Informatīvs paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Publicēts
11/06/2024

Paziņojuma identifikators
d7e5b7ba-bbea-40e2-a8df-3195cb09009d
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkums
Paziņojuma tips
Informatīvs paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
a88af35d-c588-44ed-9249-6d9bb47b2e57
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
Gulbenes novada pašvaldība
Organizācijas identifikators
90009116327
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV008
Organizācijas pilsēta
Gulbene
Organizācijas pasta indekss
LV-4401
Organizācijas iela
Ābeļu iela 2
Organizācijas interneta adrese
https://www.gulbene.lv/lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1045
Pircēja juridiskais tips
Pašvaldība
Iestādes darbība
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Organizācijas kontaktpunkts
Gulbenes novada pašvaldība, iepirkumi@gulbene.lv, +37164474913
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
GNP 2024/27
Procedūras tips
Publisko iepirkumu likuma 9.panta iepirkums

Iepirkuma nosaukums
Finanšu un ekonomisko aprēķinu izstrāde siltumapgādes attīstībai Gulbenes pilsētā
Iepirkuma apraksts
Finanšu un ekonomisko aprēķinu izstrāde siltumapgādes attīstībai Gulbenes pilsētā
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
73220000-0

Iepirkuma daļas nosaukums
Finanšu un ekonomisko aprēķinu izstrāde siltumapgādes attīstībai Gulbenes pilsētā
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Cena Zemākā cena Precīzs punktu skaits 80
Kvalitāte Speciālista pieredze Projekta vadītāja pieredze Precīzs punktu skaits 5
Kvalitāte Speciālista pieredze Jurista pieredze Precīzs punktu skaits 5
Kvalitāte Speciālista pieredze Finanšu eksperta pieredze Precīzs punktu skaits 5
Kvalitāte Speciālista pieredze Siltumenerģētiķa pieredze Precīzs punktu skaits 5
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Ābeļu iela 2, Gulbene, LV-4401, LV008, Latvija

Papildinformāciju par līguma izpildes vietu
Gulbenes pilsētas teritorija
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Rezultāts
Uzvarētājs netika izraudzīts, un konkurss ir slēgts
Rezultāts
Cits
Lēmuma datums
11/06/2024
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 1
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 1
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 1
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 0
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 0
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 1
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
Līgumi

Nepieciešams veikt grozījumus iepirkuma dokumentācijā.