedāvātā līgumcena Piešķirtie punkti tiek aprēķināti saskaņā ar formulu Vērtēšanas kritēriji sarežģīti

Apraksts noteikts iepirkuma nolikumā

70
Kvalitāte Personāla pieredze Punkti tiek piešķirti, ja piedāvātajam sertificētajam speciālistam ceļu projektēšanā, iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā un 2024. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām ir pieredze kā atbildīgajam projekta vadītājam ielu, ceļu, laukumu būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādē, kur katra projekta ietvaros ielas, ceļa, laukumu projektēšanas apjoms nav mazāks par 400 m2. Vērtēšanas kritēriji sarežģīti

Apraksts noteikts iepirkuma nolikumā

20
Kvalitāte ZPI prasība – Maksimālais energoefektivitātes rādītājs Maksimālais energoefektivitātes rādītājs, ko iegūst, ja sistēmas vidējo jaudu izdala ar nepieciešamo horizontālo apgaismotību un apgaismojamo laukumu Vērtēšanas kritēriji sarežģīti

Apraksts noteikts iepirkuma nolikumā

10
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Talsu iela 4, Tukums, LV-3101, LV003, Latvija

Papildinformāciju par līguma izpildes vietu
Engures pagasts, Tukuma novads
Līguma darbības termiņš
Periods
Ilgums mēnešos
Līguma darbības termiņa ilgums
4 mēneši
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Piedāvājuma nodrošinājums
Vai ir nepieciešams piedāvājuma nodrošinājums
Piedāvājuma derīguma termiņš
6 mēneši
Iepirkuma daļas nosaukums
Iepirkuma priekšmeta 3. daļa: Engures kapsētas stāvlaukums
Paņēmieni
Vispārīgās vienošanās veids
Vispārīgā vienošanās netiek slēgta
Vispārīgā vienošanās bez konkursa atsākšanas
Vispārīgā vienošanās ar konkursa atsākšanu
Vispārīgā vienošanās ar daļēju konkursa atsākšanu
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Paredzamā vērtība
Paredzamā vērtība
Nav
Termiņu aprēķins
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
27/06/2024 11:00
Piedāvājumu atvēršanas laiks
27/06/2024 15:00
Pārskatīšanas termiņa apraksts
Iesniegums iesniedzams Iepirkumu uzraudzības birojam, līdz 20/06/2024
Atvēršanas vieta
Elektronisko iepirkumu sistēma
Iespējas un atkārtojumi
Pārjaunojumu maksimums
0
Vai paredzētas iespējas?
Vai paredzēti atkārtojumi?
Atlases prasības
Tips Apraksts
Piemērotība profesionālās darbības veikšanai Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem
Tehniskās un profesionālās spējas Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem
Citas prasības
Vai jānorāda līguma izpildē norādītā personāla vārdi un profesionālā kvalifikācija?
Vai līdzdalība ir paredzēta aizsargātām darbnīcām un ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir personu ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošu personu sociālā un profesionālā integrācija
Līdzdalība ir paredzēta aizsargātām darbnīcām un ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir personu ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošu personu sociālā un profesionālā integrācija
Nav
Vai nepieciešama drošības pielaide?
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Izmaksas Piedāvātā līgumcena Piešķirtie punkti tiek aprēķināti saskaņā ar formulu Vērtēšanas kritēriji sarežģīti

Apraksts noteikts iepirkuma nolikumā

70
Kvalitāte Personāla pieredze Punkti tiek piešķirti, ja piedāvātajam sertificētajam speciālistam ceļu projektēšanā, iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā un 2024. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām ir pieredze kā atbildīgajam projekta vadītājam ielu, ceļu, laukumu būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādē, kur katra projekta ietvaros ielas, ceļa, laukumu projektēšanas apjoms nav mazāks par 400 m2. Vērtēšanas kritēriji sarežģīti

Apraksts noteikts iepirkuma nolikumā

20
Kvalitāte ZPI prasība – Maksimālais energoefektivitātes rādītājs Maksimālais energoefektivitātes rādītājs, ko iegūst, ja sistēmas vidējo jaudu izdala ar nepieciešamo horizontālo apgaismotību un apgaismojamo laukumu Vērtēšanas kritēriji sarežģīti

Apraksts noteikts iepirkuma nolikumā

10
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Talsu iela 4, Tukums, LV-3101, LV003, Latvija

Papildinformāciju par līguma izpildes vietu
Engures pagasts, Tukuma novads
Līguma darbības termiņš
Periods
Ilgums mēnešos
Līguma darbības termiņa ilgums
4 mēneši
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Piedāvājuma nodrošinājums
Vai ir nepieciešams piedāvājuma nodrošinājums
Piedāvājuma derīguma termiņš
6 mēneši
Iepirkuma daļas nosaukums
Iepirkuma priekšmeta 4. daļa: Stabu iela, Engure
Paņēmieni
Vispārīgās vienošanās veids
Vispārīgā vienošanās netiek slēgta
Vispārīgā vienošanās bez konkursa atsākšanas
Vispārīgā vienošanās ar konkursa atsākšanu
Vispārīgā vienošanās ar daļēju konkursa atsākšanu
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Paredzamā vērtība
Paredzamā vērtība
Nav
Termiņu aprēķins
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
27/06/2024 11:00
Piedāvājumu atvēršanas laiks
27/06/2024 15:00
Pārskatīšanas termiņa apraksts
Iesniegums iesniedzams Iepirkumu uzraudzības birojam, līdz 20/06/2024
Atvēršanas vieta
Elektronisko iepirkumu sistēma
Iespējas un atkārtojumi
Pārjaunojumu maksimums
0
Vai paredzētas iespējas?
Vai paredzēti atkārtojumi?
Atlases prasības
Tips Apraksts
Piemērotība profesionālās darbības veikšanai Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem
Tehniskās un profesionālās spējas Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem
Citas prasības
Vai jānorāda līguma izpildē norādītā personāla vārdi un profesionālā kvalifikācija?
Vai līdzdalība ir paredzēta aizsargātām darbnīcām un ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir personu ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošu personu sociālā un profesionālā integrācija
Līdzdalība ir paredzēta aizsargātām darbnīcām un ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir personu ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošu personu sociālā un profesionālā integrācija
Nav
Vai nepieciešama drošības pielaide?
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Izmaksas Piedāvātā līgumcena Piešķirtie punkti tiek aprēķināti saskaņā ar formulu Vērtēšanas kritēriji sarežģīti

Apraksts noteikts iepirkuma nolikumā

70
Kvalitāte Personāla pieredze Punkti tiek piešķirti, ja piedāvātajam sertificētajam speciālistam ceļu projektēšanā, iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā un 2024. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām ir pieredze kā atbildīgajam projekta vadītājam ielu, ceļu, laukumu būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādē, kur katra projekta ietvaros ielas, ceļa, laukumu projektēšanas apjoms nav mazāks par 400 m2. Vērtēšanas kritēriji sarežģīti

Apraksts noteikts iepirkuma nolikumā

20
Kvalitāte ZPI prasība – Maksimālais energoefektivitātes rādītājs Maksimālais energoefektivitātes rādītājs, ko iegūst, ja sistēmas vidējo jaudu izdala ar nepieciešamo horizontālo apgaismotību un apgaismojamo laukumu Vērtēšanas kritēriji sarežģīti

Apraksts noteikts iepirkuma nolikumā

10
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Talsu iela 4, Tukums, LV-3101, LV003, Latvija

Papildinformāciju par līguma izpildes vietu
Engures pagasts, Tukuma novads
Līguma darbības termiņš
Periods
Ilgums mēnešos
Līguma darbības termiņa ilgums
4 mēneši
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Piedāvājuma nodrošinājums
Vai ir nepieciešams piedāvājuma nodrošinājums
Piedāvājuma derīguma termiņš
6 mēneši

Rezervēta izpilde
Vai līguma izpilde jāveic saskaņā ar aizsargātas nodarbinātības programmām?
Pretendenta juridiskā forma
Vai Pretendentam, kam ir piešķirtas līgumslēgšanas tiesības, ir vajadzīga noteikta juridiskā forma?
Izpildes noteikumi
Līguma noteikumi
Saskaņā ar iepirkuma tehnisko specifikāciju un iepirkuma līguma projektu
Līguma finansiālie noteikumi
Saskaņā ar iepirkuma līguma projektu
Vai elektroniskie rēķini tiks pieņemti vai ir obligāti?
Prasīts
Atļauts
Nav atļauts
Vai tiks izmantoti elektroniski maksājumi?
Vai tiks izmantoti elektroniski pasūtījumi?

Piekļuve dokumentiem
Vai kādiem iepirkuma dokumentiem ir ierobežota piekļuve?
Adrese, kurā iesniedzami piedāvājumi
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/125509
Iesniegšanas valoda
latviešu valoda
Iesniegšanas veids
Vai piedāvājums iesniedzams elektroniskā kataloga veidā?
Atļauts
Nav atļauts
Prasīts
Vai paredzēts iesniegt piedāvājuma variantus?
Atļauts
Nav atļauts
Prasīts
Vai atļauts iesniegt vairāk, kā vienu piedāvājumu?
Pārskatīšanas iestāde
Organizācijas loma
Pārskatīšanas organizācija
Organizācijas nosaukums
Iepirkumu uzraudzības birojs
Organizācijas identifikators
90001263305
Organizācijas daļas nosaukums
Nav
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas interneta adrese
https://www.iub.gov.lv
Organizācijas iela
Smilšu iela 1
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1919
Organizācijas kontaktpunkts
Juridiskais departaments, pasts@iub.gov.lv, +37122416641