Informatīvs paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Publicēts
02/04/2024

Paziņojuma identifikators
d9c43ca4-3635-47e4-ad24-8614e12c07bc
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkums
Paziņojuma tips
Informatīvs paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
2e59682c-dd1d-4dc2-afa0-d1045d9aa10b
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
SIA “Getliņi EKO”
Organizācijas identifikators
40003367816
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV007
Organizācijas pilsēta
Stopiņu pagasts, Ropažu novads, Rumbula
Organizācijas pasta indekss
LV-2121
Organizācijas iela
Kaudzīšu iela 57
Organizācijas interneta adrese
https://www.getlini.lv/
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/2147
Pircēja juridiskais tips
Kapitālsabiedrība (pašvaldības un kontrolētās)
Iestādes darbība
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Organizācijas kontaktpunkts
SIA "Getliņi EKO", iepirkumi@getlini.lv, +37128873807
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
GEKO 2024/02/09
Procedūras tips
Publisko iepirkumu likuma 9.panta iepirkums

Iepirkuma nosaukums
Vides objekta "Aplis" izgatavošana un piegāde
Iepirkuma apraksts
Vides objekta "Aplis" izgatavošana un piegāde
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
Papildveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
31640000-4
CPV papildkods
45200000-9

Iepirkuma daļas nosaukums
Vides objekta "Aplis" izgatavošana un piegāde
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Piedāvātā līgumcena Piedāvātā līgumcena Precīzs punktu skaits 60
Kvalitāte LED diodes darbības ilgums Telpiski gaismas burti “Getliņi EKO”, pozīcija Nr. 2 TS Precīzs punktu skaits 20
Kvalitāte Elektroenerģijas patēriņš maksimālās jaudas režīmā Elektroenerģijas patēriņš maksimālās jaudas režīmā Precīzs punktu skaits 20
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Kaudzīšu iela 57, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, Rumbula, LV-2121, LV007, Latvija

ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Rezultāts
Uzvarētājs netika izraudzīts, un konkurss ir slēgts
Rezultāts
Visi piedāvājumi, dalības pieprasījumi vai projekti atsaukti vai atzīti par nepieņemamiem
Lēmuma datums
02/04/2024
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 1
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 1
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 1
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 0
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 0
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 1
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
Līgumi