Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Publicēts
19/02/2024

Paziņojuma identifikators
da5aeca5-f67e-4f55-9eef-52253ba744c6
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma zemsliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
6ca08a38-c0a2-4ed7-930d-b98fd3d3a29d
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
Latvijas Banka
Organizācijas identifikators
90000158236
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV00
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1050
Organizācijas iela
Kr.Valdemāra iela 2a
Organizācijas interneta adrese
https://www.bank.lv/
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/297
Pircēja juridiskais tips
Citas atvasinātas publiskas personas (t.sk. augstskolas un citi subjekti)
Iestādes darbība
Ekonomikas lietas
Organizācijas kontaktpunkts
Svetlana Petrovska, konkursi@bank.lv, +37167022282
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
LB 2023/59
Dinamiskā iepirkumu sistēma
Nav
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot tikai šajā paziņojumā uzskaitītie pircēji
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot arī šajā paziņojumā neuzskaitītie pircēji
Procedūras tips
Atklāts konkurss

Iepirkuma nosaukums
Par eksprespasta pakalpojumu sniegšanu
Iepirkuma apraksts
Eksprespasta pakalpojumu sniegšana, nodrošinot Latvijas Bankas sūtījumu piegādi adresātiem visā Latvijas Republikas teritorijā un ārvalstīs, saskaņā ar iepirkuma nolikuma tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 2 (divās) atsevišķās iepirkuma priekšmeta daļās: 1. iepirkuma priekšmeta 1. daļa "Eksprespasta pakalpojumu sniegšana (galvenokārt aviosūtījumi ārvalstu adresātiem)". 2. iepirkuma priekšmeta 2. daļa "Eksprespasta pakalpojumu sniegšana visā Latvijas teritorijā".
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
64110000-0
Vai uz iepirkumu attiecas GPA?
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu

Iepirkuma daļas nosaukums
Eksprespasta pakalpojumu sniegšana (galvenokārt aviosūtījumi ārvalstu adresātiem)
Paņēmieni
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Iespējas un atkārtojumi
Vai paredzētas iespējas?
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Izmaksas Kopējā cena Saskaņā ar nolikuma 8.6. punktā noteikto Precīzs punktu skaits 90
Izmaksas Apdrošināšanas maksas apmērs Saskaņā ar nolikuma 8.6. punktā noteikto Precīzs punktu skaits 7
Kvalitāte Zaļā iepirkuma kritērijs Saskaņā ar nolikuma 8.6. punktā noteikto Precīzs punktu skaits 3
Informācija par līgumu
Līguma izpildes valsts
Latvija
Līguma izpildes valsts administratīvi-teritoriāla vienība
LV006
Līguma izpildes pilsēta
Rīga
Līguma izpildes iela
Latvijas Bankas ēka K. Valdemāra ielā 2A un Latvijas Bankas ēka Bezdelīgu ielā 3, Rīgā.
Līguma izpildes pasta indekss
LV-1050
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Rezultāts
Uzvarētājs tika izraudzīts
Lēmuma datums
10/01/2024
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 1
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 1
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 0
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 1
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 0
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 1
Darbības termiņš
31/12/2026
Piedāvājuma vērtība - viszemākā
30017 EUR
Piedāvājuma vērtība - visaugstākā
30017 EUR
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
  • Ietekmes uz vidi mazināšana
Aprakstiet, kā iepirkums atbilst šīm vērtībām
  • Vērtēšanas kritēriji
Zaļais iepirkums
Zaļā iepirkuma veids
  • Cits
Grupa, kurai piemērots zaļais iepirkums
  • Transports
Līgumi
Vispārīgā vienošanās
Vispārīgā vienošanās netiek slēgta
Vispārīgā vienošanās bez konkursa atsākšanas
Vispārīgā vienošanās ar konkursa atsākšanu
Vispārīgā vienošanās ar daļēju konkursa atsākšanu
Līguma nosaukums
Par eksprespasta pakalpojumu sniegšanu
Līguma identifikators
LB-07/2024/36
Līguma noslēgšanas datums
07/02/2024
Beigu datums
31/12/2026
Saite uz līgumu, URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/112524
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40003242756 SIA "EKL/LS"
Apakšuzņēmēju piesaiste
Norādiet piedāvājuma vērtību, ieskaitot iespējas un atkārtojumus
40000 EUR
Iepirkuma daļas nosaukums
Eksprespasta pakalpojumu sniegšana visā Latvijas teritorijā
Paņēmieni
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Iespējas un atkārtojumi
Vai paredzētas iespējas?
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Izmaksas Kopējā cena Saskaņā ar nolikuma 8.6. punktā noteikto Precīzs punktu skaits 90
Izmaksas Apdrošināšanas maksas apmērs Saskaņā ar nolikuma 8.6. punktā noteikto Precīzs punktu skaits 7
Kvalitāte Zaļā iepirkuma kritērijs Saskaņā ar nolikuma 8.6. punktā noteikto Precīzs punktu skaits 3
Informācija par līgumu
Līguma izpildes valsts
Latvija
Līguma izpildes valsts administratīvi-teritoriāla vienība
LV006
Līguma izpildes pilsēta
Rīga
Līguma izpildes iela
Latvijas Bankas ēka K. Valdemāra ielā 2A un Latvijas Bankas ēka Bezdelīgu ielā 3, Rīgā.
Līguma izpildes pasta indekss
LV-1050
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Rezultāts
Uzvarētājs tika izraudzīts
Lēmuma datums
10/01/2024
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 2
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 1
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 0
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 1
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 0
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 2
Darbības termiņš
31/12/2026
Piedāvājuma vērtība - viszemākā
16558.52 EUR
Piedāvājuma vērtība - visaugstākā
22704.4 EUR
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
  • Ietekmes uz vidi mazināšana
Aprakstiet, kā iepirkums atbilst šīm vērtībām
  • Vērtēšanas kritēriji
Zaļais iepirkums
Zaļā iepirkuma veids
  • Cits
Grupa, kurai piemērots zaļais iepirkums
  • Transports
Līgumi
Vispārīgā vienošanās
Vispārīgā vienošanās netiek slēgta
Vispārīgā vienošanās bez konkursa atsākšanas
Vispārīgā vienošanās ar konkursa atsākšanu
Vispārīgā vienošanās ar daļēju konkursa atsākšanu
Līguma nosaukums
Par eksprespasta pakalpojumu sniegšanu
Līguma identifikators
LB-07/2024/35
Līguma noslēgšanas datums
13/02/2024
Beigu datums
31/12/2026
Saite uz līgumu, URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/112524
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40003052790 VAS "Latvijas Pasts"
Apakšuzņēmēju piesaiste
Norādiet piedāvājuma vērtību, ieskaitot iespējas un atkārtojumus
80000 EUR

Paziņojuma vērtība
120000.00 EUR

Pārskatīšanas termiņa apraksts

Iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt līdz iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienai šādos termiņos:

  1. 10 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai pa faksu vai nodota personiski;
  2. 15 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai pa pastu
Pārskatīšanas iestāde
Organizācijas loma
Pārskatīšanas organizācija
Organizācijas nosaukums
Iepirkumu uzraudzības birojs
Organizācijas identifikators
90001263305
Organizācijas daļas nosaukums
Nav
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas interneta adrese
https://www.iub.gov.lv
Organizācijas iela
Smilšu iela 1
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1919
Organizācijas kontaktpunkts
Juridiskais departaments, pasts@iub.gov.lv, +37122416641

Pretendenta piedāvājumā norādītā kopējā cena neveido iepirkuma līgumcenu, bet paredzēta tikai piedāvājumu salīdzināšanai. Prognozētā kopējā līgumcena iepirkuma priekšmeta 1. daļā "Eksprespasta pakalpojumu sniegšana (galvenokārt aviosūtījumi ārvalstu adresātiem)" ir 40 000,00 EUR bez PVN, bet faktiskā līgumcena būs atkarīga no sniegto pakalpojumu apjoma. Prognozētā kopējā līgumcena iepirkuma priekšmeta 2. daļā "Eksprespasta pakalpojumu sniegšana visā Latvijas teritorijā" ir 80 000,00 EUR bez PVN, bet faktiskā līgumcena būs atkarīga no faktiski sniegto pakalpojumu apjoma.